Manifest październikowy

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Manifest październikowy • Mikołaj II Romanow
Manifest październikowy
Mikołaj II Romanow
Przekład: Wikiźródła (lista tłumaczy na stronie historii) (z języka angielskiego).
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Manifest październikowy 1905
z 17 października 1905 r. (kalendarza juliańskiego). Tekst manifestu został w rzeczywistości opracowany przez hr. Siergieja Wittego.

MANIFEST O POPRAWIE PORZĄDKU W PAŃSTWIE
Najwyższy Manifest z 17 października 1905 roku
ogłoszenie Manifestu z 18 października 1905 r.

My, Mikołaj Drugi, z Bożej Łaski cesarz i samodzierżawca wszechrosyjski, król polski, wielki książę finlandzki, etc., etc., etc., oznajmiamy Naszym wiernym poddanym:

Zamieszki i niepokoje w miastach i wielu miejscach Naszego Cesarstwa napełniły Nasze serce wielkim i ciężkim smutkiem. Pomyślność Suwerena Rosji jest nierozdzielna od pomyślności kraju, a smutek kraju jest jego smutkiem. Zakłócenia które miały miejsce, mogą spowodować poważne napięcia w kraju, a także zagrozić całości i jedności Naszego państwa.

Mając na względzie wielką przysięgę służby, jako Car Jesteśmy zobligowani do użycia wszelkiej Naszej mądrości i Naszego autorytetu dla szybkiego zakończenia niepokoju, będącego zagrożeniem dla Naszego państwa. Rozkazaliśmy odpowiedzialnym władzom aby podjęły działania mające na celu zakończenie bezpośrednich przejawów nieporządku, bezprawia i przemocy, i ochronę ludzi, którzy w spokoju starają się wypełniać swe obowiązki. Uważamy, że dla skutecznego zastosowania ogólnych środków, podjętych dla przywrócenia pokoju życiu państwowemu, niezbędna jest koordynacja działań na najwyższym poziomie rządu.

Zobowiązujemy rząd by sprawnie wykonał Naszą niewzruszoną wolę, aby:

(1). Obdarzyć ludność najbardziej podstawowymi wolnościami, wypływającymi z zasad prawdziwej nietykalności osobistej, wolności sumienia, słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń.

(2). Nie opóźniając zaplanowanych wyborów do Dumy Państwowej, przyznać prawo do udziału w Dumie (na tyle, na ile jest to możliwe w krótkim czasie jaki pozostał do jej zebrania) wszystkich tych klas ludności, które są obecnie całkowicie pozbawione praw wyborczych; a także pozostawić dalsze opracowanie ogólnych zasad wyborów przyszłemu organowi legislacyjnemu.

i (3). Ustanowić jako niewzruszalną zasadę, że żadne prawo nie może wejść w życie bez zatwierdzenia przez Dumę Państwową, i że wybranym przedstawicielom ludu zostanie zagwarantowana możliwość udziału w nadzorze legalności działania ustanowionych przez Nas władz.

Wzywamy wszystkich wiernych synów Rosji aby pamiętali o swych obowiązkach wobec kraju, aby pomogli w zakończeniu panujących obecnie bezprecedensowych niepokojów, i aby razem z Nami dołożyli wszelkiego wysiłku dla przywrócenia pokoju i spokojności w Naszym rodzinnym kraju.

Dan w Peterhof 17 dnia Października w 1905 roku Naszego Pana i jedenastym Naszego panowania.


Przekład może być udostępniony na innej licencji niż tekst oryginalny.
Oryginał
Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej. Więcej informacji na stronie dyskusji.
Przekład

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation oraz licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0.
Można zastosować obie licencje lub jedną z nich. Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.