Biblia Gdańska/Księgi Nehemiaszowe 7: Różnice pomiędzy wersjami

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
proof
(linki poprawione)
m (proof)
{{BG Księga Nehemiasza}}
 
==Ne 7==
 
<pages index="Biblia Gdańska (1840)" from="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/545" fromsection="Ne7" to="Biblia Gdańska wyd.1840.pdf/547" tosection="Ne7" />
1 A gdy był dobudowany mur, i wystawiłem wrota, i postanowieni byli odźwierni, i śpiewacy, i Lewitowie:<br>
 
2 Rozkazałem Chananijemu, bratu memu, i Chananijaszowi, staroście zamku Jeruzalemskiego: (bo ten był mąż wierny, i bojący się Boga nad wielu innych;)<br>
 
3 I rzekłem do nich: Niech nie otwierają bram Jeruzalemskich, aż ogrzeje słońce; a gdy ci, co tu stawają, zamkną bramę, opatrzcież ją. A tak postanowiłem straż z obywateli Jeruzalemskich, każdego na straży jego, i każdego na przeciwko domowi jego.<br>
4 A miasto było szerokie i wielkie, ale ludu mało w murach jego, a jeszcze nie były domy pobudowane.<br>
5 Przetoż podał Bóg mój do serca mego, abym zebrał przedniejszych, i przełożonych, i lud, aby byli obliczeni podług rodzaju. I znalazłem księgi rodu tych, którzy się tu najpierwej przyprowadzili, i znalazłem w nich to opisanie.<br>
6 Cić są ludzie onej krainy, którzy wyszli z pojmania i z niewoli, w którą ich był zaprowadził Nabuchodonozor, król Babiloński; a wrócili się do Jeruzalemu i do Judy, każdy do miasta swego.<br>
7 Którzy przyszli z Zorobabelem, z Jesuą, Nehemijaszem, Azaryjaszem, Rahamijaszem, Nechamanem, Mardocheuszem, Bilsanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem, Baaną.<br>
8 A poczet mężów ludu Izraelskiego taki jest: Synów Farosowych dwa tysiące sto i siedmdziesiąt i dwa;<br>
9 Synów Sefatyjaszowych trzy sta siedmdziesiąt i dwa;<br>
10 Synów Arachowych sześć set pięćdziesiąt i dwa;<br>
11 Synów Pachatmoabowych, synów Jesui, i Joabowych dwa tysiące ośm set i ośmnaście;<br>
12 Synów Elamowych tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery;<br>
13 Synów Zattuowych ośm set czterdzieści i pięć;<br>
14 Synów Zachajowych siedm set i sześćdziesiąt;<br>
15 Synów Binnujowych sześć set czterdzieści i ośm;<br>
16 Synów Bebajowych sześć set dwadzieścia i ośm;<br>
17 Synów Azgadowych dwa tysiące trzy sta dwadzieścia i dwa;<br>
18 Synów Adonikamowych sześć set sześćdziesiąt i siedm;<br>
19 Synów Bigwajowych dwa tysiące sześćdziesiąt i siedm;<br>
20 Synów Adynowych sześć set pięćdziesiąt i pięć;<br>
21 Synów Aterowych, co poszli z Ezechyjasza, dziewięćdziesiąt i ośm;<br>
22 Synów Hasumowych trzy sta dwadzieścia i ośm;<br>
23 Synów Besajowych trzy sta dwadzieścia i cztery;<br>
24 Synów Charyfowych sto i dwanaście<br>
25 (Synów z Gabaonu dziewięćdziesiąt i pięć.<br>
26 Mężów z Betlehemu i Netofatu sto ośmdziesiąt i ośm;<br>
27 Mężów z Anatotu sto dwadzieścia i ośm<br>
28 (Mężów z Bet Azmawetu czterdzieści i dwa;<br>
29 Mężów z Karyjatyjarymu, z Kafiry i z Beerotu siedm set czterdzieści i trzy;<br>
30 Mężów z Ramy i z Gabaa sześć set dwadzieścia i jeden<br>
31 (Mężów z Machmas sto i dwadzieścia i dwa;<br>
32 Mężów z Betela i z Haj sto dwadzieścia i trzy;<br>
33 Mężów z Nebo drugiego pięćdziesiąt i dwa.<br>
34 Synów Elama drugiego tysiąc dwieście pięćdziesiąt i cztery<br>
35 (Synów Harymowych trzy sta i dwadzieścia;<br>
36 Synów Jerechowych trzy sta czterdzieści i pięć;<br>
37 Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set i dwadzieścia i jeden.<br>
38 Synów Senaa trzy tysiące dziewięć set i trzydzieści.<br>
39 Kapłanów: Synów Jedajaszowych, z domu Jesui, dziewięć set siedmdziesiąt i trzy;<br>
