Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych – Inne języki