Strona:DzU 2005 1686.pdf/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


nego 153/2 do znaku granicznego I/154 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 1 w skali 1:2 000 do map granicznych I-155, I-156 i I-157,
b)  mapami granicznymi I-155, I-156 i I-157 w skali 1:2 000,
c)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych I-155, I-156 i I-157.

3. Przebieg granicy państwowej na wyspie Nokiel od znaku granicznego II/106 do znaku granicznego 106/2 oraz na wyspie bezimiennej od znaku granicznego 112/2 do znaku granicznego 112/4 ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 2 w skali 1:2 000 do mapy granicznej II-119,
b)  szkicem zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 2 w skali 1:2 000 do map granicznych II-129, II-130 i II-131,
c)  mapami granicznymi II-119, II-129, II-130 i II-131 w skali 1:2 000,
d)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych II-119, II-129, II-130 i II-131.

4. Przebieg granicy państwowej w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité od znaku granicznego 196/5 do znaku granicznego 196/7 i od znaku granicznego 197/1 do znaku granicznego 197/7b ustala się zgodnie z następującymi dokumentami granicznymi:

a)  szkicami zmiany przebiegu granicy państwowej — nr 3 w skali 1:2 000 do map granicznych III-214 i III-215,
b)  mapami granicznymi III-214 i III-215 w skali 1:2 000,
c)  protokolarnym opisem przebiegu granicy państwowej do map granicznych III-214 i III-215.

5. Dokumenty graniczne określające zmiany przebiegu granicy państwowej, o których mowa w ustępach 2–4, zawiera Dokumentacja zmian przebiegu granicy państwowej — 1998, stanowiąca integralną część niniejszej umowy[1].
6. Dokumenty graniczne, o których mowa w ustępie 2 litery b i c, ustępie 3 litery c i d oraz ustępie 4 litery b i c, zastępują odpowiednie dokumenty graniczne stanowiące integralną część Umowy między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Czechosłowacką o ostatecznym wytyczeniu granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 13 czerwca 1958 r., wraz z ich późniejszymi zmianami.

Artykuł 2

1. Części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej o powierzchni całkowitej 2969 m2, w tym:

a)  w rejonie wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b)  na wyspie bezimiennej o powierzchni 2289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c)  w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,

wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Republiki Słowackiej.
2. Części terytorium Republiki Słowackiej o powierzchni całkowitej 2969 m2, w tym:

a)  w rejonie wieży widokowej na Przełączy Dukielskiej o powierzchni 376 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 2,
b)  na wyspie Nokiel o powierzchni 2289 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 3,
c)  w rejonie słowackiej miejscowości Skalité o powierzchni 304 m2, zgodnie z dokumentami granicznymi, o których mowa w artykule 1 ustęp 4,

wraz z nieruchomościami, urządzeniami i roślinnością przechodzą na własność Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Powierzchnie oddzielonych części terytoriów Umawiających się Stron wzajemnie się wyrównują.

Artykuł 3

1. Wraz z przeniesieniem własności, zgodnie z artykułem 2, we wzajemnych stosunkach między Umawiającymi się Stronami wygasają wszelkie prawa związane z przekazywanymi częściami terytoriów państwowych.
2. W przypadku gdyby przeniesienie własności, o których mowa w artykule 2, naruszyło prawa osób trzecich do przekazywanych części terytoriów państwowych, osobom tym wypłaci odszkodowanie ta Umawiająca się Strona, na terytorium której znajdowały się one przed przeniesieniem własności.

Artykuł 4

1. Polsko-słowacka granica państwowa przebiega tak, jak została przedstawiona i opisana w dokumentacji granicznej, opracowanej zgodnie z postanowienia-

  1. Ze względu na swoją objętość dokumenty te nie podlegają opublikowaniu. Są one dostępne w Departamencie Prawno-Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.