Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/217

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpgKSIĘGI

PIERWSZE

EZDRASZOWEE.


C0 to był za Ezdrasz, który te kśięgi pisał, sprawić się możesz śiódmego tych ksiąg rozdziału, v. 1. 6. y 11. kędy on rodzay swóy opisuie, y pisarzem abo Doktorem biegłym w zakonie Moyżeszowm sam się zowie. W tych tedy kśięgach wrócenie synów Izraelskich zBabilonu, y z Persyiéy do Jeruzalem wypisuie. A odtąd się forma Rzeczypospolitéy żydowskiéy po trzeci kroć odmieniła. Naprzód bowiem Moyżesz iako zakonodawca Rzeczpospolitą Żydowską postanowił, a czego sam dla śmierći do skutku niemóył przywiesdż, to Jozue dokończył. Po nich byli Sędźiowie, ći nie byli właśnie Królami ani pany, tylko różnice między ludźmi uznawali y uspakaiali. Dopiero po tych nastali Królowie, za których téż upadło Królestwo Żydowskie. Po Sędziach y Królach, y po onéy niewoléy Babylońskiéy, przyszedł rząd na Biskupy y kapłany. Czytay Gen. 51.

ROZDZIAŁ I.

Cyrus Krół wzruszony duchem Bożym, wypuścił lud Judzki z niewoléy, aby budowali kościół Panu Bogu w Jeruzalem, wróciwszy im naczynie, które był zabrał z kościoła Salomonowego.

1.ROku piérwszego Cyrusa Króla Perskiego, aby się wypełniło słowo Pańskie z ust Jeremiaszowych, wzbudźił Pan ducha Cyrusa Króla Perskiego: y puśćił głos po wszytkim królestwie swym, y na piśmie, rzekąc:

2.To mówi Cyrus Król Perski: wszylkie królestwa ziemskie dał mi Pan Bóg niebieski, y ten mi roskazał abych mu zbudował dóm w Jeruzalem, które iest w Żydowstwie.

3.Kto iest między wami za wszytkiego ludu iego? Niechay będzie z nimi Pan Bóg iego. Nieech idzie do Jeruzalem, które iest w Źydowstwie, a niech baduie dom Pana Boga Izraelskiego, (on ći iest Bóg) który iest w Jeruzalem.

4.A wszyscy inni po wszytkich mieyscach, gdźiekolwiek mieszkaią, niech go podpomagaią mężowie z mieysca swego, śrébrem Y złotem, y maiętnośćią, y bydłem oprócz co dobrowolnie ofiaruią kościołowi Bożemu, który iest w Jeruzalem.

5.Y powstali przeduieyszy z