Nauka Volapük’a w 12-stu lekcjach/II

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Czesław Czyński
Tytuł Nauka Volapük’a w 12-stu lekcjach
Rozdział Część II. Ćwiczenia
Wydawca Nakładem autora
Data wyd. 1888
Druk W. Kornecki
Miejsce wyd. Kraków
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Indeks stron
Lekcya III. Sugiv[1].
I. Pükayeg.
Wokabuły potrzebne do ćwiczeń (Vokabs al plägasams).

Praesens.
Ja mam labob
ty masz labol
on ma labom
ona ma labof
ono ma labos
my mamy labobs
wy macie labols
oni maja laboms
one maja labofs
ma się labon

Atrament nig
Biórko penädatab
Co? kis?
Cztery fol
Czy? li?
Gdzie kiplad
I e (ed) p. samogł.
Ile limödik
Kałamarz nigöm
kilka an (ans, anik)
klasa julacem
książka buk
linia lienastum
ławka bam
mapa kaed
na su
Praesens.
Ja jestem binob
ty jesteś binol
on jest binom
ona jest binof
ono jest binos
my jestesmy binobs
wy jesteście binols
oni są binoms
one są binofs
jest się binbon

naparstek finedahät
nic nos
nie no
ołowek stib
papier pöp
piec fön
pióro pen
rysik gliv
scyzoryk penaneif
stół tab
sześć mäl
tablica letab
tu is
w in
zeszyt pöpem
zadanie sugiv

1. Mam książkę. 2. Mamy pióra. 3. Czy masz linię. 4. Mam linię i scyzoryk. 5. W klasie jest: stół, krzesła, ławki, tablica, biórko i piec. 6. On ma zeszyty. 7. Mam papier i ołówek. 8. Czy pan ma ołówki? 9. Mam ołówek, rysik i pióro. 10. One mają atrament w kałamarzu. 11. Czy ona ma mapę? 12. Mam linię 13. Czy macie naparstki? 14. Co pani (wy) ma tu? 15. Nic nie mam. 16. Masz książki i piór kilka. 17. Ile książek macie? 18. Mamy książek sześć i piór cztery. 19. Gdzie są książki? 20. Kilka jest (są) na stole i kilka jest (są) na biórku.

Tłumaczenie Lovepol.

1. Labob buki. 2. Labobs penis. 3. Li-labol lienastumi ? 4. Labob lienastumi e penaneifi (4 przyp.) 5. In julacem binoms: tab, stuls, bams, letab, penädatab e fön. 6. Labom pöpemis. 7. Labob pöpi e stibi. 8. Li-labons stibis? 9. Labob stibi, glivi e peni. 10. Labofs nigi in nigöm. 11. Li-labof kaedi? 12. Labob lienastumi. 13. Li-labols finedahätis? 14. Kisi labons is? 15. Nosi labob. 16. Labol bukis e penis an (anik). 17. Limödik bukis labols? 18. Labobs bukis mäl e penis fol. 19. Kiplad binoms buks? 20. Ans binoms su tab ed ans binoms su penädatab.

2. Pükayeg.
Bals dziesięć
buk książka
cem pokój
e, ed i
fön piec
gliv rysik
in w
is tu
julacem klasa
kiplad gdzie
li czy
lienastum linia
limödik ile
lul pięć
mäl sześć
mödik wiele
nig atrament
neif nóż
no nie
pen pióro
penaneif scyzoryk
penädatab biórko
penädapen pióro do pisania
pöp papier
pöpem zeszyt
si tak
stib ołówek
stul krzesło
tab stół
tel dwa
vel siedm
1. Labob buki e peni. 2. Labobs pöpemis mödik. 3. Li-labol stibi? 4. Si, labob glivi e stibis tel. 5. Li-labom neifi? 6. Labom neifi e penäneifi. 7. Is in cem no binom fön. 8. Li-labols föni. 9. In cem binoms tab, stuls mäl, penädatab e fön. 10. Labobs pöpi e nigi. 11. Labom penädapenis bals. 12. Li-labol lienastumi? 13. Si, labob lienastumi. 14. Limödik pöpemis labof? 15. Labof pöpemis vel. 16. Kiplad binom buk? 17. Binoms in julacem. 18. No, binoms is in cem. 19. Tabis limödik labols in cem? 20. Labobs tabis lul.

Tłumaczenie Lovepol.

1. Mam książkę i pióro. 2. Mamy wiele zeszytów. 3. Czy masz ołówek? 4. Tak, mam rysik i dwa ołówki. 5. Czy ma nóż? 6. On ma nóż i scyzoryk. 7. Tu w pokoju nie ma pieca. 8 Czy macie piec? 9. W pokoju są (znajduje się) stół, krzeseł sześć, biórko i piec. 10. Mamy papier i atrament. 11. On ma dziesięć piór. 12. Czy masz linię? 13. Tak jest, mam linię. 14. Ile ona ma zeszytów? 15. Ona ma siedm zeszytów. 16. Gdzie jest książka? 17. Książki (one) są w klasie. 18. Nie, one są tu w pokoju. 19. Ile stołów macie w pokoju? 20. Mamy pięć stołów.

Lekcja IV. Sugiv.
3. Pükayeg.
albo u
ale ab
biórko penädatab
coś bos
czy li
dwa tel
dwanaście balsetel
dziesięć bals
dziewięć zül
gdzie kiplad
igła näganad
ile limödik
jedenaście basebal
krzesło stul
książka szkolna julabuk
ławka bam
mój obik
naparstek finedabät
nic nos
o! o!
ośm jöl
pan söl
papier pöp
pokój cem
siedm vel
szkoła jul
szkolny julik
tak jest si

tablica letab
tam us
trzy kil
tu is
zeszyt pöpem
wszystko valik
żadny nonik

1. W szkole są dwa stoły i dziesięć ławek. 2. Tu nie ma atramentu. 3. Ile piór do pisania macie (Pan)? 4. Dwanaście. 5. Nie masz pan (wy) papieru? 6. Nie. 7. Ona ma naparstek, ale nie ma igły. 8. Gdzie jest tablica? 9. Tablica jest tu. 10. Macie książek szkolnych jedenaście. 11. Dwie książki i siedm książek są (czynią) książek dziewięć. 12. W pokoju jest (są) ośm krzeseł i trzy stoły. 13. Nie mamy papieru. 14. Nie mają żadnych książek. 15. Czy masz co? 16. Nic nie mam. 17. Wszystkie zeszyty są w biórku, albo czy ich tam nie ma? 18. Tak jest, o mój panie, są tam. 19. Pan ma tablicę i ławkę. 20. Mój pan jest w klasie.

Lovepol.

1. In jul binoms tabs tel e bams bals. 2. Is no binom nig. 3. Limodik penädapenis labons? 4. Balsetel. 5. No li-labons pöpi? 6. No. 7. Labof finedahäti, ab no labof näganadi. 8. Kiplad binom letab? 9. Letab hinom is. 10. Labols julabukis balsebal. 11. Buks tel e buks vel binoms buks zül. 12. In cem binoms stuls jöl e tabs kil. 13. No labobs pöpi. 14. Laboms bukis nonik. 15. Li-labol bosi? 16. Labob nosi. 17. Pöpems valik binoms in penädatab; u no binoms-li us? 18. Si, o söl obik, binoms us. 19. Söl labom letabi e bami. 20. Söl obik binom in julacem.

4. Pükayeg.
an kilka
badik zły
balsetel dwanaście
bam ławka
cem pokój
e, ed i
fol cztery
fön piec
gudik dobry
is tu
jöl ośm
kaed mapa
kil trzy
kim kto
kiplad gdzie
kis co
lik jaki
limödik ile?
lovepol tłumaczenie
mödik wiele
näganad igła
neif nóż
nig atrament
nigom kałamarz
nonik żaden
penädapen pióro do pis.
penaneif scyzoryk
pöp papier
pöpem zeszyt
stib ołówek
sugiv zadanie, lekcya
tel dwa
us tam


1. Li-labols pöpemis e bukis mödik? 2. Labobs pöpemis kil e bukis fol. 3. In nigöm no binom nig. (In nigöm binom nig nonik) 4. Kiplad binom nig? 5. No labom nigi. 6. Li-labols näganadis an? 7. Si. 8. Limödik labols? 9. Labobs näganadis balsetel. 10. Penädapens limödik binoms is? 11. Is binoms penädapens jöl ed us binoms tels. 12. Kisi labols is? 13. Labobs kaedis zül? 14. Li-labobs bamis in cem? 15. No, labobs stulis e nonik bamis (bamis nonik) 16. Lik binom pöp? 17. Pöp binom gudik. 18. Li-binom gudik? 19. No binom badik. 20. Kiplad nigöm binom? 21. Li-binom us? 22. No, söl obik, binom in penädatab.

Lovepol.

