Jana Kochanowskiego Dzieła polskie (1919)/Tom III

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Jan Kochanowski
Tytuł Jana Kochanowskiego Dzieła polskie
Tom III
Podtytuł wydanie kompletne, opracowane przez Jana Lorentowicza
Data wydania [1919]
Wydawnictwo Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło skany na commons
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron


JANA KOCHANOWSKIEGODZIEŁA POLSKIEWYDANIE KOMPLETNE,
OPRACOWANE PRZEZ
JANA LORENTOWICZA

TOM III


Towarzystwo Akcyjne S. Orgelbranda Synów-logo (1914).jpgWARSZAWA
NAKŁAD I DRUK TOW. AKC. S. ORGELBRANDA S-ÓW
SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI E. WENDE I SPÓŁKA

H. ALTENBERG — LWÓW
SPIS RZECZY W TOMIE III-cim.PSAŁTERZ DAWIDÓW. Str.
Dedykacya Piotrowi Myszkowskiemu ....... 1

Psałterza Dawidowego Część I:

Psalm I.Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie 2
Psalm II.Co za przyczyna tego zamieszania? ...... 3
Psalm III.Mocny Boże, jakoż ich wiele powstało, ... 4
Psalm IV.Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności, 5
Psalm V.Przypuść, Panie, w uszy Swoje ....... 7
Psalm VI.Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości .. 9
Psalm VII.W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny . 9
Psalm VIII.Wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, ... 11
Psalm IX.Ciebie będę, Boże prawy, ......... 12
Psalm X.Czemuś Panie odstąpił? czemuś twarz Swoję .. 16
Psalm XI.Panu ja ufam, a wy mówicie: między góry .. 18
Psalm XII.Zachowaj mię, o Sprawco niebieskiego domu, . 18
Psalm XIII.Dokąd mię chcesz zapomnieć? dokąd świętą Swoję 19
Psalm XIV.Głupi mówi w sercu swoim: ....... 20
Psalm XV.Kto będzie w Twojem mieszkaniu przebywał? 21
Psalm XVI.O który siedzisz na wysokiem niebie, ... 21
Psalm XVII.Płacz sprawiedliwy i skargę moję ..... 23
Psalm XVIII.Ciebie ja, póki mi jedno żywota stanie .. 25
Psalm XIX.Głupia mądrości, rozumie szalony, ..... 29
Psalm XX.Wsiadaj z dobrem sercem, o królu cnotliwy . 31
Psalm XXI.Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije .. 32
Psalm XXII.Boże, czemuś mię, czemuś mię mój wieczny . 33
Psalm XXIII.Mój wiekuisty Pasterz mię pasie, ..... 37
Psalm XXIV.I ziemia i cokolwiek na niej się najduje, . 38
Psalm XXV.Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje, .. 38
Psalm XXVI.Panie, uczyń sąd o mnie, a tam ujźrzysz moję 40
Psalm XXVII.Pan ogniem swojej światłości ...... 42
Psalm XXVIII.Królu niebieski, zdrowie duszy mojej! .. 44
Psalm XXIX.Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu, 45
Psalm XXX.Będę Cię wielbił, mój Panie, ....... 46
Psalm XXXI.W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzeny, 48
Psalm XXXII.Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono .. 50
Psalm XXXIII.Pana sercem wesołem wspomieńcie, cnotliwi, 51
Psalm XXXIV.Jakokolwiek szczęście ku mnie się postawi, 53
Psalm XXXV.Obrońca wieczny ludzi utrapionych, ... 55
Psalm XXXVI.Żywot niepobożnego za świadka mi stoi, . 58
Psalm XXXVII.Nie obruszaj się, że kto niewstydliwie . 60
Psalm XXXVIII.Czasu gniewu i czasu Twej popędliwości 63
Psalm XXXIX.Do tegom był myśl swą skłonił, ..... 65
Psalm XL.Czekałem z cierpliwością, a Pan mię obaczył . 67
Psalm XLI.Szczęśliwy, który ludzi upadłych ratuje, .. 69

Psałterza Dawidowego Część II:

