Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0823

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ IV.
Gdy Kompanija wchodzi do Kościoła.  \relative c {
   \clef "tenor"
   \key f \major
   \time 3/4

   \autoBeamOff
   \repeat volta 2 {
   \stemUp c8 f f4 a | g8 f g4 \stemDown bes | \stemUp a8 g a2 } \break
   \stemDown c4 c8[ bes] a4 | bes4 bes8[ a] \stemUp g4 |
   f8 a \stemDown c4 bes | \stemUp a8 g f2 \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
  Gdy -- śmy przy -- szli do Ko -- ścio -- ła, Kró -- lo --wa!
  Ma -- ry -- ja! Ma -- ry -- ja! o Ma -- ry -- ja Kró -- lo -- wa.
  } }
  \addlyrics { \small {
  Każ -- dy z_nas do cie -- bie wo -- ła: Kró -- lo -- wa!
  } }


Gdyśmy przyszli do Kościoła, Królowa!
Każdy z nas do ciebie woła: Królowa!
Maryja! Maryja! o Maryja Królowa.
O najdroższa Matko Boska! Królowa!
O Maryja Częstochowska! Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Tyś wszechwładna świata Pani, Królowa!
Tobie niesiem hold poddani, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Kiedy tak grzeszników wiele, Królowa!
Łask doznało w tym kościele, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
My się do ciebie zbliżamy, Królowa!
I prośby nasze składamy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Spraw to niech Syn twój jedyny, Królowa!
Odpuści nam wszystkie winy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Niech go więcej nie gniewamy, Królowa!
Niech prawa jego chowamy, Królowa!
M. M. o M. Królowa.
Lecz nad wszystko pragniem tego, Królowa!
By nas kochał, a my jego, Królowa!
M. M. o M. Królowa.