1. Czy macie wiele zeszytów i książek? 2. Mamy trzy ze­szyty i cztery książki. 3. W kałamarzu nie ma atramentu. 4. Gdzie jest atrament. 5. Niema atramentu. 6. Czy macie kilka igieł? 7. Tak jest. 8. Ile masz igieł? 9. Mamy dwanaście igieł. 10. Ile piór do pisania jest (są) tutaj? 11. Tu jest (są) ośm piór do pisania i tam jest dwadzieścia. 12. Co macie tutaj? 13. Mamy dziewięć map. 14. Czy mamy ławki w pokoju? 15. Nie, mamy stoliki a (wcale) żadnych ławek. 16. Jaki jest papier? 17. Papier jest dobry. 18. Czy on jest dobry? 19. Nie jest zły. 20. Gdzie jest kałamarz? 21. Czy jest tam? 22. Nie, panie mój, on jest w biórku.

5. Pukayeg.
anik kilka
bäledik stary
bäledikum starszy
blod brat
bog szafka
bok pudełko
cil dziecko
e i
egelo zawsze, ciągle
famul rodzina
fat ojciec
fatel stryjeczny, dziadek
gletik wielki
gudlikün b. dobry
i także
ji-blod siostra
ji-fatel stryjeczna babka
ji-motel cioteczna babka
ji-nök ciotka
ji-son córka
ka jak (porówn.)
kil trzy
mäl sześć
maladik słaby
mot matka
motel cioteczny dziadek
neifil nożyk
nog jeszcze
nök wuj
obik mój
obsik nasz
of-blod zakonnica
of-pul dziewczę
olsik wasz
omik jego
omsik ich
onsik ich
ovedof ona będzie
pal rodzice
pul chłopiec
saunik zdrów
son syn
te tylko
vemo bardzo
yunik młody
yunikum młodszy

1. Blods omsik laboms bukis mödik in bog. 2. Fat olsik bi­nom vemo bäledik, binom bäledikum ka mot olsik. 3. Nök obik binom egelo gudlik. 4. Ji-nök olsik li-binof saunik? 5. No, binof egelo maladik. 6. Fatel omik ovedom vemo bäledik. 7, No, o fat, binom nog saunik e gudlikün. 8. Labob blodis fol e ji-blodis kil. 9. Li-labons nog pali? 10. Si, labobs fati e moti. 11. Li-labol i blodis? 12. No, labob te ji-blodis. 13. Li-labons nog cilis? 14. Si, fatel obik, labob sonis kil, e ji-sonis bals. 15. Famul olsik binom vemo gletik. 16. Ji-blod omik ovedof of-blod. 17. Nök ofsik li-labom cilis an? 18. Si, labom soni e ji-sonis kil. 19. Motel e ji-mo­tel binoms yunikum ka fatel e ji-fatel. 20. Pal olsik labom cilis mäl: pulis kil ed of-pulis kil. 21. Fatel et ji-fatel binoms vemo bäledik. 22. Fat e mot olsik li-binoms nog yunik? 23. Si, binoms nog vemo yunik. 24. Ji-blods obik labofs finedahätis, näganadis e neifili in bog, labofs i bokis anik. 25. Pal obsik binom gudlikün.

Lovepol.

1. Ich bracia mają dużo książek w szafie. 2. Ojciec wasz jest bardzo stary, on jest starszy jak matka wasza. 3. Mój wuj jest zawsze dobry. 4. Czy wasza ciotka jest zdrowa? 5. Nie, jest ciągle chora. 6. Jego dziadek będzie bardzo stary. 7. Nie, ojcze, on jest jeszcze zdrów i bardzo dobry. 8. Mam czterech braci i trzy siostry. 9. Czy pan (wy) macie jeszcze rodziców? 10. Tak jest, mamy ojca i matkę. 11. Czy masz także braci? 12. Nie, mam tylko siostry. 13. Czy masz pan jeszcze dzieci? 14. Tak jest, mój stryjeczny dziadku, mam trzech synów i dziesięć córek. 15. Ro­dzina wasza jest bardzo wielka. 16. Siostra jego będzie zakonnicą. 17. Czy wuj jej ma kilkoro dzieci? 18. Tak jest, on ma syna i trzy córki. 19. Cioteczna babka i cioteczny dziadek są młodsi jak stryjeczny dziadek i stryjeczna babka. 20. Rodzice wasi mają sześcioro dzieci: trzech chłopców i trzy dziewczęta. 21. Stryjeczny dziadek i babka są bardzo starzy 22. Ojciec i matka wasi, czy są jeszcze młodzi? 23. Tak jest, są jeszcze bardzo młodzi. 24. Moje siostry mają naparstki, igły i nożyk w szafie, mają także i kilka pudełek. 25. Rodzice nasi są bardzo dobrzy.

Lekcja V. Sugiv.
6. Pükayeg. Vokabs.
a e
bardzo vemo
co kis
gdzie kiplad
ile limödik
jego omik
jeszcze nog
już ya
kościół glüg
macocha lumot
mapa kaed
mały smalik
młody yunik
na su
nie no
nigdy nevelo
ojczym lufat
ryba fit
stary bäledik
stół tab
szklanka glät
ten at
tu is
twój olik
wasz olsik
wuj nök

1. Wasz kościół jest mały. 2. Ojczym wasz nie jest nigdy tu. 3. Wuj i ciotka twoi nie mają dzieci. 4. Ile braci ma twój ojciec. 5. Rodzice moi są bardzo dobrzy. 6. On ma dwóch braci i jedna siostrę. 7. Czy twoi bracia i twoje siostry są także dobrzy? 8. Bracia jego są wujami moimi, a jego siostra jest moją ciotką. 9. Brat jego i siostra są jeszcze bardzo mali; są jeszcze bardzo młodzi. 10. Dziadek twój i jego ojciec są słabi. 11. Mój dziadek stryjeczny i moja stryjeczna babka nie są nigdy słabi. 12. Czy wuj wasz jest stary. 13. Nie, jest jeszcze młody i zdrów. 14. Czy te dzieci mają ojczyma? 15. Nie, mają ojca i macochę. 16. Tu jest (są) sześć szklanek na stole a trzy noże na biórku. 17. Mam rybę. 18. Gdzie jest twoja siostra i twój młody brat? 19. Moja siostra jest w szkole, mój brat i matka są w kościele. 20. Mapy nasze są już bardzo stare. 21. Co tu masz? 22. Mam książkę.

Lovepol.

Glüg olsik binom smalik. 2. Lufat olsik no binom nevelo is. 3. Nök e ji-nök olik no laboms cilis. 4. Limödik blodis la­bom fat olik. 5. Pal obik binom vemo gudlik. 6. Labom blodis tel e ji-blodi bal. 7. Blods e ji-blods olik li-binoms i gudlik? 8. Blods omik binoms nöks obik e ji-blod omik binof ji-nök obik. 9. Blod e ji-blod omik binoms nog vemo smalik; binoms nog vemo yunik. 10. Fatel olik e fat omik binoms maladik. 11. Fatel e ji-fatel obik binoms nevelo maladik. 12. Nök olsik li-binom bäledik. 13. No, binom nog yunik e saunik. 14. Cils at li-laboms lufati? 15. No, laboms fati e lumoti. 16. Is binoms gläts mäl su tab, e neifs kil su penädatab. 17. Labob fiti. 18. Kiplad binof ji-blod olik e blod olik yunik. 19. Ji-blod obik binof in jul, blod obik e mot binoms in glüg. 20. Kaeds obsik binoms ya vemo bäledik. 21 Kisi labol is? 22. Labob buki.

7. Pükayeg.[2]
balsefol czternaście
bog szafa
domo u siebie (chez fr.)
egelo zawsze
fidön jeść
fidobs jemy
fidons jecie (Pan)
fit ryba
flenikum bardziej uprzejmy
glät szklanka
glüg kościół
gudik dobry
ji-kösen stryjenka
ji-lublod pasierbica
ka jak (comp)
kis co?
kiplad gdzie
kösen stryj
lublod pasierb
lüfat teść
lümot teściowa
mödik wiele
nevelo nigdy
nog jeszcze
us tam
ofik jej (żeńs. l. p.)
ola, olik twoja
omsik ich (męski)
pükayeg zadanie
saunikum zdrowszy
sembal jakikolwiek
ya już.

1. Glät ofik binom su bog 2. Ji-kösen binof domo e fidof fitis. 3. Kiplap binom lüfat olik? 4. Lüfat obik binom in glüg. 5. Ji-blod binof flenikum ka ji-lublod. 6. Kiplad binoms blods olsik? 7. No binoms dom. 8. Li-labol glätis sembal? 9. In bog binoms gläts mödik. 10. Kösen omsik binom egelo maladik. 11. Limödik gläts binoms su tab? 12. Is binoms balsefol. 13. Binom-li us? 14. Si, binom us. 15. Li-binol nevelo maladik. 16. Binob egelo saunik. 17. Lümot omsik labof ji-sonis balsetel e sonis mäl. 18. Ji-kösen binof saunik; binof saunikum ka ji-blod obik. 19. Kisi fidons? 20-Fidob fitis. 821. Labof lublodi e ji-lublodi. 22. Ji-nök ola li-binof saunik nog egelo maladik? 23. No, binof ya saunik. 24. Lümot ofik binof nog vemo yunik. 25. Ji-blod ofik binof fleni­kum ka blod e kösen ofik.

Lovepol.

