Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0046

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
40
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Któremi ty się lubo kontentujesz,
Lecz bardziej serca onychże szacujesz.
Tyś serca pragnął przez Mędrca twojego,
Jakobyś nad nie nie miał nic milszego.
Więc z uprzejmością serca oddajemy,
Za co od ciebie zbawienia pragniemy.


PIEŚŃ VIII.\relative c { \clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff 

\stemDown a'4 g8 a bes4 bes |
a8 c bes g a2 \bar ":|:" \break
c4 c8 c d c bes a |
bes4 bes8 bes c bes a g | \break
a4 a bes8 a g4 |
a2. r4 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
Mes -- sy -- jasz przy -- szedł na świat praw -- dzi -- wy,
Któ -- ry przez swo -- je zna -- ki,
Dał wo -- dzie win -- ne sma -- ki,
W_Ka -- nie Ga -- li -- lej -- skiej.
} }
\addlyrics { \small {
I Pro -- rok za -- cny z_wiel -- kie -- mi dzi -- wy,
} }


Messyjasz przyszedł na świat prawdziwy,
I Prorok zacny z wielkiemi dziwy,
Który przez swoje znaki,
Dał wodzie winne smaki,
W Kanie Galilejskiej.

Wesele zacne bardzo sprawiono,
Pana Jezusa na nie proszono,
I zwolenników jego,
By strzegli Pana swego,
W Kanie Galilejskiej.

Z wielkim dostatkiem potrawy noszą,
Pana Jezusa aby jadł proszą:
Wszystkiego dosyć mają,
Tylko wina czekają,
W Kanie Galilejskiej.