Przejdź do zawartości

Litania do Najświętszej Marii Panny

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki


Litania do Najświętszej Marii Panny
Litania do Najświętszej Marii Panny
Wikipedia
Wikipedia
 Zobacz w Wikipedii hasło Litania do Najświętszej Marii Panny

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w 1903.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!


 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
 Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
 Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
 Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
 Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
 
 Święta Maryo, módl się za nami.
 Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 Święta Panno nad Pannami, módl się za nami.
 
 Matko Chrystusowa, módl się za nami.
 Matko łaski Bożej, módl się za nami.
 Matko najczystsza, módl się za nami.
 Matko najśliczniejsza, módl się za nami.
 Matko niepokalana, módl się za nami.
 Matko nienaruszona, módl się za nami.
 Matko najmilsza, módl się za nami.
 Matko przedziwna, módl się za nami.
 Matko dobrej rady, módl się za nami.
 Matko Stworzyciela, módl się za nami.
 Matko Odkupiciela, módl się za nami.
 
 Panno roztropna, módl się za nami.
 Panno czcigodna, módl się za nami.
 Panno wsławiona, módl się za nami.
 Panno można, módl się za nami.
 Panno łaskawa, módl się za nami.
 Panno wierna, módl się za nami.
 
 Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
 
 Stolico mądrości, módl się za nami.
 
 Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
 
 Naczynie duchowne, módl się za nami.
 Naczynie poważne, módl się za nami.
 Naczynie osobliwszego nabożeństwa, módl się za nami.
 
 Różo duchowna, módl się za nami.
 
 Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
 Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
 
 Domie złoty, módl się za nami.
 
 Arko przymierza, módl się za nami.
 
 Bramo niebieska, módl się za nami.
 
 Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
 
 Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 
 Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
 
 Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
 
 Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
 
 Królowo anielska, módl się za nami.
 Królowo patryarchów, módl się za nami.
 Królowo proroków, módl się za nami.
 Królowo apostołów, módl się za nami.
 Królowo męczenników, módl się za nami.
 Królowo wyznawców, módl się za nami.
 Królowo panieńska, módl się za nami.
 Królowo wszystkich świętych, módl się za nami.
 Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
 Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
 
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
 
 Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
 
 Ojcze nasz. Zdrowaś Maryo.
 
 Antyfona
 
 Pod Twoją Obronę...
 
 Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
 Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 Módlmy się.
 
 Łaskę Twoją prosimy, Panie! racz wlać w serc nasze,
 abyśmy którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali,
 przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni,
 przez tegoż Chrystusa Pana naszego,
 który z Tobą i z Duchem świętym żyje i króluje na wieki wieków.
 
 Amen.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).
 Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.