1. Szklanka jej jest na szafie. 2. Stryjenka jest u siebie i je ryby. 3. Gdzie jest twój teść? 4. Mój teść jest w kościele. 5. Siostra jest uprzejmiejsza jak pasierbica. 6. Gdzie są wasi bra­cia? 7. Nie są w domu (u siebie). 8. Czy masz jakiekolwiek szklanki? 9. W szafie jest wiele szklanek. 10. Ich stryj jest zawsze chory. 11. Ile szklanek jest na stole? 12. Tu jest czter­naście. 13. Czy jest tam? 14. Tak jest, on tam jest. 15. Czy nie jesteś nigdy chory. 16. Jestem zawsze zdrów. 17. Ich teściowa ma dwanaście córek i sześciu synów. 18. Stryjenka jest zdrowa, jest zdrowsza jak moja siostra. 19. Co pan (wy, vous) jesz (jecie). 20. Jem ryby. 21. Ona ma pasierba i pasierbicę. 22. Czy ciotka twoja jest zdrowa, albo, zawsze jeszcze chora? 23. Nie, jest już zdrowa. 24. Jej teściowa jest jeszcze bardzo młoda. 25. Sio­stra jej jest uprzejmiejsza jak jej brat i jej stryj.

Lekcja VI. Sugiv.
8. Pükayeg.
bardzo dobry gudlikün
dobry gudik
dziewczyna of-pul
igła näganad
jadasz (ty) fidol
jeden bal
jakikolwiek sembal
kto kim
mapa kaed
naparstek finedahät
nigdy nevelo
pióro pen
pióro do pis. penädapen
przy tem, wewnątrz, w tem nis
siostrzenica of-nef
siostrzeniec nef
szwagier boblod
także i, id
teść lüfat
tu is
tylko te
uprzejmy flenik
w domu domo
wiele mödik
wuj nök

1. Kto jest w domu? 2. Ojciec tylko jest w domu. 3. Czy twój teść jest uprzejmy? 4. Mój teść i jego szwagier są bardzo uprzejmi. 5. Gdzie jest mój szwagier? 6. Nie jest w domu, (u siebie) tylko szwagrowa jest tu. 7. Czy siostra wasza ma jakiekolwiek pudełko. 8. Tak jest, ona ma dwa pudełka a w nich (wewnątrz) ma naparstki i igły i jeden scyzoryk. 9. Czy wuj i ciotka są także tu w kościele? 10. Tak jest panie, oni są tu w kościele. 11. Teść jego jest bardzo stary, jest bardzo uprzejmy i bardzo dobry. 12. Czy ma ona także pióra do pisania? 13. Nie panie, mamy tylko książki. 14. Czy dziewczyna ma w domu dużo książek? 15. Dziewczyna ma tylko jedną książkę i jedno pióro. 16. Mój wuj jest zawsze zdrów. 17. Czy jesteś zawsze uprzejmy? 18. Czy jadacie także ryby? 19. Nie jadamy nigdy ryb. 20. Twoja siostrzenica jest je­szcze młoda. 21. Oni są bardzo dobrzy. 22. Siostrzeniec mój ma dużo dobrych map na szafie.

Lovepol.

1. Kim binom domo? 2. Te fat binom domo. 3. Lüfat olik li-binom flenik. 4. Lüfat obik e boblod omik binoms flenikün. 5. Kiplad binom boblod obik? No binom domo; te ji-boblod binof is. 7. Ji-blod olik li-labof boki sembal? 8. Si, labof bokis tel e nis labof finedahätis, näganadis e pena neifi bal. 9. Nök e ji-nök li-binoms id is in glüg? 10. Si, o söl obik, binoms is in glüg. 11. Lüfat omik binom vemo bäledik, binom flenikün e gudlikün. 12. Li-labof i penädapenis? 13. No, o söl obik labobs te bukis. 14. Of-pul li-labof domo bukis mödik? 15. Of-pul labof te buki bal e peni bal. 16. Nök obik binom egelo saunik. 17. Li-binol egelo flenik? 18. Li-fidols i fitis? 19. Fidobs nevelo fitis. 20. Of-nef olik binof nog yunik. 21. Binoms gudlikün. 22. Nef obik labom kaedis mödik gudik su bog.

9 — 10. Pükayeg.

1. Mamy pióra. 2. Masz książki i kilka piór. 3. Co pani ma tu? 4. Nic nie mam! 5. Gdzie są książki? 6. Mamy wiele zeszy­tów. 7. On ma nóż i scyzoryk. 8. Mamy papier i atrament. 9. Ile on ma zeszytów? 10. Mamy pięć stołów. 11. Ona ma naparstek. 12. Tablica jest tu. 13. W pokoju jest ośm krzeseł i trzy stoły. 14. Wszystkie zeszyty są w biórku, albo, czy ich tam niema? 15. Czy macie wiele zeszytów i książek? 16. Gdzie jest atrament? 17. Mamy dziewięć map. 18. Czy on jest dobry? 19. Gdzie jest kałamarz? 20. Ich bracia mają dużo książek w szafie. 21. Mój wuj jest zawsze dobry. 22. Jego dziadek będzie bardzo stary. 23. Mam czterech braci i trzy siostry. 24. Czy masz także braci? 25. Czy wuj jej ma kilkoro dzieci? 26. Cioteczna babka i ciote­czny dziadek są młodsi jak stryjeczny dziadek i stryjeczna babka. 27. Ojciec i matka wasi czy są jeszcze młodzi? 28. Rodzice nasi są bardzo dobrzy. 29. Wasz kościół jest mały. 30. Ile braci ma twój ojciec? 31. On ma dwóch braci i jedną siostrę. 32. Bracia jego są wujami moimi. 33. Czy wuj wasz jest stary? 34. Moja siostra jest w szkole, mój brat i matka są w kościele. 35. Mapy nasze są już bardzo stare. 36. Mam książkę. 37. Szklanka jest na szafie. 38. Gdzie są wasi bracia? 39. Czy mam jakiekolwiek szklanki? 40. Ich stryj jest zawsze chory. 41. Ich teściowa ma dwanaście córek i sześciu synów. 42. Co pan (wy) jesz? 43. Czy ciotka twoja jest zdrowa? 44. Kto jest w domu? 45. Gdzie jest mój szwagier? 46. Czy wuj i ciotka są także tu w kościele? 47. Teść jego jest bardzo stary, jest bardzo uprzejmy i bardzo dobry. 48. Czy dziewczyna ma w domu dużo książek? 49. Mój wuj jest zawsze zdrów. 50. Wasz szwagier jest bardzo zły.

Lekcja VII. Sugiv.
11. Pükayeg.
ale ab
chata ludom
drzwi yan
egzystować sibinön
głód pötüt
jajo nög
jaki kimik
jakikolwiek sembal
iść golön[3]
jeszcze nog
komórka lucem
krzesło stul
kucharka of-kukel
kucharz kukel
kuchnia kuk
łóżko bed
mały smalik
moja, mój oba, obik
na len
najlepszy gudikün
nie no
nieść polön
obok neb
obraz mag
obraz mag
okno litam
piec fön
pokój cem
pokoik cemil
pałac ledom
pani läd
piwnica kav
przedmiot yeg
przynieść blinön
rozmaity difik
rzecz din
sala säl
ściana völ
siedm vel
sofa söf
stół tab
ten at
teraz nu
tylko te
tu is
wielki gletik
zaraz foviko
zwierciadło lok

1. Pójdę obok kuchni. 2. Gdzie jest kuchnia. 3. Kuchnia jest obok tego pokoju. 4. Ile pokojów jest tu w ich domu. 5. Tu jest (są siedm wielkich pokojów trzy małe pokoiki i cztery ko­mórki). 6. W tym pokoju są dwa okna i dwoje drzwi. 7. W po­koju są: łóżka, stoły, krzesła, szafy, lustra, obrazy, sofa i piec, ale znajdują się jeszcze inne różne rzeczy w jakimkolwiek po­koju. 8. Ich dom jest bardzo wielki. 9. W tej chacie są tylko dwa pokoiki, stół, dwa obrazy na ścianie. 10. Czy kucharka jest teraz w kuchni. 11. Nie, moja pani, kucharka poszła do piwnicy ale zaraz przyjdzie i przyniesie jaj. 12. Jakie przedmioty są w po­koju. 13. W tym pokoju są lustra na ścianie, obrazy piękne, krze­sła najlepsze i siedm małych łóżek. 14. Głód jest najlepszym ku­charzem. 15. W pałacach są sale, pokoje, pokoiki i komórki. 16. Na ścianach mamy zwierciadła i obrazy.

Lovepol.

1. Ogolöb neb kuk. 2. Kiplad binom kuk. 3. Kuk binom neb cem at. 4. Cems limödik binoms is in dom omsik. 5. Is bi­noms vel cems gletik e kil cems smalik e lucems fol. 6. In cem at binoms litams kil e vans tel. 7. In cem binoms; beds, tabs, stuls, bogs, loks, mags, söf e fon; ab sibinoms nog dins difik in cem sembal. 8. Dom omsik binom vemo gletik. 9. In ludom at binoms te cemils tel, tab, mags tel len völ. 10. Of-kukel li-binof nu in kuk. 11. No, o läd oba, of-kukel egolof in kav ab ugolof foviko e oblinof nögis. 12. Yegs kimiks binoms in cem. 13. In cem at binoms loks len völ, mags jönik, stuls gudikün e smalik beds vel. 14. Pötüt binom kukel gudikün. 15. In ledoms binoms säls, cems, cemils e lucems. 16. Len völs labobs lokis e magis.

