Nowe Ateny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Benedykt Chmielowski
Tytuł Nowe Ateny
Podtytuł albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna, na różne tytuły, iák ná classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla náuki, politykom dla práktyki, melancholikom dla rozrywki erigowana
Data wyd. 1745-1746
Druk Drukarnia Pawła Józefa Golczewskiego
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
NOWE ATENY
ALBO
AKADEMIA
WSZELKIEY SCYENCYI
PEŁNA,

NA ROZNE TYTUŁY, iák ná CLASSES

PODZIELONA,

MĄDRYM dla Memoryału, IDIOTOM dla Náuki,
POLITYKOM dla práktyki, MELANCHOLIKOM
dla rozrywki

ERIGOWANA.
ALIAS

O BOGU, Bożkow mnoſtwie, Słow pięknych wyborze,
Kweſtyi cudnych wiele, o Sybillow zbiorze,
O Zwierzu, Rybách, Ptakách, ô Mátemátyce,
O Cudách Swiátá, Ludźi, Rządách Polityce,
O Językách y Drzewach, ô Zywiołách, Wierze,
Hieroglifikách, Gadkách, Národow mánierze;
Co Kray ktory ma w ſobie dźiwnych Ciekáwośći,
Cáły Swiát opiſany z gruntu, w Słow krotkośći.

Co wſyſtko ſtało ſię wielką pracą y właſnych koſztem Autora
tu ænigmaticè wyrażonego:
Imie Wioſna zaczyna, Wielkiey Nocy bliſko, Głowę w Piwie y w Miodźie zawraca nazwiſko.
To ieſt przez Xiędza BENEDYKTA CHMIELOWSKIEGO Dźiekana Ro-
hatynſkiego, Firlejowſkiego y Podkamienieckiego Paſterza.

We LWOWIE
W Drukarni Pawła Iozefa Golczewſkiego Iego Krolewſkiey Mośći
Uprzywileiowanego Typografa,
Roku Wćieloney Przedwieczney Mądrośći 1745.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Benedykt Chmielowski.