Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/321

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

szu, używana do wyrobu kapeluszy.

Feluka, wł., mały, wązki a długi statek korsarski żaglowy z wiosłami.

Felzyt, nm., skała, złożona z ortoklazu i kwarcu.

Femiczny, nm., tajemny; sąd f., średniowieczny sąd tajemny, skazujący na śmierć osoby wysoko postawione.

Feminista, łć., zwolennik równouprawnienia kobiet z mężczyznami.

Feministka, łć., emancypantka, kobieta, dążąca do równouprawnienia płci swojej z mężczyznami.

Feminizm, łć., emancypacja kobiet, dążność do ich całkowitego równouprawnienia z mężczyznami.

Fenacetyna, łć., przetwór fenolu, jako środek lekarski przeciw migrenie, newralgji.

Fenakistoskop, gr., — p. Stroboskop.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Fenek.png

Fenek, lis stepowy, drobny gatunek lisa, zamieszkujący Saharę (fig.).

Fenig, Fenik, nm., drobna moneta niemiecka = 1/100 marki; grosz, szeląg.

Feniks, gr., ptak bajeczny, odradzający się z własnych popiołów, symbol odrodzenia; osoba a. rzecz rzadka, cenna, jedyna.

Fenjanin, cng., członek stowarzyszenia fenjan w Trlandji.

Fenjanizm, ang., tajne stowarzyszenie w lrlandji, dążące do uwolnienia kraju z pod panowania angielskiego.

Fenol, gr., kwas karbolowy oczyszczony: środek dezynfekcyjny i opatrunkowy.

Fenologja, gr., część klimatologii, badająca wpływ klimatu na rozwój organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Fenomen, gr., zjawisko, objaw niezwykły, osobliwość.

Fenomenalista, gr., zwolennik, wyznawca fenomenalizmu.

Fenomenalizm, gr., kierunek filozoficzny, uznający poznawalność tylko fenomenów.

Fenomenalny, gr., przym. od Fenomen, rzadki, osobliwy, nadzwyczajny, niezwykły, wyjątkowy, niebywały, zadziwiający.

Fenomenologiczny, gr., zjawiskowy.

Fenomenologja, gr., nauka o zjawiskach nadzwyczajnych, o fenomenach w świecie materji a. ducha.

Fenta, fr., podział pokrewieństwa na linję ojczystą i macierzystą, gdy zgłaszają się do spadku krewni wstępni i boczni, a niema krewnych zstępnych.

Feod, Feudum, nm., lenno, lenność, część ziemi posiadana przez lennika na prawie lennym.

Feodalizm, Feudalizm, nm., system średniowieczny, polegający na podległości wasalów (dzierżących lenna) swoim zwierzchnikom (właścicielom tych lenn).

Feodalny, Feudalny, nm., lenny, lenniczy, hołdowniczy.

Feodal, Feudał, Feudatarjusz, Feudator, nm., wasal, lennik.

Feralny, łć., uważany za nieszczęśliwy, niepomyślny, nieszczęsny, krytyczny, fatalny, złowieszczy.

Ferbel, nm., rodzaj gry hazardownej w karty, straszak.

Fercentag, nm., robota rzemieślnicza dwutygodniowa; zapłata za robotę dwutygodniową.

Ferdeka, nm., pokład na statkach ładunkowych.

Feredżja, tur., zwierzchnie ubranie tureckie podobne do szlafroka — (p. Ferezja).

Feret, fr., ozdoba metalowa wypukła na sukni, sprzączka, klamra; zdr. Ferecik.