12. Pükayeg.
ab ale
äl do (pour)
alik każdy
at ten
apod jabłko
apodabim jabłoń
bim drzewo
bled liść
lubim krzew
madik dojrzały
model jutro
neb obok
nog jeszcze
nis przytem, tam
ola, olik twój
olsik, olas wasz
blinön przynieść
bünabim grusza
cel wiśnia
celabim wiśnia (drzewo)
et ten, ów
fluk owoc
gad ogród
gadel ogrodnik
gletik wielki
glünik zielony
jönik ładny
ka jak
kel który, jaki (zaimek)
kugagad ogród warzywny
ledik czerwony
lejönik czerwony
levemo niezwykle, niezmiernie
liko? jak?
löliko zupełnie
omik jego
ot ten sam
plömabim śliwa
pomagad sad
pomabim drzewo owocowe
sab piasek
smaveg droga, ścieżka
svidik słodki
tudelo dzisiaj
us tam
va czy
valik cały, razem, wszystek
vegön jechać
vietik biały
vobön pracować
vesdel środa
yebaplad trawnik
yelibik żółty
züdik kwaśny.

1. Pomabimis kimik labol in gad ola? 2. Labob apodabimis, bünabimis, celabimis e plömabimis. 3. Bims at laboms bledis lejönik. 4. Liko lejönik binoms fluks at! 5. Tudelo ogolobs in gadi, ovobobs us. 6. Model no obinob domo, ovegob äl Vin e Krakow. 7. Neb dom obsik labobs gadi gletik e levemo jönik. 8. Li-labols pomagadi? 9. Si, o flen obik, labobs pomabimis mödik. 10. Liko lejönik binom apod at ledik! 11. Kiplad li-binom gadel olsik. 12. In gad vobom gadel. 13. In gad flena omik binoms bims, lubims, yebaplads e smavegs jönik ko sab vietik, us binoms i pomabims anik e kukagadil. 14. Binoms fluks ot, kelis eblinom ves, del gadel obsik. 15. Gad olsik binom gletikum, ka obsik. 16. Cels at li-binoms madik? 17. Si, o söl obik, cels at binoms madik, bi­noms svidik; ab cels et no binoms gudik, binoms levemo züdik. 18. Bims valik at laboms nog bledis glünik; ab lubims et, bi­noms ya löliko yelibik. 19. Fluk et madik, binom lejönik e svidik e gudik. 20. Bled at binom vietik löliko.

Lovepol.

1. Jakie drzewa owocowe masz w swoim ogrodzie? 2. Mam jabłonie, grusze, wiśnie i śliwy. 3. Drzewa te mają powabne liście. 4. Jak powabne są te owoce. 5. Dzisiaj pójdziemy do ogrodu, bę­dziemy także tam pracować. 6. Jutro nie będę w domu, pojadę do Wiednia i Krakowa. 7. Obok naszego domu mamy wielki i bardzo piękny ogród. 8. Czy macie sad? 9. Tak, mój przyja­cielu, mamy wiele drzew owocowych. 10. Jak powabne jest to jabłko czerwone. 11. Gdzie jest wasz ogrodnik? 12. Ogrodnik pracuje w ogrodzie. 13. W ogrodzie jego przyjaciela są drzewa, krzewy, trawniki i piękne ścieżki z białym piaskiem, tam są także niektóre drzewa owocowe i ogródek warzywny. 14. To są te same owoce, które nasz ogrodnik przyniósł we środę. 15. Ogród wasz jest większy jak nasz. 16. Czy te wiśnie są dojrzale? 17. Tak, mój panie, te wiśnie są dojrzałe, są słodkie, ale tamte wiśnie nie są dobre, są nadzwyczajnie kwaśne. 18. Wszystkie te drzewa mają liście zielone; ale tamte krzewy są już całkiem żółte. 19. Każdy owoc dojrzały, jest powabny, słodki i dobry. 20. Ten liść jest zupełnie biały.

VII. Sugiv.
13. Pükayeg.
burmistrz sifel
do in, al
dziś tudelo
gniazdo smabed
iść golön
jaki kimik
już ya
lilia liäf
miasto zif
mieszkać lödön
przytem nis
róża lol
śliwka plöm
teraz nu
widzieć logön
wieś pag
znajduje się sibinon
zielony glünik

1. Gdzie mieszka brat pana? 2. Mieszkał w mieście, ale teraz mieszka w owej wsi. 3. Czy brat twój pojechał do Podgórza. 4. Tak jest, pojechał tam i będzie się widział z burmistrzem. 5. Pójdę do domu brata mojego. 6. Czy wiśnie te są dojrzałe? 7. Tak, one są dojrzałe, ale śliwki te nie są jeszcze dojrzałe, są jeszcze zielone. 8. Czy pan juz widziałeś nasz sad? 9. Nie moja pani, ja tam jeszcze niebyłem. 10. Czyś pan ogrodnik? 11. Tak, mój przyjacielu, mam wielki ogród, wiele drzew owocowych, gru­szek, jabłoni, śliw, róż i lilij. 12. Czy pan będzie dziś w domu pracował. 13. Tak, mój panie, mam wiele roboty w piwnicy, w sa­dzie i w ogrodzie warzywnym. 14. Jakie przedmioty masz pan tutaj. 15. Mam małe zwierciadło, scyzoryk, trzy obrazy i wielki kapelusz. 16. Na tych drzewach znajduje się wiele gniazd.

Lovepol.

1. Kiplad lödom blod onsik? 2. Älödom in zif, ab nu lödom in pag et. 3. Blod olik evegom al Podgórze. 4. Si, o söl obikevegom us, e ologokom ko sifel. 5. Ogolob in dom bloda obik. 6. Cels at li-binoms madik?[4] 7. Si, binoms madik; ab plöms at no binoms nog madik, binoms nog glünik. 8. Li-elogons ya pomagadi obsik? 9. No, o läd oba, no äbinob nog us. 10. Li-binons gadel? 11. Si, o flen obik, labob gadi gletik, mödik flukabimis, bünabimis, apodabimis, plömabimis lolis i liliäfis. 12. Li-ovobons tudelo domo? 13. Si, o söl oba, labob vobi mödik in kav, in pomagad e in kukagad. 14. Yegis kimik labons is? 15. Labob loki smalik penaneifi magis kil e häti gletik. 16. Su bims at sibinon smabedis mödik.

14. Pükayeg.
bimil krzew
dalön pozwolić
fidön jeść
golön iść
len po, na
litam okno
lul pięć
noe, soi nietylko — ale także
nöt orzech
nuf dach
pag wieś
tels dwadzieścia
vedön stać się
vilön chcieć
ya już
yan drzwi
yelibik żółty

1. Dalolsöd obes tudelo golön in pag; us sibinon domils jönik mödik, e gadils. 2. Gololsöd in kuken ofidols midi e bodi. 3. Li­-mödik litamis binom in säl at. 4. Labom litamis tels e yanis lul. 5. Gadel eblinom-li flolis ed apodis? 6. Si, äblinom noe flolis ed apodis, soi bünis e nötis. 7. Domils laboms völis vietik e nufis ledik. 8. Li-vilols fidön? 9. Si, o söl obik, vilob fidön? 10. Li-binoms mags mödik len völs? 11. Len völs binoms mags mödik e gletik; ab binoms i lubims glünik mödik e bimils e flols lejönik in säl. 12. Li-labol ya pötüti. 13. Bleds bimas at vedoms ya yelibik. 14. Bims et laboms nog bledis glünik. 15. Smavegs in gad binoms ko sab vietik. 16. Blinolöd bili e vini se kav[5].

Lovepol.

1. Pozwólcie nam dzisiaj iść na wieś, jest tam wiele pięknych domków i ogródków. 2. Idźcie do kuchni, będziecie jeść mięso i chleb. 3. Ile okien jest w tej sali? 4. Ta sala ma 20 okien i 5 drzwi. 5. Czy ogrodnik przyniósł kwiaty i jabłka? 6. Tak jest, on przyniósł nietylko kwiaty i jabłka, ale także gruszki i orzechy. 7. Domki maja białe ściany i czerwone dachy. 8. Czy chcecie jeść? 9. Tak panie, chcę jeść. 10. Czy wiele jest obrazów po ścianach. 11. Jest wiele wielkich obrazów na ścianach, ale jest także wiele zielonych krzewów i drzewek i powabnych kwiatów w sali. 12. Czy (masz już głód) jesteś głodny. 13. Liście tych drzew już żółknieją (stają się żółte). 14. Tamte drzewa maja jesz­cze zielone liście. 15. Ścieżki w ogrodzie są z białego piasku. 16. Przynieś wina i piwa z piwnicy.

