Lista typów MIME

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Lista typów MIME
Lista typów MIME
Wikipedia
Zobacz w Wikipedii hasło MIME

MIME - typ/podtyp rozszerzenie pliku
application/access mdb
application/excel xls
application/font-tdpfr pfr
application/futuresplash spl
application/hep hep
application/lotus-123 wks
application/mac-binhex40 hqx
application/mac-compactpro cpt
application/mspowerpoint ppt
application/msword doc
application/octet-stream bin dms lha lzh exe class
application/oda oda
application/pagemaker pm5 pt5 pm
application/pdf pdf
application/postscript ai eps ps
application/powerpoint ppt
application/rtf rtf
application/smil smi smil sml
application/sdp sdp
application/toolbook tbk
application/wordperfect wp
application/wordperfect5.1 wp5
application/wordperfect6.1 wp6
application/wordperfectd wpd
application/x-bcpio bcpio
application/x-cdlink vcd
application/x-cpio cpio
application/x-csh csh
application/x-director dcr dir dxr
application/x-dvi dvi
application/x-gtar gtar
application/x-hdf hdf
application/x-ica ica
application/x-javascript js
application/x-koan skp skd skt skm
application/x-latex latex
application/x-mif mif
application/x-netcdf nc cdf
application/x-sh sh
application/x-shar shar
application/x-shockwave-flash swf
application/x-spss sav spp sbs sps spo
application/x-stuffit sit
application/x-sv4cpio sv4cpio
application/x-sv4crc sv4crc
application/x-tar tar
application/x-tcl tcl
application/x-tex tex
application/x-texinfo texinfo texi
application/x-troff-man man
application/x-troff-me me
application/x-troff-ms ms
application/x-troff t tr roff
application/x-ustar ustar
application/x-wais-source src
application/x-mplayer2 mms
application/zip zip
audio/basic au snd
audio/midi mid midi kar
audio/mpeg mp2 mpa mpg mpga mp3
audio/mpeg3 mp3
audio/x-aiff aif aiff aifc
audio/x-midi mid
audio/x-mpeg mp2
audio/x-mpegurl mp3
audio/x-pn-realaudio-plugin rpm
audio/x-pn-realaudio ra ram rm rpm
audio/x-realaudio ra
audio/x-wav wav
image/gif gif
image/ief ief
image/jpeg jpeg jpg jpe
image/png png
image/tiff tiff tif
image/x-cmu-raster ras
image/x-portable-anymap pnm
image/x-portable-bitmap pbm
image/x-portable-graymap pgm
image/x-portable-pixmap ppm
image/x-rgb rgb
image/x-xbitmap xbm
image/x-xpixmap xpm
image/x-xwindowdump xwd
model/iges igs iges
model/mesh msh mesh silo
model/vrml wrl vrml
text/css css
text/html html htm
text/plain txt
text/richtext rtf
text/tab-separated-values tsv
text/x-setext etx
text/x-sgml sgml sgm
text/xml xml dtd
video/mpeg mpeg mpg mpe
video/quicktime qt mov
video/x-ms-asf asf asx
video/x-msvideo avi
video/x-sgi-movie movie


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.