Legendy (Niemojewski)

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
>>> Dane tekstu >>>
Autor Andrzej Niemojewski
Tytuł Legendy
Wydawca Księgarnia H. Altenberg
Data wyd. 1902
Druk W. L. Anczyc i Spółka
Miejsce wyd. Lwów
Źródło skany na commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
LEGENDYNA JAPOŃSKIM PAPIERZE DRU-
KOWANO ODDZIELNIE 25 EGZEM-
PLARZY NUMEROWANYCH

WSZELKIE PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRA-
WO TŁÓMACZENIA I REPRODUKCYI, ZA-
STRZEŻONE. ZWRACAĆ SIĘ NALEŻY DO
KSIĘGARNI H. ALTENBERGA WE LWOWIE
LEGENDY

NAPISAŁ
ANDRZEJ NIEMOJEWSKI
OZDOBIŁ
STANISŁAW DĘBICKI

LWÓW, NAKŁADEM KSIĘGARNI
H.  ALTENBERGA,  MCMII ROKU

DRUK W. L. ANCZYCA I SPÓŁKI W KRAKOWIE.
Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Andrzej Niemojewski.