IX. Sugiv.
15. Pükayeg.
bardziej pluo
barwa köl
chcieć vilön
czasem sotimo
czy? u?
czysty klinlik
dać givön
kawa kaf
kryształ kristad
kwiat flol
kwiatowy ogród flolagad
dla plo
dostać getön
dziękować danön
fiołek viol
herbata tied
inny votik
jak äs (fr. tel que)
prosić begön
przyjemny lesumik
przekładać, woleć bizugön
róża lol
lilia liäf
lubić löfön
mnie, mi obe
mleko milig
mięso mit
na al (fr. à, en.)
napój dlin
pić dlinön
piwo bil
śniadanie göled
studnia fonad
świeży flifik
tak so
wam (panu, i) onse
woda vat
woń smel
z se (fr. dehors.)

1. Mleko jest najlepszym napojem. 2. Czy pan chce szklankę mleka, czy piwa? 3. Nie, dziękuję panu, wolę szklankę tej dobrej wody. 4. Czy masz pan wiele kwiatów w swoim ogrodzie kwia­towym. 5. Tak jest panie, mam bardzo wiele kwiatów i mam róże, fiołki, lilie i wiele innych kwiatów. 6. Jaka jest barwa róży? 7. Niektóre róże są czerwone, niektóre białe są także i żółte. 8. Gdzie jest twój ogród kwiatowy? 9. Mój ogród kwiatowy jest obok sadu. 10. Róże, fiołki, lilie mają przyjemną woń, a niektóre kwiatki nie mają zapachu, ale powabną barwę. 11. Piwo dobre, jest zdrowe, mleko jest zdrowsze, ale woda jest najzdrowszym na­pojem. 12. Czy woda jest czysta? 13. Tak, jest tak czysta jak kryształ. 14. Wolę dobrą i zimną wodę bardziej, jak jakikolwiek inny napój. 15. Mleko nasze nie jest tak świeże jak woda. 16. Pi­jam zawsze mleko na śniadanie a ojciec mój pija kawę i herbatę. 17. Czasem dostajemy także herbaty i kawy. 18. Twoja woda jest czyściejsza jak z naszej studni. 19. Proszę pana, daj mi pan szklankę wody. 20. Nie pij pan wody, bo nie jest świeża, napij się pan wina.

16. Pükgyeg.
al przy, do
blinön przynieść
bovil filiżanka
dil kawałek
düp godzina
ezendalafidön (obiadować)
flad flaszka
göledön śniadać
jöl ośm
jueg cukier
kis co
przy, ku
lafik pół
nu zaraz
obe mi
ot ten sam,
göled śniadanie
golön iść
jokolad czokolada
jinön zdawać się
kitim kiedy
pladön postawić
is do
vendelafid wieczerza
vendelafidön wieczerzać
vo doprawdy
vöno niegdyś

1. Lik binom vin? 2. Vo, binom vemo gudik. 3. Pladolöd vini se kav. 4. Kisi odlinons al vendelafid? 5. Odlinob bovili tieda. 6. Of-kukel äblinof glätis kil ed äpladof otis su tab et. 7. Vöno idlinom blod obik egelo miligi al göled e idlinom tiedi e jokoladi. 8. Oblinolöd fladi[6] vina se kav, e oblinolöd obes glätis fol. 9. Blinolöd nu tabi e stulis fol in gad e pladolöd vini e glätis su tab. 10. Li-ezendelafidons? 11. Oezendelafidob. 12. Blod olik, no li-ädlinom tudelo jokoladi al göled. 13. No, o flen oba, ädlinom tiedi e modelo odlinom kafi. 14. Vin at, jinom obe binön tu züdik. 15. Givonsöd obe dili juega e dili miti. 16. Vin züdik binom badik; ab bil züdik binom nog badikum, binom badikün. 17. Kitim ovendelafidobs? 18. Düp jöl e lafik. 19. Ji-blod ola ädlinof i vöno miligi u li-no? 20. Si, dlinof i nog egelo miligi e binof saunikum, ka blod obik. 21. Li-egöledol tudelo? 22. Nog no.

17. Pükayeg.

Blinön przynieść, bos coś, dünel służący, fömad ser, getön otrzymać, if gdy, jeżeli, jü aż do, kanön moc, umieć, kimik jaki? kosömo zwykle, leül oliwa, löfik drogi, kochany, mägön móc, milegabod kromka chleba z masłem, mütön musieć, nulüdik pożywny, pötütik głodny, pep pieprz, sal sól, tedel kupiec, valadön czekać, vendel wieczór, vinig ocet, zendelo na południe, zib potrawa.
1. Blinolöd madik apods se kav e gololöd al gadel at e blinolöd lubimis e flukis. 2. Li-labols bodi domo? 3. No labobs bodi domo, ab labobs miligi. 4. Milig binom nulüdikum, ka vat. 5. Fidonsöd fomadi at; e bodi et, binoms gudik. 6. Su tab binoms sal, pep, leil e vinig, fluks, bil e vin. 7. Is binom glät bila, dlinolöd if mägol. 8. No mägob, löfob vini gudik plu, ka bil, kel binom in tedel. 9. Of-dünel eblinof-li ya zibis se kuk. 10. No, o mot löfik, of-dünel binof nog egelo in kuk, binof maladik. 11. Bizugob vati vine, e kafi milige. 12. Kisi aidlinons (Aorist)? 13. Aidlinob kösömo zendelo bosi vina e vendelo bili. 14. Of-dünel mütof blinön bodi, miligi, kafi e fladi vina. 15. O mot löfik! begob oli, givolöd obe milegabodi e bosi kafi, binob vemo pötiitik. 16. Zibis kimik e dlinis kimik löfons? 17. Löfob zibis valik nulüdik e dlinis züdik. 18. O fat löfik, givolöd obe milegabodi e bosi fömada. 19. No kanol nu getön milegabodi; mütolöd valadön jü göled, gololöd al kukel ogivom ole bosi fömada.

Czas tim, doprawdy vo, go omi, je omis, mi obe, miłośnik flengletik, od, przez, fa, przekładać bizugön (préférer), tam us, z ko, inny volik, rzecz din, stracić pölüdön, zięba flin.
1. Gdzie są flaszki z piwem (bilaflads). 2. Czy nie są w piwnicy? 3. Tak, mój panie, są w piwnicy i służący poszedł przynieść. 4. Od kogo pan otrzymał te powabne kwiaty, te czerwone róże, te powabne fiołki? 5. Przyjaciel mój mi je dał i chciał mi dać jeszcze dzisiaj inne rzeczy. 6. Czy pański przyjaciel ma ogród kwiatowy i warzywny? 7. Tak, panie mój; mój przyjaciel jest wielkim miłośnikiem kwiatów, ma wiele róż, lilij, fiołków, on je przyniesie jutro do miasta. 8. Nie pij pan tego wina, ono jest kwaśne jak ocet. 9. Zdaje mi się, że pan przekładasz wino nad piwo! 10. Tak jest, pijam w domu zwykle wino z wodą, dobre wino jest u Fuchsa w Krakowie. 11. Chodź pan zemną do piwnicy Hawełki, tam są bardzo dobre wina. 12. Nie mogę z panem iść, nie mam czasu. 13. Daj mi kawałek chleba z masłem, a dam ci orzecha. 14. Jesteś bardzo dobry. 15. Napij się tego piwa. 16. Doprawdy, ta flaszka piwa jest wyśmienita (legudik). 17. Czy słyszałeś ziębę? 18. Nie. 19. Nie wiele straciłeś.

18. Pükayeg.

Baran jip, byk lexol, ciągnąc zugön, ciężar bölad, dostarczać blünön, fałszywy dobik, gęś gan i t. d. e. l. (e lemänikos) jagnię liäm, kaczka dök, kilka an, koń jeval, koza ji-golad, kozioł golad, kot kat, krowa ji-xol (kun), łabędz svan, łowić fanön, mysz mug, nam obes, nosić polön, od de, osioł cuk, owca ji-jip, owies zab, pług plaud, siano sigayeb, słowik galit, spotrzebować, zużytkować gebön, staw lulak, strzec jepön, świnia svin, szlachetny nobik, trawa yeb, umieć kanön, wczoraj yesdel, wełna lain, wierny fledik, wasz, pański onsik, wół xol, zwierzę domowe domanim.
1. Wszystkie domowe zwierzęta są bardzo użyteczne. 2. Ko­nie ciągną pług, krowy i kozy dają (dostarczają) nam mleka, byki i woły dają mięsa. 3. Jakie zwierzęta są domowe. 4. Zwierzętami domowemi są: konie, byki, woły, krowy, owce i barany, kozy i kozły, psy, jagnięta, świnie, koty itd. 5. Psy są wierne zwierzęta, ale koty są bardzo fałszywe, ja nie lubię kotów i nigdy nie będę miał w domu (u siebie). 6. Nasza kotka złowiła wczoraj dwie myszy i przyniosła do kucharza. 7. Co jedzą konie, krowy, barany i inne zwierzęta. 8. Jedzą trawę, owies i siano, a owce i barany jedzą także sól. 9. A pieprzu nie jedzą? 10. Nie, mój panie! 11. Czy rodzice wasi mają konie albo krowy? 12. Nie, mój panie, rodzice moi nie mają koni, ale mój wuj ma siwosza i karosza, ma także osła, kota, psa i świnię. 13. Czy kot wasz łowi także myszy? 14. Nie może myszy łowić, bo w naszym domu nie ma myszy, są tylko owce, gęsi, kozły. 15. W ogrodzie mo­jego przyjaciela jest staw wielki, a w nim (tam) jest wiele gęsi, kaczek i łabędzi. 16. Macie wy barany i owce? 17. Tak jest, od (z) baranów i owiec zużytkujemy wełnę, psy nasze strzegą do­mów, nasze koty nie łowią myszy, a osioł nie nosi ciężarów. 18. Koń jest zwierzę szlachetne i pożyteczne.

