Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0416

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
410
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Uważ przeto każdy wierny,
Jak wielce Bóg miłosierny!
Odżałował Syna swego,
By krew przelał dla grzesznego
Człowieka, by wiecznie nie zginął.

Niech ci Jezu będą dzięki za twe narodzenie,
Bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie:
Miłość która to sprawiła,
Iż cię do nas sprowadziła,
Niech swą iskrą nas zapali,
Abyśmy cię miłowali,
Teraz i bez końca w wieczności.


PIEŚŃ VIII.\relative f {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4

\autoBeamOff

\repeat volta 2 {
\stemUp f4 a \stemDown c |
f8[ e] f4 c8[ d] |
c4 a8[ c] bes4 | \break

\stemUp g8[ bes] a4 f
}
\repeat volta 2 {
\stemDown c'4 \stemUp a f |
e8[ g] bes4 a | \break

g4 f e8 f |
g8[ e] c2 |
\stemDown c'4 bes8[ a] bes[ c] | \break

d4 bes \stemUp g8[ f] |
e8 f g4 c, |
f2 f4 }
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj -- że Dzie -- ciąt -- ko z_Pan -- ny na -- ro -- dzo -- ne!
Wi -- taj Kró -- lu nie -- ba, Kró -- lu nie -- skoń -- czo -- ny,
Wi -- taj i Mo -- nar -- cho nie -- prze -- zwy -- cię -- żo -- ny.
} }
\addlyrics { \small {
W_ja -- seł -- kach na mro -- zie na -- go po -- ło -- żo -- ne:
} }


Witajże Dzieciątko z Panny narodzone!
W jasełkach na mrozie nago położone:
Witaj Królu nieba, Królu nieskończony,
Witaj i Monarcho nieprzezwyciężony.