Strona:Duch sieroty.djvu/2

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


DUCH SIEROTY.
Ig. Komorowskiego.

Idzie sobie pachole
Przez zagony przez pole
Wielki wicher ulewa,
A to idzie i śpiewa.

Wyszedł z gaju gajowy
I ozwie się w te słowysVarB = { \stemDown g'8[bes'] \stemUp \acciaccatura cis''8 \stemNeutral d''4 d''4 | c''8[es''] \acciaccatura { d''16 es'' } d''4 c''8[bes'] | \stemUp a'[c''] \acciaccatura { bes'16 c'' } bes'4 \stemNeutral a'8[g'] | fis'[a' g' es'] d'4 | g'8[bes'] \acciaccatura cis''8 d''4 d'' | c''8[es''] \acciaccatura { d''16 es'' } d''4 c''8[bes'] | \stemUp a'[c''] \acciaccatura { bes'16 c'' } bes'4 \stemNeutral a'8[g'] | fis'[a'] g'4 r | r bes bes | c' bes bes | r bes bes | c' bes bes | r <bes d'> <bes d'> | r es' es' | r <c' d'> <a d'> | r <bes d'> <bes d'> | g'8[bes'] \acciaccatura cis''8 d''4 d'' | c''8[es''] \acciaccatura { d''16 es'' } d''4 c''8[bes'] | \stemUp a'[c''] \acciaccatura { bes'16 c'' } bes'4 \stemNeutral a'8[g'] | fis'[a'] g'4 r | r <bes d' f'> <bes d' f'> | <a f'> <a f'> <a f'> | r <bes d' f'> <bes d' f'> | <a f'> <a f'> <a f'> | }

sVarA = { R2.*8 | g'8 bes' d''4 d'' | c''8 es'' d''4. r8 | g' bes' d''4 d'' | c''8 es'' d''4. r8 | f' bes' d''4 f'' | es''8 d'' c''4. r8 | d' fis' a'4 c'' | bes'8 a' g'4. r8 | R2.*4 | f'8 bes' d''4 d'' | c''8 es'' d''4. r8 | f' bes' d''4 d'' | c''8 es'' d''4. r8 | }

lVarA = \lyricmode { J -- dzie so -- bie pa -- cho -- le Przez za -- go -- ny przez po -- le Wie -- lki wi -- cher u -- le -- wa, A to i -- dzie i śpie -- wa. Wy -- szedł z_ga -- ju ga -- jo -- wy J o -- zwie się w_te sło -- wy }

sVarC = { << { \voiceOne r4 <bes, bes> <bes, bes> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice <g, fis a>4 <g, d bes> \stemDown <g, d g> \stemNeutral | <c es a> <d g bes d'> <d d'> | <d c'> <g bes> <f, d bes> | << { \voiceOne r4 <bes, bes> <bes, bes> } \new Voice { \voiceTwo a,2. } >> | \oneVoice <g, fis a>4 <g, d bes> \stemDown <g, d g> \stemNeutral | <c es a> <d g bes d'> <d d'> | <d c'> <g bes>2 | << { \voiceOne s4 \crossStaff { <d g> <d g> | <d fis> <d fis> <d fis> | s <d g> <d g> | <d fis> <d fis> <d fis> | s f f | s <es g> <es g> | s fis fis | s g g | } r <d bes> <d bes> } \new Voice { \voiceTwo g,2 r4 | g,2. | g,2 r4 | g,2. | bes, | c | d | <g, d>2 r4 | g,2. } >> | \oneVoice <g, fis a>4 <g,d bes> <g, d g> | <c es a> <d g bes d'> <d d'> | <d c'> <g bes>2 | << { \voiceOne s4 \crossStaff { f f | f f f | s f f | f f f } } \new Voice { \voiceTwo bes,2. | bes, | bes, | bes, } >> | }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
\context { \PianoStaff \consists #Span_stem_engraver }}
<<
\new Staff \with { instrumentName = #"GLOS." } { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \tempo \markup { \bold "Andante." } \autoBeamOff \sVarA }
\addlyrics { \lVarA }
\new PianoStaff \with { instrumentName = #"PIANO." } <<
  \new Staff = "up" { \clef "violin" \key g \minor \time 3/4 \sVarB }
  \new Staff = "down" { \clef "bass" \key g \minor \time 3/4 \sVarC }
  >>
>> }


W zakładzie sztycharskim Gebethnera i Wolffa.
G 258 W
Дозволено цензурою. Варшава, 6 Марта 1900 г.