19. Pükayeg.

Böd ptak, bödil ptaszek, bi ponieważ bo, bien pszczoła, bienadom ul, dämik szkodliwy, domagok domowy kogut, dutlik pra­cowity, eko patrz; fitanimaf ryba ssąca, fot las, foxaf lis, fum mrówka, gil orzeł, gilor kondor, ji-pejin gołębica, kanitabäd śpie­wający ptak, ko ze, kömön przyjść, levemo nadzwyczajnie, ludog wilk, lupab gąsiennica, lül sowa, lapinanim drapieżne zwierzę, lapinaböd drapieżny ptak, logön widzieć, lufidön spożywać, zjeść, zeżreć, nelfan słoń, naval narwal, nimasgad zwierzyniec, nosön niszczyć, nudahon nosorożec, pab motyl, pejin gołąb, pup poczwarka, slipön spać, smabed gniazdo, snek wąż, sper wróbel, sök owad, sukem drużyna, kalwakata orszak, towarzystwo, stor bocian, sval jaskółka, teldik niektóry, vedön wylęgać się, vum robak.
1. Böds nosoms sökis e vumis dämik. 2 Se lupabs vedoms pupis e se pups vadoms pabis jönik. 3. Lüls binoms lapinaböds et lufidoms mugis e bödilis. 4. Kisi lufidoms liäms, döks jevals. 5. Liäm, dök, jeval, lufidoms yebi. 6. In gad at sibinoms kanitaböds mödik, galitis e. l. 7. Su nuf doma obas binom smabed storas, böds pöfüdik. 8. Blod olik labom-li pejini. 9. No, flen oba, no labom pejinis e ji-pejinis. 10. Eko, domagok kömom ko sukem omik! 11. Biens e fums binoms nims levemo dutlik, fanon vumis dämik. 12. In lulaks binoms fits jönik, in fots binoms foxafs ludogs e lapinanims votik, kels geboms nimis votik. 13. Pal olik li-logol ya nudahoni? 14. Si, o söl oba, elogoms nudahonis nelfanis, gletik, giloris e gilis votik in nimasgad gletik in Berlin, Päris e Schönbrunn. 15. Svals e spers binoms vemo pöfüdik bi nosoms sökis mödik, lifoms in Yulop (Europa). 16. Motel obsa binom flengletik bienas; labom bienadomis tels in gad oma e labom mödik miela (miód). 17. Naval binom fit gletik e binom fitanimaf. 18. Efinob at sugiv, e ogolob slipön.

Lekcja X. Sugiv.
20. Pükayeg.

Chrząszcz caf, drób bodem, gęś gan, kaczka dök, karosz bläjeval, kot kat, kura gok, krowa kun, móc mägön kanön, motyl pap, mrówka fum, mucha flitaf, owad sok, owca jip, pies dog, pszczoła bien, siwosz viejeval, tym sposobem somo, zwierze ssące nimaf.
1. Czy siostra twoja miała także myszy w piwnicy? 2. Tak, stryju drogi, w naszej piwnicy jest (są) wiele dużych myszy. 3. Czy twoja ciotka miała wiele drobiu? 4. Tak jest, ma kury, kaczki i gęsi, ale będzie miała krowy i konie. 5. Które zwierzęta są zwierzętami ssącemi? 6. Koń, pies, kot, owca, krowa, świnia i t. d. są zwierzętami ssącemi. 7. Ile koni będzie miał twój brat? 8. Mój brat ma dwa siwosze i dwa karosze. 9. Czy nie macie kota? 10. Tak panie, mamy dwa koty; ale nie łowią myszy. 11. Czy macie także koty w piwnicy? 12. Nie, mamy je w pokoju, bo moja ciocia jest miłośniczką kotów i ma ich dwanaście i trzy pieski. 13. Tym sposobem nie mogą łowić myszy. 14. Tak jest, ale ciocia woli mieć myszy w domu jak koty w piwnicy lub na strychu. 15. Brawo ciociu! 16. Jakim zwierzęciem jest narwal? 17. Narwal jest rybą ssącą. 18. Które zwierzęta są owadami? 19. Chrząszcze, molyle, muchy, mrówki i pszczoły są owadami. 20. Drób zjada chrząszcze, motyle, mrówki, a zwierzęta ssące będą jutro jadły siano i owies. 21. A które zwierzęta są ssące? 22. Już ci mówiłem!

21. Pükayeg.

Bim drzewo, dämik szkodliwy, das że, flin zięba, galit słowik, huit ostryga, klödön wierzyć, kuvön wylęgać się, lapinabäd drapieżny ptak, laud skowronek, legön widzieć, omis je, stor bocian, tevaböd ptak wędrowny.
1. Li-logol speris su bim et? 2. Si, logob omis, logob i storis e laudis jönik. 3. Spers li-binoms pöfüdik? 4. Spers binoms pöfüdik i fidoms cafis e sokis votik, kels binoms dömik. 5. Böd kimik binom lül? 6. Lül e gil binoms lapinaböds. 7. Flin libinom i lapinaböd ? 8. No, flin, laud, galit binoms tevaböds. 9. Böds kimik li-binoms tevaböds. 10. Stors e svals binoms tevaböds. 11. Ji-gok, ji-dök binofs-li kapitaböds. 12. No, binofs lapinaböds, bi fidofs flolis se gada oba. 13. Li-elogols ya storis. 14. Si, labobs storasmabedi su nuf obsik. 15. Limödik spers binoms? 16. Klödöb, das binoms balselul. 17. Li-efidol ya huitis? 18. Si, efidob omis in Ostenda. 19. Ob, no kanob omis fidön! 20. Li-bizugol fitis huites? 21. Aifidob nonik fitis e huitis, al ofidob miti. 22. Böds kimik binoms lauds e galits? 23. Esagob ole das binoms lapinaböds!! 24. Lapinaböds? 25. No, kanitaböds e kuvoms in smabeds.

22. Pükayeg.

Ciało kop, część dil, dobrze beno gudiko, dotykanie senasien, gardziel gug, głowa kap, grzbiet bäk, język lineg, krtań gugap, ludzki menik, następnie fälo, nos nud, noga fut, oko log, odpowiedzieć gepükön, oto is, palec fined, palec u nogi finap, pierś blöt, podniebienie guk, ramię lam, różny difik, ręka nam, słuch lilasien, smak smekasien, szyja nökeb, to os, także i, ucho lil, usta mud, węch smelasien, wymienić nomonön, wzrok logasien, z ko, ząb tut, zaraz foviko, zmysł sienanogan.
1. Czy mi pan możesz pokazać różne części swego ciała? 2. Tak, panie drogi, mogę to zrobić. 3. Pokaż mi Pan gdzie jest głowa? 4. Oto jest. 5. Dobrze! 6. Wymień mi Pan zmysły! 7. Dobrze panie, ale daj mi Pan szklankę wina. 8. Proszę, oto jest, mów pan dalej (następnie) 9. Smak, powonienie, dotykanie, słuch i wzrok. 10. A wiec powiedz pan ile jest zmysłów? 11. Powie­działem panu że jest ich ośm. 12) Ile? 13. Pięć. 14. Wymień mi pan inne części ciała. 15. Zaraz panie, oto są: Mam głowę i pan także, język, uszy, oczy, nos i usta, w ustach jest (są) język, zęby, których pan niema, i podniebienie, następnie mamy szyję, gardziel z krtanią, piersi, grzbiet, ramiona, ręce z palcami i nogi z palcami. 16. Doskonale! 17. Daj mi pan szklankę wina! 18. Już dałem panu wczoraj!! 19. Dziękuję!