40 Synów Immerowych tysiąc pięćdziesiąt i dwa;<br>
41 Synów Passurowych tysiąc dwieście czterdzieści i siedm;<br>
42 Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście;<br>
43 Lewitów: Synów Jesuego, i Kadmielowych, synów Hodowijaszowych siedmdziesiąt i cztery.<br>
44 Śpiewaków: Synów Asafowych sto czterdzieści i ośm.<br>
45 Odźwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobajowych sto trzydzieści i ośm.<br>
46 Z Netynejczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,<br>
47 Synów Kierosa, synów Syjaa, synów Fadona,<br>
48 Synów Lebana, synów Hagaba, synów Salmaja,<br>
49 Synów Hanana, synów Giddela, synów Gachara,<br>
50 Synów Raajasza, synów Rezyna, synów Nekoda,<br>
51 Synów Gazama, synów Uzy, synów Faseacha.<br>
52 Synów Besaja, synów Mechynima, synów Nefusesyma,<br>
53 Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,<br>
54 Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,<br>
55 Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,<br>
56 Synów Nezyjacha, synów Chatyfa,<br>
57 Synów sług Salomonowych, synów Sotaja, synów Soferata, synów Peruda.<br>
58 Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,<br>
59 Synów Sefatyjasza, synów Chatyla, synów Pochereta z Hasebaim, synów Amona:<br>
60 Wszystkich Netynejczyków i synów sług Salomonowych trzy sta dziewięćdziesiąt i dwa.<br>
61 A cić są, którzy wyszli z Telmelachu i z Telcharsa: Cherub, Addan, i Immer: ale nie mogli okazać domu ojców swoich i nasienia swego, jeźli z Izraela byli.<br>
62 Synów Delajaszowych, synów Tobijaszowych, synów Nekodowych sześć set czterdzieści i dwa.<br>
63 A z kapłanów synowie Hobajowi, synowie Kozowi, synowie Barsylajego; który był pojął z córek Barsylaja Galaadczyka żonę, i nazwany był od imienia ich.<br>
64 Ci szukali opisania swego, wywodząc ród swój, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.<br>
65 I zakazał im Tyrsata, aby nie jedli z rzeczy najświętszych, ażby powstał kapłan z Urym i z Tummim.<br>
66 Wszystkiego zgromadzenia w jednym poczcie było czterdzieści tysięcy dwa tysiące trzy sta i sześćdziesiąt;<br>
67 Oprócz sług ich i służebnic ich, których było siedm tysięcy trzy sta trzydzieści i siedm; a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście i czterdzieści i pięć.<br>
68 Koni ich siedm set trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście czterdzieści i pięć.<br>
69 Wielbłądów cztery sta trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy siedm set i dwadzieścia.<br>
70 A niektórzy przedniejsi z domów ojcowskich dawali na robotę. Tyrsata dał do skarbu złota tysiąc łótów, czasz pięćdziesiąt, szat kapłańskich pięć set i trzydzieści.<br>
71 Niektórzy też z przedniejszych domów ojcowskich dali do skarbu na robotę złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra grzywien dwa tysiące i dwieście.<br>
72 A co dał inszy lud, było złota dwadzieścia tysięcy łótów, a srebra dwa tysiące grzywien, a szat kapłańskich sześćdziesiąt i siedm.<br>
73 A tak osiedli kapłani i Lewitowie, i odźwierni, i śpiewacy, i lud pospolity, i Netynejczycy, i wszystek Izrael miasta swoje. A gdy nastał miesiąc siódmy, byli synowie Izraelscy w miastach swoich.
{{DG}}
 
{{Przypisy}}
{{nawigacja|bieżący=Ne 7|wstecz=[[Biblia Gdańska/Księga Nehemiasza 6|Ne 6]]|dalej=[[Biblia Gdańska/Księga Nehemiasza 8|Ne 8]]}}
 
{{nawigacja|bieżący=Ne 7|wstecz=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi NehemiaszaNehemiaszowe 6|Ne 6]]|dalej=[[Biblia Gdańska/KsięgaKsięgi NehemiaszaNehemiaszowe 8|Ne 8]]}}
 
[[Kategoria:Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza|Ne 07]]

Menu nawigacyjne