Strona:Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej.pdf/1

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


5


DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO

z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o częściowej mobilizacji i rejestracji ludności do służby wojskowej.


Znaczna część ziemi polskiej krwawi się jeszcze w jarzmie niemieckiego okupanta. Aby dobić znienawidzonego wroga, zwiększyć udział Narodu Polskiego w zwycięstwie nad hitleryzmem, wzmóc siłę zbrojną odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnić wyzwolonej Ojczyźnie dostojną pozycję i znaczenie wśród narodów świata — na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydjum Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Powołać w czasie od 20 do 31 sierpnia 1944 r. do służby wojskowej na wyzwolonych spod okupacji niemieckiej terenach Rzeczypospolitej następujących obywateli mężczyzn uznanych za zdolnych do służby wojskowej:

a) Poborowych, urodzonych w roku 1924, 1923, 1922, 1921.
b) Oficerów rezerwy, oficerów b. tajnych organizacji wojskowych, oficerów w stanie spoczynku i urzędników wojskowych do lat 50, a oficerów zawodowych (służby czynnej) do lat 60.
c) Podoficerów rezerwy, podoficerów b. tajnych organizacji wojskowych, podoficerów w stanie spoczynku do lat 40, a podoficerów zawodowych (służby czynnej) do lat 50.
d) Lekarzy, felczerów, lekarzy weterynarji i felczerów weterynarji do lat 50.
e) Szoferów, specjalistów samochodowych, specjalistów lotnictwa i broni pancernej do lat 40.


Art. 2. Przeprowadzić w terminie od 1 do 20 września 1944 r. rejestrację:

a) Mężczyzn, urodzonych w roku 1920, 1919, 1918, 1917, 1916, 1915, 1914, 1913, 1912, 1911.
b) Kobiet-lekarzy do lat 30.
c) Kobiet-starszych pielęgniarek, pielęgniarek, sanitariuszek, radiotelegrafistek, telegrafistek od 19 do 30 lat.


Art. 3. Mobilizację i rejestrację powołanych do służby wojskowej oraz rejestrację obywateli, wymienionych w art. 2, przeprowadzają Rejonowi Komendanci Uzupełnień przez Tymczasowe Wojskowe Komisje Poborowe i Rejestracyjne, które po zmobilizowaniu wojskowych i urzędników R. K. U. przekształca się w Rejonowe Komendy Uzupełnień.

Art. 4. Od stawiennictwa do poboru i rejestracji są wolne osoby ułomne, które wymagają opieki jak: kaleki, głuchoniemi, umysłowo chorzy, garbaci i t. d.

Art. 5. Od stawiennictwa do poboru są wolni:

a) Właściciele i dyrektorzy fabryk i zakładów przemysłowych, administratorzy przedsiębiorstw gospodarczych, zatwierdzeni przez Powiatowe Rady Narodowe.
b) Pełniący służbę pracownicy kolei żelaznych, pracownicy poczt i telegrafów i pracownicy dróg wodnych.
c) Członkowie milicji i funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego w czynnej służbie.
d) Wysoko wykwalifikowani pracownicy i urzędnicy fabryk, przedsiębiorstw państwowych i urzędów państwowych na wniosek właścicieli, dyrektorów lub kierowników, zatwierdzonych przez Powiatowe Rady Narodowe.
e) Nauczyciele i wykładowcy szkół średnich i wyższych, profesorowie, asystenci i t. p. pracownicy zakładów i laboratorjów naukowych.
f) Osoby duchowne i duszpasterze wszelkich wyznań.