Strona:Dekret o utworzeniu Ministerstw Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji.pdf

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


30.
DEKRET

o utworzeniu Ministerstw: Spraw Zewnętrznych, Spraw Wojskowych, Komunikacji i Aprowizacji.


My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy:

Art.1. W uchyleniu odnośnych postanowień art. 20 Dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych (Dz. Praw Nr. 1, poz. 1) — przekształca się istniejący przy Prezydencie Ministrów Departament Spraw Politycznych na Ministerstwo Spraw Zewnętrznych, zaś Komisję Wojskową — na Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Przekazanie praw ma nastąpić niezwłocznie.

Art.2. Istniejący przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Urząd Aprowizacji przekształca się na Ministerstwo Aprowizacji.

Art.3. Z zakresu kompetencji Ministerstwa Przemysłu i Handlu, określonej w art. 28 Dekretu z dnia 3 stycznia 1918 roku (Dz. Praw Nr. 1, poz. 1), wyłącza się sprawy środków komunikacji, z jednoczesnem przekazaniem tych spraw Ministerstwu Komunikacji, które się niniejszem tworzy.

Art.4. Prezydent Ministrów w porozumieniu z interesowanymi Ministrami wykona niniejszy Dekret i zarządzi ścisłe rozgraniczenie zakresu kompetencji poszczególnych Ministerstw.

Dan w Warszawie, dnia 26 października 1918 roku.

L. S.

Aleksander Kakowski
Józef Ostrowski
Zdz. Lubomirski

Prezydent Ministrów:

Józef ŚwierzyńskiMinister Spraw Zewnętrznych: Stanisław Głąbiński
Minister Sprawiedliwości: J. Higersberger
Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Chrzanowski
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Antoni Ponikowski
Minister Rolnictwa i Dóbr Koronnych: Wł. Grabski
Minister Przemysłu i Handlu: Andrzej Wierzbicki
Minister Komunikacji: W. Paszkowski
Minister Aprowizacji: Antoni Minkiewicz