Strona:Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/1217

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


11. A iż przez zakon nikt[1] nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, iawna iest ztąd; bo sprawiedliwy z wiary[2] żyć będzie.
12. Ale zakon nie iestci z wiary; lecz człowiek,[3] któryby ie czynił, żyć będzie przez nie.
13. Ale Chrystus odkupił nas z przeklęctwa zakonu, stawszy się za nas przeklęctwem, (albowiem napisano: Przeklęty każdy,[4] który wisi na drzewie.)
14. Aby na Pogany błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Chrystusie Iezusie, i abyśmy obietnicę Ducha wzięli przez wiarę.
15. Bracia! po ludzku mówię: A wszak i człowieczego testamentu[5] utwierdzonego nikt nie łamie, ani do niego co przydawa.
16. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu iego; nie mówi: I nasieniom iego, iako o wielu, ale iako o iedném: I nasieniu[6] twemu, który iest Chrystus.
17. To tedy mówię, iż przymierza przedtym od Boga utwierdzonego względem Chrystusa zakon, który po czterych set[7] i po trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał zepsować obietnicę Bożą.
18. Albowiem ieźliż z zakonu iest dziedzictwo, iużci nie z obietnicy; lecz Abrahamowi przez obietnicę darował ie Bóg.
19. Cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany iest, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica, sporządzony[8] przez Anioły i przez rękę[9] pośrzednika.
20. Lecz pośrzednik nie iest iednego, ale Bóg ieden iest.
IV. 21. Zakon tedy iestże przeciwko obietnicom Bożym? Nie day tego Boże! albowiem gdyby był dany zakon, któryby mógł ożywiać, prawdziwiećby z zakonu była sprawiedliwość.
22. Ale pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Iezusa Chrystusa była dana wierzącym.][10]
23. A przed tém, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknieni będąc w tę wiarę, która potym miała bydź obiawiona.
24. A przetoż zakon[11] pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
25. Ale gdy przyszła wiara, iuż nie iesteśmy pod pedagogiem.
26. Albowiem wszyscy synami Bożymi iesteście przez wiarę w Chrystusie Iezusie.
27. Bo którzykolwiek iesteście w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli.[12]
28. Niemasz Żyda, ani Greka; niemasz niewolnika ani wolnego; niemasz męszczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy iedném iesteście w Chrystusie Iezusie.
29. A ieźliście wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowém, a według obietnicy dziedzicami.]

ROZDZIAŁ IV.


I. Od opieki zakonu wybawionym 1 — 3. II. przez Chrystusa, który iest celem zakonu 4 — 8. III. nie przystoi się do czczych ceremonii nawracać 9 — 12. IV. prowadzi tedy do szczérości nauki Ewangielii S. 13 — 20. V. i przykładem dwu synów Abrahamowych naukę obiaśnia 21.
Mówię tedy: (bracia!) Pokąd dziedzic iest dziecięciem, nic nie iest różny od sługi, panem będąc wszystkiego;
2. Ale iest pod opiekunami i dozorcami aż do czasu zamierzenia oycowskiego.
3. Także i my, gdyśmy byli dziećmi, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni.
II. 4. Lecz gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg onego syna swego, który się urodził z niewiasty, który się stał pod zakonem,

5. Aby te, którzy pod zakonem byli, wykupił, żebyśmy prawa przysposobienia za[13] syny dostąpili.

 1. Gal. 2, 16.
 2. Abak. 2, 4. Rzym. 1, 17. Żyd. 10, 38.
 3. 3 Moy. 18, 5. Ezech. 20, 11. Rzym. 10, 5.
 4. 5 Moy. 21, 23.
 5. Żyd. 9, 17.
 6. 1 Moy. 12, 7. r. 15, 5.
 7. 2 Moy. 12, 40.
 8. Dzie. 7, 53.
 9. Dzie. 7, 38.
 10. Rzym. 3, 9. r. 11, 32.
 11. Rzym. 10, 4.
 12. Rzym. 6, 3.
 13. Rzym. 8, 15.