Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0081

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
75
PIEŚNI POSTNE.


Ach! ach! zmiłuj się nademną,
Uczyń miłosierdzie ze mną.

Rozbrat obłudny świecie wypowiadam,
Grzechów się moich szczerze wyspowiadam.
Ach! ach! serdecznie żałuję,
Bo cię Boże mój miłuję.


PIEŚŃ III.\relative c {
  \clef tenor
  \key d \minor
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemUp f4 e8 f8 g4 g4 | a8 a8 g8 g8 f4 e4 | a4 f8 a8 g4 g4 | \break
  a8 a8 g8 g8 f4 e4 \bar "." a4 f8 a8 g4 g4 | a8 a8 g8 g8 f4 e4 | \break
  a4 g8 f8 e4 d4 \fermata \bar "|." s1
}
\addlyrics { \small {
  Roz -- my -- śla -- jmy dziś, wier -- ni Chrze -- ści -- ja -- nie, Ja -- ko Pan Chry -- stus
  cier -- piał za nas ra -- ny; Od po -- i -- ma -- nia nie miał od -- po -- cznie -- nia
  Aż do sko -- na -- nia.
}}


Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześcijanie,
Jako Pan Chrystus cierpiał za nas rany;
Od poimania nie miał odpocznienia
Aż do skonania.

Najprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie,
Tam Judasz zdrajca dał był żydom znamię:
Oto żydowie mego Mistrza macie,
Tegoż imajcie.

Wnet się rzucili jako lwi okrutni,
Apostołowie od niego uciekli:
Tak z wielkim pędem wiedzion do Annasza,
Pociecha nasza.

Pierwszej godziny, przed Piłatem stawion,
Niesprawiedliwie od żydów oskarżon;