Strona:DzU 2005 1686.pdf/3

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


mi Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r. (zwanej dalej „Umową o wspólnej granicy państwowej”), na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Stałą Polsko-Słowacką Komisję Graniczną w latach 1994—1998.
2. Dokumentację graniczną granicy państwowej, o której mowa w ustępie 1, będącą integralną częścią niniejszej umowy, stanowią:

a)  Dokumentacja graniczna — 1998 wraz z Protokółem o znaku granicznym „Krzemieniec”, osadzonym w punkcie styku granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej i Ukrainy, podpisanym w Użgorodzie dnia 1 marca 1995 r., oraz Protokołem o punkcie styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej „Beskid”, podpisanym w Pradze dnia 6 listopada 1995 r.,
b)  Protokół końcowy z pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej przeprowadzonej w latach 1994—1998.
Artykuł 5

Dokumentacja graniczna, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, zastępuje odpowiednie części dotychczasowej dokumentacji granicznej wraz z jej późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, stanowiącej integralną część:

a)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r.,
b)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o zmianie przebiegu granicy państwowej oraz niektórych innych sprawach związanych z budową i eksploatacją przez Stronę polską zapory na Dunajcu, podpisanej w Warszawie dnia 21 marca 1975 r.,
c)  Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną w sprawie przebiegu granicy państwowej w związku z wynikami pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-czechosłowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, podpisanej w Warszawie dnia 10 grudnia 1986 r.
Artykuł 6

1. Przebieg i oznakowanie granicy państwowej, przedstawione i opisane w Dokumentacji granicznej — 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę do oznakowania, pomiarów i utrzymania oznakowania przebiegu granicy państwowej, zgodnie z Umową o wspólnej granicy państwowej.
2. Przebieg granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, przedstawiony i opisany w Dokumentacji granicznej — 1998, o której mowa w artykule 4 ustęp 2 litera a, stanowi podstawę — bez względu na jakiekolwiek zmiany położenia koryta granicznych cieków wodnych — przy projektowaniu regulacji i utrzymaniu granicznych cieków wodnych oraz wspólnej kontroli przebiegu polsko-słowackiej granicy państwowej na granicznych ciekach wodnych, zgodnie z artykułem 10 i artykułem 11 Umowy o wspólnej granicy państwowej.

Artykuł 7

Niniejsza umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w 30. dniu od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi w Warszawie.
Niniejszą umowę sporządzono w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim i słowackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

W imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej
  W imieniu
Republiki Słowackiej
Podpisy (od lewej: polski i słowacki) złożone pod umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej z 2005 roku