Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 1.djvu/161

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


słów. Bo nie taką moc maią słowa Żydowskie, kiedy są na inszy język przełożone. A nic tylko te, ale y sam zakon y prorocy, y inne kśięgi nie małą różność maią, gdy swym własnym ięzykiem wysłowione bywaią. Bo trzydziestego y ósmego roku za czasów Ptolemeusza Euergeta Króla, przyszedszy do Egyptu, y micszkaiąc tam długo, nalazłem tam kśięgi zostawione nie małéy y niepośledniéy nauki. Zdało mi się tedy za rzecz dobrą y potrzebną abym y sam iakiéy pilnośći y prace przyłożył, w przetłumaczeniu téy kśięgi: y wielką czuynośćią przywiodłem naukę w tym czasie do tych rzeczy, które do końca wiodą, kśięgę tę podać, y tym którzy chcą serca przyłożyć, y nauczyć się, iako trzeba ćwiczyć się w obyczajach, tym którzy wedle zakonu Pańskiego postanowili żywot prowadzić.

ECCLESIASTIUS.TE Kśięgi wymazuią Heretycy z Żydami z Reiestru Ksiąg świętych, iż z nich wiara Katholicka ma świadectwa o nauce swéy. A wszakże iuż dawno są od Kościoła Bożego y Oyców ś. wyświadczone, y przyięte za słowo Boże. Bo y Koncilium Karthagińskie trzećie, na którym był Augustyn ś. y potym Trydentskie policza ie między Księgi święte.

ROZDZIAŁ I.

O troiakiéy mądrośći Boskiéy, y początku iéy. O wćieleniu syna Bożego. O chwale boiaźni Boskiéy. A iż sprawiedliwość iest stopień ku mądrośći.

1.WSzelka mądrość od Pana Boga iest y z nim zawsze była y iest przed wieki. 3. Król. 3. 9. y 4. 29.

2.Piasek morski, y krople dżdżowe, y dni wieków, kto przeliczył? Wysokość niebios, y szerokość źiemie, y głębokość przepaśći, kto zmierzył?

3.Mądrość Bożą uprzedzającą wszytko, kto wyszlakował?

4.Pierwsza ze wszytkich stworzona iest mądrość, a rozum rostropnośći od wieku.

5.Zdróy mądrości słowo Boże na wysokości, a drogi iéy przykazania wieczne.

6.Korzeń mądrośći komuż obiawion iest? y chytrośći iéy kto zrozumiał?

7.Nauka mądrości komuż odkryta y okazana iest? a rozmnożenie dróg iéy kto poznał?

8.Ieden iest nawyższy stworzyciel wszechmogący, y Król możny, a barzo straszny, siedzący na stolicy swoiéy, y panuiący Bóg.

9.Ten ią stworzył w Duchu świętym, y widział, y rozliczył, y rozmierzył.

10.Y rozlał ią po wszytkich sprawach swoich, y na wszytko ćiało podłóg datku swego, y użyczył iéy miłoiącym go.

11.Boiaźń Pańska chwała y