Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/655

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Psalm XCVIII.


I. Triumf Pana Iezusa sławić każe, który mocą własną sobie i swym zbawienie sprawił, i Ewangielią narodom obiawił. II. Upomina, żeby mu świat chwałę oddał.
1. Psalm.
Spiewaycie Panu pieśń[1] nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica iego, i ramię[2] świętobliwości iego.
2. Obiawił Pan[3] zbawienie swoie; przed oczyma Poganów oznaymił sprawiedliwość swoię.
3. Wspomniał na miłosierdzie swoie, i na prawdę swoię przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.
4. Spiewayże Panu wszystka ziemio; wykrzykaycie, a weselcie się, i śpiewaycie.
5. Graycie Panu na harfie; na harfie głosem przyśpiewuiąc.
6. Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawaycie przed Królem i Panem.
7. Niech zaszumi morze, i co w nim iest, okrąg świata, i mieszkaiący na nim.
8. Rzeki niech klaskaią rękoma; góry wespół niech się rozraduią
9. Przed Panem, bo idzie sądzić[4] ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości i narody w prawości.

Psalm XCIX.


I. Izraelczyki upomina, aby Pana dla Duchownego królestwa iego, które między nie wysławił, chwalili. II. Każe im o zachowanie tegoż królestwa prosić.
Pan króluie, niechże zadrzą narodowie; siedzi między Cherubinami, niechże się poruszy ziemia.
2. Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad wszystkie narody.
3. Niech wysławiaią imię twoie wielkie i straszne; albowiem święte iest.
4. Moc zaiste królewska miłuie sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Iakubie ty wykonywasz.
5. Wywyższaycie Pana Boga naszego, a kłaniaycie się u podnóżka nóg iego; bo święty iest.
6. Moyżesz i Aaron między Kapłany iego, a Samuel między wzywaiącymi imienia iego wołali do[5] Pana, a on ich wysłuchał.
7. W słupie obłokowym[6] mówił do nich; a gdy strzegli świadectw iego i ustaw, które im podał,
8. Panie, Boże nasz! tyś ie wysłuchywał; Boże! bywałeś im miłościwym, i gdyś ie karał dla występków ich.
9. Wywyższaycie Pana, Boga naszego, a kłaniaycie się na górze świętéy iego; albowiem święty iest Pan, Bóg nasz.

Psalm C.


I. Wszystkich ludzi do wysławiania Boga pobudza II. dla tego, iż on nas stworzył, odkupił, i za swoie owieczki przyiął.
1. Psalm dla dziękczynienia.
Wykrzykaycie Panu wszystka ziemio!
2. Służcie[7] Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze iego z radością,
3. Wiedzcież, żeć Pan iest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem[8] iego, i owcami pastwiska iego.
4. Wnidźcież w bramy iego z wysławianiem, a do sieni iego z chwałami; wysławiaycież go, dobrorzeczcież imieniowi iego;
5. Albowiem dobry iest[9] Pan, na wieki trwa miłosierdzie iego, a od narodu aż do narodu prawda iego.

Psalm CI.


Dawid śluby Bogu czyni, że zostawszy Królem, chce go wielbić, i onemu służąc, prawéy drogi naśladować, przewrótnę odrzucać, pysznych, zdrayców i kłamców nie cierpieć, a w wiernych się kochać.
1. Psalm samego Dawida.

O miłosierdziu i o sądzie śpiewać będę; tobie, o Panie! śpiewać będę.[10]

  1. Ps. 33, 3.
  2. Iza. 63, 5.
  3. Izai. 52, 10.
  4. Ps. 96, 13.
  5. 2 M. 32, 11. 4 M. 14, 13. 1 Sam. 12, 19.
  6. 2 M. 33, 9.
  7. Ps. 2, 11. 66, 2. 98, 4.
  8. Ps. 95, 7.
  9. Ps. 73, 1.
  10. Ps. 89, 2. 92, 2.