Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1231

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów.


  ROZDZIAŁ I.


  I. Chwali Kolossenczyki, chcąc ich pobudzić do słuchania 1 — 6. II. Swiadectwo dobre wydawa nauce, którą od Epafry słyszeli 7 — 12. III. Łaskę Bożą przeciwko nim wystawia 13 — 19. IV. Wszystka zbawienia naszego sprawa w samym Chrystusie złożona iest 20 — 29.
  Paweł, Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Tymoteusz brat,
  2. Tym, którzy są w Kolossiech, Swiętym, i wiernym braciom w Chrystusie Iezusie. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
  3. Dziękuiemy[1] Bogu i oycu Pana naszego Iezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
  4. Usłyszawszy o wierze[2] waszéy w Chrystusie Iezusie, i o miłości przeciwko wszystkim Swiętym,
  5. Dla nadziei onéy wam odłożonéy w niebiesiech, o któreyście przed tém słyszeli przez słowo prawdy, to iest Ewangielii,
  6. Która przyszła do was iako i na wszystek świat, i przynosi owoc, iako i u was, od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie.
  II. 7. Iakoście się téż nauczyli od Epafry, miłego spółsługi naszego, który iest wiernym sługą Chrystusowym dla was;
  8. Który téż oznaymił nam miłość waszę w duchu.
  9. Dla tego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestawamy się za was[3] modlić i prosić, abyście byli napełnieni znaiomości woli iego we wszelkiéy mądrości i w wyrozumieniu duchowném;
  10. Abyście chodzili[4] przystoynie przed Panem ku wszelkiemu iego upodobaniu, w każdym[5] uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znaiomości Bożéy,
  11. Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnéy mocy iego ku wszelkiéy cierpliwości i nieskwapliwości z radością,
  12. Dziękuiąc oycu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczęstnikami dziedzictwa Swiętych w światłości;
  III. 13. Który nas wyrwał z mocy[6] ciemności, i przeniosł do królestwa syna[7] swego miłego,
  14. W którym mamy odkupienie przez krew iego, to iest, odpuszczenie grzechów;]
  15. Który iest obrazem Boga[8] niewidzialnego, i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.[9]
  16. Albowiem przezeń stworzone[10] są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone iest.
  17. A on iest przed[5] wszystkimi, i wszystko w nim stoi.
  18. On téż iest głową[11] ciała, to iest, kościoła, który iest[12] początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi[13] przódkował,
  19. Ponieważ się upodobało oycu, aby w nim wszystka[14] zupełność mieszkała,
  IV. 20. I żeby przezeń z sobą[15] poiednał wszystko, uczyniwszy pokóy przez krew krzyża iego; przezeń mówię, tak to, co iest na ziemi, iako i to, co iest na niebiesiech.
  21. I was, którzyście niekiedy byli[16] oddaleni i nieprzyiaciele[17] umysłem w złośliwych uczynkach, teraz téż poiednał.

  22. Ciałem własném swoiém przez śmierć, aby was wystawił[18] święte i niepokalane i bez nagany przed obliczem swoiém,

  1. Filip. 1, 3.
  2. Efez. 1, 15.
  3. Filip. 1, 4. 9.
  4. Efez. 4, 1. Filip. 1, 27. 1 Tess. 2, 12.
  5. 5,0 5,1 Efez. 4, 15.
  6. 1 Piotr. 2, 9.
  7. Matt. 3, 17. r. 17, 5. 2 Piotr. 1, 17.
  8. 2 Kor. 4, 4. Żyd. 1, 3.
  9. Przyp. 8, 21.
  10. Ian. 1, 3. Obiaw. 3, 14.
  11. Efez. 1, 22. r. 5, 23.
  12. 1 Kor. 15, 20. Obiaw. 1, 5.
  13. Rzym. 8, 29.
  14. Ian. 1, 14. 16. Koloss. 2, 3. 9.
  15. Rzym. 3, 25.
  16. Efez. 2, 12.
  17. Rzym. 5, 10.
  18. Łuk. 1, 75. 1 Kor. 1, 2. Efez. 1, 4. r. 5, 27. Tyt. 2, 14.