Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0192

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚŃ VIII.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c2 d2 | c2 bes4 a4 | \stemUp g2 f2 | \stemDown f'2 e2 | d2 f2 | \break
  e4 (d4) c2 \bar "." f2 c2 | d2 bes4 d4 | c2 a2 | c2 c2 | \break
  d2 bes2 | c2 \stemUp f,2 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Wi -- taj Kró -- lo -- wa nie -- ba i Mat -- ko li -- to -- ści!
  Wi -- taj na -- dzie -- jo na -- sza, w_smu -- tku i ża -- ło -- ści.
}}


Witaj Królowa nieba i Matko litości!
Witaj nadziejo nasza, w smutku i żałości.
Ktobie wygnańcy Ewy wołamy synowie,
Ktobie wzdychamy płacząc z padołu więźniowie.
Orędowniczko nasza, racz swe litościwe
Oczy, spuścić na nasze serca żałośliwe.
I owoc błogosławion żywota twojego,
Racz pokazać po zejściu z świata mizernego.
O łaskawa! pobożna! o święta Maryja!
Niechaj wszyscy zbawieni będą grzeszni i ja.
O Jezu! niech po śmierci ciebie oglądamy,
O Maryja! uproś nam czego pożądamy.


PIEŚŃ IX.
Z łacińskiego: O Gloriosa Domina.\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp f4 f4 a8 [g8] g4 | g4 a4 bes8 [a8] g4 | g8 [a8] bes4 a8 [g8] f4 | \break
  a4 g8 [bes8] a8 [g8] f4 \bar "." a4 a4 a4 a4 | \stemDown g4 a4 b4 c4 \fermata | \break
  \stemUp g8 [a8] bes4 a8 [g8] f4 | a4 g8 [bes8] a8 [g8] f4 \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  O Go -- spo -- dze u -- wiel -- bio -- na! Nad nie -- bio -- sa
  wy -- wyż -- szo -- na; Stwór -- cęś swe -- go po -- ro -- dzi -- ła,
  Mle -- kie -- meś go swem kar -- mi -- ła.
}}