23. Pükayeg.

Alik każdy, benüno wybornie, bigafined wielki palec, blonik brunatny, blönik blond, det prawa ręka, dub wskutek, finapaflegs zgięcia u palców u nóg, finedafleg zgięcie palców, fleg zgiecie, futafleg zgięcie u nogi, gedik siwy, golön chodzić, jonafined palec wskazujacy, jotafleg zgięcia ramienia, kienafleg zg. kolana, köl barwa, lamafleg zg. łokcia, ledik czerwony, leunafleg zgięcie biodra, lilön słyszeć, linafined czwarty palec albo obrączkowy, logön widzieć, mufik ruchomy, namafleg zgięcie ręki, nolel uczony, nolön wiedzieć, näp kark, patiko szczególnie, plidiküno najłaskawiej, sagön wytłumaczyć mówić, senön czuć, smafined mały palec, sibinön egzystować być, smelön wąchać, smekön smakować, tikäl umysł, veitikün najważniejszy, vobön pracować, zenodafined palec średni.
1. Sagonsöd obe plidiküno, kimiks flegs binoms veütikün? 2. Foviko, o söl löfik, otikob, nolöb ya, flegs veütikün binoms: lamafleg, namafleg, jotafleg, kienafleg, leunafleg, finedaflegs, näpaflegs e futafleg. 3. Benüno, o flen obik! 4. Köli kimik laboms hels olik. 5. Hels obik binoms blönik, olsiks binoms blonik, binoms i u blögik, u ledik; ab sotimo binoms i vietik u gedik a bizugob blögikis e blonikis.[7] 6. Liko panemons finedis deta omik? 7. Fineds lul nama obik panemoms; zenodafined, jonafined: bigafined, linafined e smafined u fined smalik. 8. Li-sibinoms nog flegs votik. 9. Sibinoms ab nog flegs in viraskölüm,[8] dub kels, kap nökeb e bäk vedoms muflik. 10. Ko kis li-smekols? 11. Ko[9] guk e ko lineg smekobs miti, vini e. l., ko logs logobs ji-sölis jönik, ko nud smelobs flolis, ko lils lilobs volapüki, e ko kop votik, ab patiko ko fineds, senobs. 12. Ko nams vobobs e ko futs golobs. 13. No li-sibinoms mens, kels voboms ko tikäl? 14. Si, o volapüka tidel, ol e ob, binoms nolels. 15. Benüno, sibinon nog nolels!! 16. Ogolob sukön nolelis in Vin, Kraków, Berlin, Lwów!

24. Pükayeg.

Czoło flom, czuć senön, dotknąć bemufön, do äl, dla plo, go mi, gotować kukön, każdy alik, mędry vusedik, mi obe, myśl tik, nazywać panemön, odpowiadać gepükön, przedmiot yeg, przybyć kömön, przybytek dom, przybytek myśli tikas dom, robić vobön, słyszeć lilön, suchy neluimik, także i, wymienić nemön.
1. Jakie oczy ma twoja siostra? 2. Nie wiem, ale mi się zdaje że ma brunatne czy czarne albo zielone. 3. Ile zgięć ma każdy palec? 4. Każdy palec ma trzy zgięcia, ale wielki palec ma tylko dwa. 5. Czy słyszałeś kucharkę? 6. Słyszałem, ona jest w kuchni i zaraz tu przyjdzie. 7. Co robi kucharka w kuchni? 8. Gotuje dla mnie kawę na śniadanie a pani przyniesie suchego (czerstwego) chleba z masłem. 9. Jakie włosy ma twoja ciotka? 10. Młoda ciotusia ma śliczne czarne oczy i blond włosy. 11. Czy byłeś w ogrodzie i czy słyszałeś śliczny śpiew słowika? 12. Tak, słyszę go słyszałem i zawsze słyszeć będę! (Aoristem). 13. Dotknij się palcem tego przedmiotu, czy czujesz go? 14. Tak jest proszę cioci, czuję go, jest bardzo ładny. 15. Powiedz mi mądrą rzecz, a dostaniesz książkę. 16. Doskonale, czoło jest siedliskiem myśli, w mowie światowej Schleyera nazywa się przybytkiem myśli. 17. Widziałem się z moim stryjem i powiedziałem mu, że przyjdę do niego jutro. 18. Moja siostra kupi ogród i wymienię Panu (wam) kwiaty, które tam będą: fiołki, lilje, róże i inne powabne kwiatki.

25. Pükayeg.

Balib broda, blefo wkrótce, golön iść, jonön pokazywać, lemön kupić, nu teraz, ome mu, veitik następujący dalszy, plidik grzeczny, segön wyjść, so tak, tän potem, vilön woleć, chcieć.
1. Fatel obik in Vin labom balibi vietik, binom nu in gad bloda obik. 2. Ologolöd nöki oba, labom balibi blonik e blod oba e labom balibi blägik. 3. Kisi fälo nogovobol? 4. Ujonob nog sugivis oba fate löfik e kösene e tän ogolob in gadi ko ji-blod oba. 5. Balibi kimik labom kösen ola?. 6. Kösen obik, blod olik, fatel omik no laboms nu balibis. 7. De kim labol bukis at jönik? 8. Labob omis de blod obik, kel ilemom nu lä bukatedan Krzyżanowski in Kraków e Gebethner e Wolff in Warszawa. 9. Kipladi golol nu? 10. Nu golob in jul e tän okömob al dom. 11. Binolöd so plidik e givolöd obe gläti vata. 12. No, li-vilol dlinön vini? 13. No vilob nonik ab binolöd so plidik e givolöd obe gläti bila. 14. Kisi äjonol tudelo fate? 15. Äjonob ome flukis, kelis gadel eblinom se gad. 16. Nemolöd obe dili veütikün kopa menik? 17. Kap binom dil veütikin kopa menik. 18. Sugivs veitik osegoms blefüm. 19. Binolöd so plidik e penólöd veito! 20. Beno!

26. Pükayeg.

1. Blod obik olabom balibi blögik e obinom pul jönik. 2. Dil at kopa nemon flom. 3. Lexol labom limis vemik. 4. Givolöd obe mödik juega, jokolada, boda. 5. Valadolöd,[10] no ogetol bosi boda e miti, bi binol maladik, valadolöd, ofidol tän zendelafidi. 6. Danob olse, ogolob al kuk, e of-kukel ogivof obe valikosi! 7. Gololöd. 8. Ogolob! 9. Ugolol e omalädol. 10. Beno! 11. Of-pul labof in gad omik flolis mödik: labof lolis ledik, violis jönik, labof i flukis: apodis, bünis, celis, älabof i jevalis, ji-xolis, gokis dökis, elabof katis, goladis, ilabof gili, dogi e svini, olabof cuki jönik, fitis golüdik. 12. Logolöd, golof is. 13. Ag, jönikün. 14. Binof ji-pul. 15. Benemolöd bödemi, e ogetols bovili vina. 16. Beno! lexol. 17. Lexol? 18. No! 19. Gan, ji-gan, ji-gok ji-dök, foxaf. 20. Foxaf? 21. Foxaf binom animaf. 22. No nolol e no ogetol vina. 23. Eblinoms ole huitis, li-ofidol os. 24. Danob, no vilob huitis, bizugob fitis e bodis. 25. Modelo ovegob al Lwów e olemöb[11] lokis anik, penädapenis, plaudis, tabis, penaneifis el 24. Lümot oba no kanof bemufön ko nam e ko fineds, ebinof maladikum ka fatel obik, kel edeilom yesdel. 25. Spers logoms sneki e no viloms fidön zabi. 26. Zibis, kelis äfidob in ledom, äsmekoms obe vemo. 27. Cäfs zugoms böladis? 28. Cäfs? 29. Si, o flen oba, jevals e xols! 30. Äsagol, das cäfs zugoms böladis. 31. Kim esagom, das cäfs zugoms böladis et epölom. 32. Kop mena fom(ok)om ko lims: kap, dom, nud, logs, mud cün, lils, nökeb, lams, blöt, dets fineds, götöp, futs e ko votik dilas kopa. 33. Ji-fatel oba evegof tudelo is, e eblinof obe votik yegas: frogis glünik, pöpemis e bukis Mickiewicza. 33. Beno! Jonolöd obe bukis at. 35. Odegivolob ole, ab no stenolod bukis, bo at bukis binoms kostik plo polänel.

27. Pükayeg.

Biegły flumälik, budzić zajęcie zachwycać legälön, cel zeil, disein, czekać valadön, dobroczynny benodik, Europa Yulop, gorący hitik, głupiec stupik, greka glikapük, klub klub, łacina latinapük, malarz pänel, niezawodnie lesi! obiecać mipükön, obawiać się filod(ok)ön, piernik mielakek, potrafić känön, powieściopisarz penädel, publiczny maniföfik, powodować się wodzić dugön, przebiegać przecisnąć dugonön, sławny mäkabik, uszanować bestimön, tworzyć fomön, uczuć senön.
1. Kapelusze waszych braci są czarne, pokażcie mi jeden żółty. 2. Nie mogę panu pokazać, bo są w szafie. 3. Czy te kocury łowią myszy że są takie tłuste. 4. Nie panie, to siostra moja chowa je w łóżku, karmi mlekiem i mięsem. 5. Jaki kolor tych łabędzi? 6. Łabędzie te mają śliczny biały kolor, dzioby czerwone, są to zwierzęta bardzo ładne. 7. Czy łowisz pan ryby? 8. Łowiłem ryby, ale ojciec kazał mi łowić łacinę i grekę i przyrzekł mi kupić psa i klacz. 9. Gdzie obiadujesz? 10. Zwykle w domu, ale pójdę dzisiaj z tobą do Rzewuskiego. 11. Czy lubisz pierniki? 12. O lubię i kupuję je u Czyńskiego w Jarosławiu. 13. Powiedz mi jak się nazywają nasi malarze. 14. Nasi najsławniejsi malarze są: Matejko, Siemiradzki, Brandt, Kossak, i wielu innych. 15. Powieściopisarze, Kraszewski, Sienkiewicz, Pług, Orzeszkowa, Bałucki itd. 16. Dziękuję ci, powiedz mi jeszcze o waszych sławnych mężach. 17. Bądź cierpliwy, obawiam się, że nie potrafisz przetłómaczyć rzeczy, które ci powiem, bo nie jesteś jeszcze biegłym w mowie światowej, zaczekaj do dalszych ćwiczeń. 18. Czy wiesz, że we wszystkich miastach Europy utworzyły się kluby miłośników tej mowy i że w Krakowie i w innych miastach formują się kluby. 19. Powiedz mi czy ta mowa się rozszerzy? 20. Niezawodnie! ponieważ budzi zajęcie. 21. Słyszałem że będzie wykład publiczny o tym języku. 22. Tak jest, mój drogi przyjacielu, będzie wykład jeden na cele dobroczynne. 23. Pójdziesz? 24. Bezwarunkowo, musimy pospieszyć powodując się celem. 25. Dotknąłem się tego członka i uczułem, że jest gorący. 26. Ile masz zmysłów? 27. Mam pięć zmysłów: wzrok, słuch, dotykanie, powonienie i smak. 28. Szanuję ludzi mądrych a nielubię głupców. 29. Już jest południe, idę do domu obiadować a potem odpowiem na list mej siostry.

