Strona:Leo Belmont - Jak nauczyć się esperanta.pdf/9

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.

Triumfo = triumf. Labor-triumfo = labor+triumfo (triumfo de laboro) = triumf pracy.
Kanti = śpiewać. Kanto = śpiew, pieśń. Wiecie o Kantyczkach = pobożnych piosenkach i znacie słowo — Kantaty, pieśni). Skrócenie dla rytmu = Kant’.
De — oznacza 2-gi przypadek: od, (kogoś?) czyjeś(?). Vivo de homo = życie człowieka. Można powiedzieć także: Vivo de la homo. Albowiem człowiek = homo = la homo. La używa się przy rzeczownikach, jakby bliższe wskazanie: ten człowiek (la homo); używa się też dla większej dźwięczności. La nie zmienia się nigdy, a więc: la homo, la homoj.
Justa = sprawiedliwy. Justeco = sprawiedliwość. (Pamiętasz wyraz polski z łaciny: justycja. Łacińskie słowo jus = prawo. Zapamiętaj dla ułatwienia: już prawo wypowiedziało się, już wyrok wydany). Od tego jus (prawo) mamy just+ec+o = justeco = sprawiedliwość. (Nawiasem mówiąc nie zawsze jus (prawo) jest równoznaczne ze sprawiedliwością). Kanto de justeco = pieśń sprawiedliwości. A więc czem jest sztandar pracującego ludu dla całej ludzkości przyszłej:
Labor-triumfo — kant’ de justeco = (to jest) triumf pracy, pieśń sprawiedliwości.

Wiersz 7.

Dla łatwiejszego zrozumienia tego wiersza, zmienimy szyk wyrazów: Glora fanfaro de reviviĝo.
Fanfaro (wyraz znany i z polskiego) = hejnał. Gloro = chwała. Glora fanfaro = pełen chwały hejnał.
Vivo = życie. Vivi = żyć. Jeżeli chcę wyrazić, że pragnąłbym kogoś ożywić, zrobić żywym, trzeba mi przyrostka, któryby oznaczał: czynić kogoś jakimś, pobudzać go do pewnej czynności. Zrobić kogoś żywym, pobudzić do życia — igi lin (jego) vivi = vivigi lin. Ale chodzi nie o to, by nadać życie nigdy przedtem nieżyjącemu przedmiotowi, lecz o to by przywrócić do życia, ponownie ożywić, więc użyjemy czasownika revivigi = ożywić znowu, przywrócić do życia, przyrostek bowiem re oznacza znowu, ponownie. (Porównaj polskie: akcja i reakcja). Stąd przywrócenie do życia = revivigo.
Jeżeli jednak chodzi mi oto, bym sam odżył, bym się ożywił, zamiast ig muszę użyć przyrostka , oznaczającego „stawać się jakimś”. Np.: iĝi viva = stawać się żywym = viviĝi. Ponownie stawać się żywym, powracać do życia = reviviĝi. Zmartwychwstanie = reviviĝo.