Statut Polskiej Partii Piratów/Finanse partii

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Polska Partia Piratów
Tytuł Statut Polskiej Partii Piratów
Rozdział 8. Finanse partii
Wydawca Polska Partia Piratów
Data wyd. 2013
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron

Rozdział 8 - Finanse partii

1 Źródła finansowania Polskiej Partii Piratów są jawne. Władze partyjne wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i składają sprawozdanie z przychodów i wydatków odpowiednim zgromadzeniom.

2 Finanse partii są przedstawiane co roku do wglądu Walnemu Zgromadzeniu członków P3 przez Skarbnika P3.

3 Sprawozdanie finansowe Partii przygotowywane jest przez Skarbnika Partii i przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi. Zarząd zatwierdza sprawozdanie zwykłą większością głosów w obecności wszystkich Statutowych członków.

4 Majątek Polskiej Partii Piratów powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych ustawą o partiach politycznych (Rozdział 4) i innymi ustawami.

5 W przypadku, gdy zarząd Partii jest trzyosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z innym członkiem zarządu. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, do zaciągania zobowiązań w imieniu partii jest uprawniony prezes lub wiceprezes – wraz z co najmniej dwoma innymi członkami zarządu, w tym prezesem, wiceprezesem, bądź skarbnikiem.

6 Fundusz Ekspercki Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Partii w celu finansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową partii.

7 Fundusz Wyborczy Partii Piratów tworzy, w drodze uchwały, Zarząd Krajowy, w celu finansowania kampanii wyborczych.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.