Strona:Leo Turno - Kompletny podręcznik języka esperanto dla początkujących.pdf/29

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Co znaczy: akrigi, akrigadi, akrega; akviĝi; aliigi, aliiĝo (rzeczownik!); ekami, ekamegi; amikiĝi, amikiĝo; ekaparteni, reekaparteni; aŭdigi, aŭdiĝi, ekaŭdi; rebeligo, beliĝo; bonega, rebonigi; boteleto, botelego; boveto, bovideto; brileti, ekbrilegi; certiĝi, certigi; cigareto, cigaredeto; ĉambreto, ĉambrego; dentego, denteto; dolĉigi, dolĉeta, dolĉega; dometo, domego; erarigi, erariĝi (ekerari); facilega, faciligo, faciligado; fariĝi stawać się, refariĝi; floriĝi (ekflori), florigi; fortega; grandigi, pligrandigi, pligrandiĝi, grandega; irigi, iriĝi (ekiri), reiro; konigi; komenciĝi.

Uwaga. Czasem trudno przełożyć z esp. na polski, gdyż w esp. można podobne kombinacje tworzyć z niezwykłą łatwością jak w żadnym języku. Zauważyć należy, że pojęcie igi-iĝi jest dość elastyczne, nie zawsze bowiem igi znaczy po prostu czynić, robić, ale często i powodować, by kto inny coś czynił; zwłaszcza wtedy, gdy już sam pierwiastek wyraża pewną czynność, a więc przy wszystkich czasownikach przechodnich np. skribigi nie znaczy, jakby dosłownie znaczyło: skribigi robić pisać, poprostu pisać, skribigi znaczy natomiast: robić by ktoś pisał, a więc powodować pisanie, kazać pisać. Erarigi wprowadzić kogoś w błąd, zmylić.
To samo odnosi się zresztą i do czasowników nieprzechodnich np. sidi siedzieć, sidigi posadzić; bruli palić się, bruligi (s)palić; veni przychodzić, venigi sprowadzić.
afero sprawa

akompani towarzyszyć
anonci ogłaszać
baldaŭ zaraz, wnet
bedaŭri żałować
bedaŭrinde niestety
bonvoli zechcieć
do więc, zatem
dormi spać
efektiva rzeczywisty
fariĝi stawać się

fermi zamykać