Strona:DzU 2005 1686.pdf/1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


1686
UMOWA
między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej
i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej,
sporządzona w Starej Lubowni dnia 29 lipca 2002 r.

W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:


W dniu 29 lipca 2002 r. została sporządzona w Starej Lubowni Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianach przebiegu granicy Państwowej i zatwierdzeniu dokumentacji granicznej.

Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,
— realizując zasady i cele Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Warszawie dnia 6 lipca 1995 r.,
— kierując się pragnieniem uregulowania przebiegu wspólnej granicy państwowej zgodnie z wynikami jej pierwszej wspólnej kontroli przeprowadzonej w latach 1994–1998 i zapewnienia wyraźnego jej przebiegu,

uzgodniły, co następujące:

Artykuł 1

1. Przebieg polsko-słowackiej granicy państwowej zmienia się:

a)  w pobliżu wieży widokowej, w rejonie polskiej miejscowości Barwinek i słowackiej miejscowości Vyšný Komárnik,
b)  na wyspie Nokiel i wyspie bezimiennej na granicznym cieku wodnym Dunajec, w rejonie polskich miejscowości Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne oraz słowackich miejscowości Červeny Kláštor i Spišská Stará Ves,
c)  w rejonie polskiej miejscowości Jaworzynka i słowackiej miejscowości Skalité.

2. Przebieg granicy państwowej w pobliżu wieży widokowej na Przełęczy Dukielskiej od znaku granicz-