Pastorałki i kolędy/Angelus tak polonis mówi właśnie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Pastorałka góralska Angelus tak polonis mówi właśnie Anioł Pański otoczony światłością
Pastorałka góralska Angelus tak polonis mówi właśnie Anioł Pański otoczony światłością
Kolędy
Polska pieśń kolędników, zaliczana do kolęd makaronizujących.

KOLĘDA 1.


\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 4/4
\autoBeamOff

\stemUp f4 ^\markup{ \small { Makaronika - Kolędnicy } }
   f g g |
a g f2 |
\stemDown c'4 c d d |

c b c2 \bar "|:"
c4 c d2 |
c4 c bes bes | 

\stemUp a4 a g2 |
\stemDown c4 c bes bes |
\stemUp a a g2 |

\stemDown c2 a4 bes |
\stemUp a g f2 \bar ":|"
}
\addlyrics { \small {
\markup \italic An -- \markup \italic ge -- \markup \italic lus tak \markup \italic po -- \markup \italic lo -- \markup \italic nis
Mó -- wił wła -- śnie
\markup \italic his \markup \italic ver -- \markup \italic bis: \markup \italic Nun -- \markup \italic ti -- \markup \italic o \markup \italic vo -- \markup \italic bis wiel -- kie we -- se -- le,
Zro -- dzo -- ny w_ludz -- kiem cie -- le, 
Zgo -- dę wam przy -- wró -- ci.
} }Angelus tak polonis Mówił właśnie
his verbis: Nuntio vobis wielkie wesele,
Zrodzony w ludzkiem ciele,
Zgodę wam przywróci.

Cui że my wierzymy, Ergo się dziś cieszymy,
I idziem do Waszmość po kolędzie,
Łaska pańska niech będzie
Nam co ofiarować.

Raz to do roku bywa, Omnibus niech nalewa,
Quis łaskaw, miodu, wina nalewaj,
Nam kolędę dobrą daj,
Felix na świecie trwaj.

Jak nam nie dasz kolędy, Będziem cię ganić wszędy,
Dicentes: skąpy, sknerka, nic nie dał,
Choć pieniędzy multum miał.
By taki nie bywał.

Gdy kolędy weźmiemy, Wychwalać cię będziemy,
Dicentes; largus, datny, cnotliwy,
Daj Boże miłościwy,
By tutaj longe żył.

Przez twoje narodzenie, Daj grzechów odpuszczenie,
Któryś się dla nas na świat narodził,
Abyś nas oswobodził,
Z piekła gorącego.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).