Strona:Geopolityka.pdf/140

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Lach Z., Europa Środkowa jako region geostrategiczny – sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa 2001.
Lach Z., Łaszczuk A. (red.), Europa Środkowa jako region geostrategiczny. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2002.
Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenia zewnętrzne – przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności o bezpieczeństwa państwa, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa 2008.
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
Lach Z., Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, Warszawa 2008.
Lach Z., Skrzyp J., Łaszczuk A., Analiza przestrzeni euroatlantyckiej NATO – ujęcie geograficzne – wyniki badań, Warszawa 2000.
Lach Z., Skrzyp J., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego, Warszawa 2001.
Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Wojskowo-geograficzna charakterystyka Niemiec (Republika Federalna Niemiec), Warszawa 2000.
Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010.
Litwin J., Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Warszawa 1956.
Ługowski W., Metafilozofia geopolityki: przyrodniczo-naukowe komponenty mitologii politycznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008, t. 44, nr 3-4.
Macała J., Blok kontynentalny Karla Haushofera, „Geopolityka”, 2009, nr 2(3).