Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0305

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.Na Graduał przed Ewangeliją.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff

\stemDown c4 a | bes g | a g \fermata |
c a | bes c8[ bes] | \stemUp a8[ g] f4 \fermata \bar ":|:"
\stemDown c' c | c c | d c \fermata |
bes a | g a | bes c \fermata |
c a | bes g | a8[ bes] c[ bes] | 
\stemUp a[g] f4 \fermata \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Przy -- bądź ku nam Pa -- nie, na na -- sze wo -- ła -- nie;
A -- by -- śmy po -- bo -- żnie pra -- wdy twej słu -- cha -- li,
I o -- nę wy -- ko -- ny -- wa -- li.
} }
\addlyrics { \small {
We -- sprzyj ła -- ską two -- ją, nas wszy -- stkich wzdy -- cha -- nie:
} }

Przybądź ku nam Panie, na nasze wołanie;
Wesprzyj łaską twoją, nas wszystkich wzdychanie:
Abyśmy pobożnie prawdy twej słuchali,
I onę wykonywali.


Na Credo.
Melodyja jak na Kyrie.

Wierzę mocno w jedynego
Boga, Ojca wszechmocnego,
Który z niczego świat cały,
Słowem stworzył dla swej chwały.

Wierzę i w Syna Bożego,
Jezusa Pana naszego;
Który dla ludzi zbawienia,
Dla nas grzesznych odkupienia,

Z Ducha świętego wcielony,
Z Maryi Panny zrodzony;
Będąc Ojcu równy w Bóstwic,
Wiódł żywot w nędzy, w ubóstwie.
Klęcząc.