Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0218

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Proś Chrystusa, by ma dusza zakwitła łaską jego;
By czart stary z jakiej miary, nie wsiał kąkolu swego.
Życz pomocy, dodaj mocy i ratuj tych szczęśliwie,
Co dni święte, sprawy wzięte twoje, sławią chętliwie.


PIEŚŃ XXII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemDown a8 bes8 c4 a4 | bes8 a8 a4 g4 } \stemUp a8 g8 f4 f4 | \break
  bes8 a8 g4 g4 | a8 g8 f4 f4 | bes8 a8 g4 g4 | \break
  \stemDown c8 bes8 a4 a4 | bes8 a8 g4 g4 | c8 bes8 a4 c4 | \stemUp bes8 a8 g4 f4 \bar "|."
 }
\addlyrics { \small {
 O! Ma -- ry -- ja Mat -- ko Bo -- ga, Przed twym Tro -- nem
 niz -- ko pa -- dam, Hołd po -- win -- ny to -- bie skła -- dam.
 O! Ma -- ry -- ja bła -- gaj Sy -- na, Grzesz -- nych na -- dzie -- jo je -- dy -- na.
}}
\addlyrics { \small {
 Tyś na -- dzie -- ja mo -- ja dro -- ga;
}}


O! Maryja Matko Boga,
Tyś nadzieja moja droga;
Przed twym Tronem nizko padam,
Hołd powinny tobie składam.
O! Maryja błagaj Syna,
Grzesznych nadziejo jedyna.

Sług twych wiernych usta głoszą,
Serca się nasze unoszą,
Gdy cię Matką być uznają,
Bo wszystko przez ciebie mają.
O! Maryja błagaj, i t. d.

Jam jest grzesznik wielce srogi,
A w łaskę boską ubogi,
Twych darów otwórz skarbnicę,
Niechaj się niemi nasycę.
O! Maryja i t. d.