Rozporządzenie naczelnego dowódcy niemieckich wojsk lądowych, ustanawiające policyjne sądy doraźne (1939)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Rozporządzenie naczelnego dowódcy wojsk lądowych Walthera von Brauchitscha ustanawiające policyjne sądy doraźne[1] • OKH[2]
Rozporządzenie naczelnego dowódcy wojsk lądowych Walthera von Brauchitscha ustanawiające policyjne sądy doraźne[1]
OKH[2]
21 września 1939

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w roku 1939.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!Rozporządzenie dla uzupełnienia rozporządzenia o posiadaniu broni. Z dnia 21 września 1939 r.

Na podstawie władzy wykonawczej rozporządza się:

§ 1

Zważywszy § 4 rozporządzenia o posiadaniu broni z dnia 12 września 1939 r. (Dz. Rozp. dla okup. obsz. w Polsce, str. 8) dotyczącego składu sądu doraźnego, sąd doraźny składać się może również z dowódcy pułku albo batalionu Policji Niem. lub z dowódcy odkomenderowanego oddziału Gestapo[3] (Tajnej Policji Państwowej) i z dwóch dalszych przynależnych ich zakresu rozkazodawstwa.

§ 2

Kompetencja tych sądów ogranicza się do zawyrokowania nielegalnego posiadania broni według §§ 1 i 2 rozporządzenia o posiadaniu broni z dnia 12 września 1939 r.

§ 3

Należy zanotować na piśmie nazwisko skazanego, czyn, dzień i miejsce skazania i wykonania wyroku, oraz nazwiska składu sędziowskiego.

§ 4

O ile dowódcy Wojsk lub komendanci Powiatowych Komend Wojskowych[4] na okupowanych obszarach polskich uważają za stosowne ponowne zbadanie poszczególnej sprawy, zarządzić mogą przedłożenie wyroku policyjnego sądu doraźnego wyższej instancji policyjnej celem ponownego zbadania sprawy.

§ 5

Rozporządzenie niniejsze wchodzi natychmiast w życie.

Naczelny Dowódca Wojska

von Brauchitsch

Główna Kwatera, dnia 21 września 1939


Przypisy

  1. Dokument wydany przez władze niemieckie w języku polskim
  2. Oberkommando des Heeres (w skrócie OKH) – niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych
  3. "Eisatzkommando der Gestapo", operacyjna podgrupa policji bezpieczeństwa (niem. Sicherheitspolizei) i służby bezpieczeństwa (niem. Sicherheitsdienst), wchodzącą w skład grupy operacyjnej (Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei i Sicherheitsdienst), które przydzielane były poszczególnym armiom uczestniczącym w agresji na Polskę we wrześniu 1939
  4. Dowódcy armii oraz dowódcy okupacyjnych okręgów wojskowych, np. Militärbefehlshaber "Posen", "Danzig Westpreussen", "Krakau" - utworzonych w toku działań wojennych kampanii wrześniowej roku 1939 w PolsceTen tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.