Strona:Konwencja o określeniu napaści, podpisana w Londynie dnia 3 lipca 1933 r.pdf/6

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.
Zaznajomiwszy się z powyższą konwencją, załącznikiem i protokółem podpisania, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 15 września 1933 r.
(—) I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów
(—) J. Jędrzejewicz
Minister Spraw Zagranicznych
(—) Beck

Après avoir vu et examiné lesdits Convention, Annexe et Protocole de Signature, Nous les avons approuvés et approuvons en toutes et chacune des dispositions qui y sont contenues; déclarons qu'ils sont acceptés, ratifiés et confirmés, et promettons qu'ils seront inviolablement observés.

EN FOI DE QUOI, Nous avons donné les Présentes revêtues du Sceau de la République.

À Varsovie, le 15 Septembre 1933.
(—) I. Mościcki
Le Président du Conseil des Ministres
(—) J. Jędrzejewicz
Le Ministre des Affaires Étrangères
(—) BeckOŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 listopada 1933 r.
w sprawie złożenia przez Polskę, Rumunję i Związek Socjalistycznych Republik Rad dokumentów ratyfikacyjnych konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r., wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania oraz przystąpienia Finlandji do powyższej konwencji.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień art. IV konwencji o określeniu napaści, podpisanej w Londynie dnia 3 lipca 1933 r. wraz z załącznikiem do art. III powyższej konwencji i protokółem podpisania, złożone zostały Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Rad dnia 16 października 1933 r. w imieniu Rządu Polskiego, Rządu Rumuńskiego i Rządu Związku Socjalistycznych Republik Rad dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji.

Równocześnie podaje się do wiadomości, że, zgodnie z postanowieniami wyżej wymienionego protokółu podpisania, Finlandja zgłosiła w dniu 22 lipca 1933 r. przystąpienie do powyższej konwencji.

Minister Spraw Zagranicznych: Beck