Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 20. Lutego 1816 r., ustanawiaiące w Miechowie, iako w stolicy Woiewództwa Krakowskiego, ieden Wydział Trybunału Cywilnego dla Spraw Cywilnych, w mieysce dotychczasowego Trybunału w Krakowie...

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo historyczne


Postanowienie Namiestnika Królewskiego, ustanawiaiące w Miechowie, iako w stolicy Woiewództwa Krakowskiego, ieden Wydział Trybunału Cywilnego dla Spraw Cywilnych, w mieysce dotychczasowego Trybunału w Krakowie, oraz mianuiące osoby do wymienionego Wydziału Trybunału
Postanowienie Namiestnika Królewskiego, ustanawiaiące w Miechowie, iako w stolicy Woiewództwa Krakowskiego, ieden Wydział Trybunału Cywilnego dla Spraw Cywilnych, w mieysce dotychczasowego Trybunału w Krakowie, oraz mianuiące osoby do wymienionego Wydziału Trybunału
z dnia 20 lutego 1816
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 181-184
w Imieniu Nayiaśnieyszego

ALEXANDRA I.

Cesarza Wszech Rossyi,

Króla Polskiego etc. etc. etc.

Namiestnik Królewski w Radzie Stanu.

Na przełożenie Kommissyi Rządowéy Sprawiedliwości, zważywszy: iż w skutku ustanowień artykułu VII. Traktatu między Nayiaśnieyszemi trzema Dworami, co do Miasta, i Okręgu Krakowskiego zawartego, władze dla tegoż Miasta Krakowa, i Okręgu wyznaczone, wkrótce urzędowanie swe rozpocząć maią: postanowiliśmy i stanowiemy co następuie:

Artykuł 1.

Aż do czasu zaprowadzenia Konstytucyinego rzeczy porządku, uformowanym będzie w Miechowie, iako w Stolicy Woiewództwa Krakowskiego ieden Wydział Trybunału Cywilnego, dla Spraw Cywilnych, w mieysce dotychczasowego Trybunału w Krakowie, a to dla wszystkich części dotychczasowego Departamentu Krakowskiego, przy Królestwie Polskiém pozostałych.

Artykuł 2.

Do składu wymienionego Wydziału Trybunału Cywilnego, manuiemy następuiące osoby:

a. ) Na Prezesa — Michała Gostkowskiego teraźnieyszego 1. Sędziego Trybunału Krakowskiego.
b. ) Na trzech Sędziów do tegoż Wydziału, Jana Trzetrzewińskiego, Felixa Dwernickiego, teraźnieyszych Sędziów Trybunału Krakowskiego, oraz Rocha Waligorskiego, teraźnieyszego Podsędka Cywilnego w Olkuszu.
c. ) Na Prokuratora, Ignacego Paschalskiego, teraźnieyszego Podprokuratora Trybunału Krakowskiego.
d. ) Na Pisarza, Szałowicza, teraźnieyszego Notaryusza w Krakowie.
e. ) Na Assessora, Stanisława Więckowskiego, teraźnieyszego Podsędka w Policyi Poprawczéy w Krakowie.
f. ) Na Sekretarza, Kosseckiego teraźnieyszego Sekretarza Trybunału.
g. ) Na Archiwistę, Sokolnickiego, teraźnieyszego Kancellistę Trybunału.

Które to Osoby Kommissya Rządowa Sprawiedliwości do pełnienia obowiązków swych wezwie.

Artykuł 3.

Na Kancellistów, Woźnych, i Posługaczów, przedstawi wymieniony Wydział Trybunału Kandydatów.

Artykuł 4.

Wykonanie ninieyszego postanowienia Naszego, i umieszczenie go w Dzienniku Praw, Kommissyi Rządowéy Sprawiedliwości polecamy.

Działo się w Warszawie na Posiedzeniu Administracyiném dnia 20. Lutego 1816 roku.

(podpisano) Zaiączek.

Minister Sprawiedliwości  
(podp.)T. Wawrzecki.  
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
  Zgodno z Oryginałem
  Radzca Sekretarz Stanu, Generał Brygady
  (podpisano) Kossecki
Zgodno z Wypisem:  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Dzień ogłoszenia d. 26. Marca 1816. Roku.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).