Odezwa Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego do żołnierzy - zgon Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Odezwa Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego do żołnierzy - zgon Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej • Kazimierz Sosnkowski
Odezwa Ministra Spraw Wojskowych gen. Kazimierza Sosnkowskiego do żołnierzy - zgon Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierz Sosnkowski
Warszawa, 17 grudnia 1922

Zgon Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wezwanie.

L.G.M. 60980/III

Żołnierze.

Po raz pierwszy w dziejach Ojczyzny naszej padła na Naród plama skrytobójstwa, popełnionego ręką zbrodniczą na uświęconej osobie Głowy Państwa.

Dnia 16 grudnia 1922 r. w południe w Warszawie został zamordowany Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Gabryel Narutowicz.

W tej tragicznej chwili Armja pamięta gdzie jest jej honor i obowiązek.

Gdy Ojczyźnie grozi anarchja, a wróg czyha na moment jej słabości, Armja zewrze tem silniej swe szeregi, zachowując spokój, opanowane nerwy, żelazną dyscyplinę i pełny posłuch dla władz ustanowiony Prawami Narodu.

Armja Polska chyli czoło przed zwłokami Pierwszego Obywatela nieskazitelnego człowieka, który poległ jak żołnierz na najwyższym posterunku Państwa.

Rozkaz odczytać przed frontem wszystkich kompanji, szwadronów, baterji i równorzędnych oddziałów; w urzędach i zakładach odczytać na zebraniach oficerskich.

Minister Spr. Wojsk.

(-) Sosnkowski

Gen. dyw.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.