28. Powtórzenie.

1. Labob buki. 2. Labol lienastumi e penaneifiis. 3. Labom pöpemi. 4. Li-labof kaedi? 5. Li-labofs finedahätis? 6. Li-labof stibi? 7. Labom neifi e penaneifis. 8. Labobs pöpi e nigi. 9. Limödik pöpenis labof? 10. Labobs tabis lul. 11. In julacem binoms tabs bals. 12. Labof finedahäti, ab no labof näganadi. 13. Buks tel e buks vel binoms buks zül. 14. In cem binoms stuls jöl e tabs kil. 15. Pöpems valiko binoms in penädatab, u no libinoms us? 16. Kiplad binom nig? 17. No labom nigi. 18. Limödik näganadis labols. 19. Labobs näganadis balsetel. 20. Lik binom pöp? 21. Pöp binom gudik. 22. Kiplad binom nigöm? 23. Li-binom us? 24. No, söl obik, binom in penädatab. 25. Fat olsik binom vemo bäledik. 27. Motel e ji-motel binoms yunikum ka fatel e ji-fatel. 28. Fatel e ji-fatel binoms vemo bäledik. 29. Ji-blods obik labofs finedabätis, näganadis e neifili in bog; labofs i bokis anik. 30. Pal obsik binom gudlikün.
31. Ich bracia mają dużo książek w szafie. 32. Ojciec wasz jest bardzo stary, on jest starszy jak matka wasza. 33. Jego dziadek będzie bardzo stary. 34. Czy masz braci? 35. Nie, mam tylko dziadka i ośm ciotek. 36. Rodzina wasza jest bardzo wielka. 37. Rodzice wasi mają sześcioro dzieci: trzech synów i trzy córki. 38. Ojciec i matka wasi czy są jeszcze młodzi? 39. Wasz kościół jest mały. 40. Wuj i ciotka twoi nie mają dzieci, ale ty masz dwóch braci i jedną siostrę. 41. Matejko jest wielkim malarzem. 42. Bracia jego są wujami moimi. 43. Brat i jego siostra są jeszcze bardzo mali. 44. Wystawa w Krakowie była duża. 45. Czy te dzieci mają ojczyma? 46. Gdzie są twoje mapy czy one są już bardzo stare? 47. Gdzie jest twój teść? 48. Mój teść jest teraz w kościele. 49. Czy masz pałac i konie? 50. Twój stryj czy jest bogaty? 51. Ile szklanek wina piłeś dzisiaj? 52. Moja teściowa ma sześć rudych córek i trzech słabowitych synalków. 53. Winszuję takiej familii. 54. Czy jadasz ryby? 55. Wolę kawałek mięsa. 56. Czy jesteś zupełnie zdrów? 57. Kto jest w domu? 58. Gdzie jest twój szwagier? 59. Dziewczyna ta ma ładne pióra i piękną książkę. 60. Ile on ma zeszytów? 61. Gdzie jest tablica? 62. Czy macie wiele zeszytów i piór?
63. Kuk binom neb cem at. 64. In cem at binoms litams kil e yans tel. 65. In ludom at binoms te cemils tel, tab, mags tel len völ. 66. Pötüt binom kukel güdikün. 68. Len völs labobs lokis e magis. 68. Labob opodabimis, bünabimis, celabimis e plömabimis. 69. Neb dom obsik labobs gadi gletik e levemo jönik. 70. In gad flena omik binoms bims, lubims, veba plads e smavegs jönik ko sab vietik, us binoms i pomabims anik e kukagad smalik. 71. Kiplad lödom blod onsik. 72. Blod olik evegom la Podgórze? 73. Li-elogons ya pomagadi obsik. 74. Yegi kimik labons is? 75. Golobsöd tudelo in pag; us binoms domilis jonik mödik e gadils. 76. Li-binoms mags mödik len völs? 77. Li-labols ya pötüti? 78. Blinolöd bili e vini se kav. 79. Lik binom vin? 80. Nu blinolöd tabi e stulis fol in gad e pladolöd vini e glätis su tab.
81. Gdzie są flaszki z piwem? 82. Mój nauczyciel wypił piwo a flaszki tobie zostawił. 83. Tak panie, przyjaciel mego nauczyciela jest wielkim miłośnikiem wina, ma wiele butelek w piwnicy idź pan tam, i przynieś kilka. 84. Nie mogę z panem iść, nie mam czasu, jestem zajęty. 85. Jesteś bardzo dobry, ale będziesz lepszym gdy zjesz to jabłko. 86. Lubię dobre owoce a jabłka najbardziej. 87. Zwierzęta domowe są wszystkie pożyteczne: wół, koń, osioł, krowa i drób: kaczki, kury, gęsi. 88. Czy siostra twoja miała myszy w piwnicy? 89. Nie, ale one są, w księgarni i zjadają książki. 90. Dobra noc, dwunasta godzina, spać. 91. Dobranoc!!![12]

Albrecht, Albreht.
Alfons, Alfon.
Anglja, Nelij.
Artur, Artur.
August, Augustus.
Austrja, Löstakin.
Azja, Silop.
Dniepr, Denyeper.
Dniestr, Denyester.
Europa, Yulop.
Filip, Filip.
Fryderyk, Friderig.
Galicja, Galizän
Genewa, Genef.
Genua, Genov.
Hanower, Hanofän.
Henryk, Heinrik.
Hieronim, Hieronümus.
Hindustan, Hindostän.
Hipolyt, Hipolüt.
Hohenzollern, Hoenzolän.
Holandja, Nedän.
Innocenty, Inozenz.
Indje, Nidän.
Kamczatka, Kamjakän.
Karyntja, Kärän.
Karol, Karl.
Kroacja, Koazän.
Lugdun, Lion.
Litwa, Lituän.
Manche (kanał), Manjanad.
Messjasz, Mesial.
Michał, Mikael.
Mołdawja, Moldavän.
Moskwa, Moskav.
Neapol, Neapolis.
Nil, Neil.
Norwegja, Norweg.
Pankracy, Pankrazius.
Persja, Persän.
Polska, Polän.
Poznań, Posän.
Praga, Prag.
Pyreneje, Pürenäns.
Rodan, Rodan.
Rusin, Rutenel.
Rzym, Rom.
Saksonja, Sax.
Szwecja, Sved.
Wenecja, Venezia.
Wincenty, Vinzenzius.
Włochy, Täl.
Wołyń, Volünän.
Xawery. Xaverius.

Przypisy

 1. Patrz tegoż autora: Grammatyka Volapük’a. Wydanie II. Cena 15 ct. Uczeń musi się słówek na pamięć wyuczyć, a potem dopiero próbować tłumaczenie.
 2. Powtarzam wokabuły ażeby lepiej utkwiły w pamięci.
 3. Golob (idę) ägolob (szedłem) egolob (poszedłem) igolob (poszedłembył) ägolob-öv (poszedłbym) igolob-öv (poszedłbymbył) ogolob (pójdę) ugolob (pójdę) ugolob-la (że pójdę) li-golob? (czy idę) nogolob (nie idę) gololöd (idź) itd. (Patrz gramatykę wyd. II. str. 13. §. 50. i. d.
 4. Prof. Kerckhoff, przeciwny jest stosowaniu się przymiotnika z rzeczownikiem.
 5. Obhlidal nieodróżnia ko, z (avec) se z (de), se, z (de, hors).
 6. Wszystkie wyrazy oznaczające ilość, jakość, miarę, itd. rządzą drugim przypadkiem.
 7. Przymiotniki zastępujące rzeczowniki są odmienne,
 8. Kość pacierzowa.
 9. W Volapüku mówimy z ustami, z uszami i t. d.
 10. valadön czekać.
 11. Wokabuły tu nie podane, znajdują się w słowniku.
 12. Dalsze ćwiczenia wkrótce opuszczą prasę.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Czesław Czyński.