Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 1.djvu/138

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
917KSIĘGI
MĄDROŚCI.


TYm Kśięgóm Mądrośći daią świadectwo stare Koncilia y Oycowie święći, iż są pismem świętym. Concil: Sardicense Epistola ad omnes Episcopos, iako pisze Theod. lib. 2. Epist. c. S. Concil. Tolet. 11. Cap. 1. Dionysius Areopagita c. 4. Divin. Nom. Cyprianus lib. de habit. virginum. Cyrillus lib. 2. in Julian. August. ś. dowodźi tego lib. 1. de praedest. c. 14. Y twierdzą wszyscy że te Księgi są Salomonowe iako znać z Rozdz. 9. v. 7 y 8. w tym tylko iest różność, iż niektórzy rozumicią, choćći same sententie są Salomonowe, wszakże ich nie sam Salomon w Kśięgi zebrał, ale kto inszy po nim zebrawszy kśięgi uczynił, tak Hieronym praefationo in lib. Salomonis. August. Retract. lib. 2. c. 4. Tych Kśiąg słów używa Paweł ś. Hebr. 1. v. 8. Coloss. 1. v. 15.
ROZDZIAŁ I.

Abyśmy sprawiedliwość miłowali, w dobroći a prostoćie Boga się bali, o Duchu świętym, o wystrzeganiu kłamstwa, obmówek, uwłaczania, y szemrania.

1.MIłuyćie sprawiedliwość, którzy sądźicie źiemię. Rozumieyćie o Panu w dobroći, a w prostośći serca szukayćie go. 3. Król. 3. 9. Isai. 56. 1.

2.Gdyż od tych bywa naleźion, którzy go nie kuszą: a tym się okazuie, którzy maią wiarę w nim. Paral. 15. 2.

3.Przewrotne bowiem myśli odłączaią od Boga, a moc doświadczona karze głupie.

4.Abowiem w złośćiwą duszę nie wnidźie mądrość, ani będzie mieszkać w ćiele grzéchóm poddanym.

5.Duch bowiem święty karnośći ućiecze przed obłudnośćią, y oddali się od myśli, które są bez rozumu, y zafrasowany będzie od nadchodzącéy nieprawośći.

6.Duch bowiem mądrośći iest dobrotliwy: y nie wyzwoli złorzeczącego od ust swoich: bo nerek iego świadek iest Bóg, y serca iego badacz iest prawdziwy, y słuchacz ięzyka iego. Gal. 5. 22. Jer. 17. 10.

7.Gdyż Duch Pański napełnił okrąg źiemie: a to, co wszytko ma w sobie, ma wiadomość głosu. Isai. 6. 3.

8.Dla togóż kto nieprawość mówi, nie może się zataić, ani go minie sąd karzący.

9.W myślach bowiem niezbo-

żne-