Psalm XLII.Jako na puszczy prędkimi psy szczwana .. 72
Psalm XLIII.Niewinność, Panie, moję ........ 73
Psalm XLIV.O Panie, w swoje własne uszyśmy słychali, 75
Psalm XLV.Serce mi każe śpiewać Panu swemu, ... 76
Psalm XLVI.Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy, .... 79
Psalm XLVII.Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, .. 81
Psalm XLVIII.O Panie, który nie masz nic równego sobie, 82
Psalm XLIX.Słuchaj, co żywo, wszystki ziemskie kraje . 83
Psalm L.Bóg wieczny, który wszystkim rozkazuje ... 85
Psalm LI.Boże w miłosierdziu swojem nieprzebrany, .. 88
Psalm LII.Co się chłubisz, niewstydliwy, ....... 90
Psalm LIII.Głupi mówi w sercu swoim; ....... 91
Psalm LIV.Mocą Imienia Swego i swej wszechmocności 92
Psalm LV.Obrońca uciśnionych, Boże litościwy, .... 94
Psalm LVI.Zmiłuj się nademną, Boże litościwy, .... 95
Psalm LVII.Zmiłuj się, Panie, czasu mego niepokoja, .. 96
Psalm LVIII.Najdzie się kiedy chwila tak szczęśliwa, . 98
Psalm LIX.Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich, 99
Psalm LX.Rozproszyłeś nas, Boże, Boże niezmierzony! . 101
Psalm LXI.Usłysz me prośby, Boże władze wiecznej, .. 102
Psalm LXII.Bogu dusza ufa moja, .......... 103
Psalm LXIII.Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca, .. 104
Psalm LXIV.Boże litościwy! ............ 105
Psalm LXV.Królu na ziemi i na wielkiem niebie! ... 107
Psalm LXVI.Wszytka ziemia, wszytki kraje, ..... 109
Psalm LXVII.Pokryj swem miłosierdziem, Panie, nasze złości, 112
Psalm LXVIII.O, który światem władasz i królujesz wiecznie, 113
Psalm LXIX.Ratuj mię, Panie, no złych przygód nawałności, 116
Psalm LXX.Boże wiecznej mocy, .......... 119
Psalm LXXI.W Tobie ufność swią kładę, Boże niezmierzony 120
Psalm LXXII.Daj swe baczenie, Boże, królowi, .... 121

Psałterza Dawidowego Część III:

Psalm LXXIII.Niech co chce będzie, żyw Pan ludu swemu 125
Psalm LXXIV.Także nas już na wieki, Boże nasz, opuścisz, 127
Psalm LXXV.Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy . 129
Psalm LXXVI.Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie, . 130
Psalm LXXVII.Pana ja wzywać będę, dokądem żywy, .. 131
Psalm LXXVIII.Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje, 133
Psalm LXXIX.Pohańcy, o Boże żywy, ........ 138
Psalm LXXX.Słysz, pasterzu Izrahelski, nasz głos żałościwy, 140
Psalm LXXXI.Radujcie się Bogu Nawyższemu, .... 142
Psalm LXXXII.Królowie sądzą poddane, ....... 144
Psalm LXXXIII.Nie milcz, ani odkładaj, nie cierp, Boże wieczny, 145
Psalm LXXXIV.Boże nasz, u którego w ręku wszytki boje, 146
Psalm LXXXV.Owa czas, Panie, przyszedł pożądany .. 147
Psalm LXXXVI.Nakłoń, o Panie, uszu swoich, .... 149
Psalm LXXXVII.Pan miedzy wszytkiemi ....... 151
Psalm LXXXVIII.Boże! moja nadziejo i moja pomocy! . 152
Psalm LXXXIX.Twe miłosierdzie, Twoję prawdę, wieczny Panie, 153

Psałterza Dawidowego Część IV:

Psalm XC.Królu na wysokiem niebie, ........ 157
Psalm XCI.Kto się w opiekę poda Panu swemu .... 159
Psalm XCII.Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać . 161
Psalm XCIII.Pan chce królować, odział się zacnością, . 162
Psalm XCIV.Boże, któremu pomsta należy sprawnie, .. 163
Psalm XCV.Pódźmy z ochotą, Panu chwałę dajmy, ... 165
Psalm XCVI.Zacznicie nową możnemu ........ 166
Psalm XCVII.Pan nasz, Bóg nasz panuje, ....... 168
Psalm XCVIII.Nowy Monarsze możnemu ....... 170
Psalm XCIX.Pan króluje, który włada anioły lotnemi: . 172
Psalm C.Wszyscy, którzy po ziemi chodzicie, ..... 172
Psalm CI.Ciebie, o Boże niezmierzony, ........ 173
Psalm CII.Usłysz prośby moje, Boże litościwy, .... 173
Psalm CIII.Błogosław, duszo moja, Panu swojemu ... 177
Psalm CIV.Duszo, śpiewaj Panu pieśń: O nieogarniony . 178
Psalm CV.Chwalcie Pana, Imienia Jego wzywajcie ... 181
Psalm CVI.Chwalcie Pana prze dobroć Jego nieprzebraną; 184

Psałterza Dawidowego Część V:

Psalm CVII.Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną, 188
Psalm CVIII.Ochotną myśl, ochotne serce w sobie czuję, 192
Psalm CIX.Boże, którego chwała w mych uściech wieczna, 193
Psalm CX.Rzekł Pan do pan mego swym głosem łaskawym: 196
Psalm CXI.Pana ja zawżdy miedzy cnotliwymi .... 197
Psalm CXII.Szczęśliwy człowiek prawdziwie ..... 198
Psalm CXIII.Dziatki niewinne, panienki uczciwe, ... 199
Psalm CXIV.Natenczas, gdy Żydowie, dostawszy swobody, 200
Psalm CXV.Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu, . 201
Psalm CXVI.Mam przecz Pana miłować, który z łaski swojej 202
Psalm CXVII.Wszelki naród, wszelkie plemię, ..... 204
Psalm CXVIII.Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną 204
Psalm CXIX.Szczęśliwi, którzy się Pańskim zakonem sprawują, 206
Psalm CXX.W każdym ucisku swoim wołałem do Pana, . 214
Psalm CXXI.Człowiek ja nieszczęśliwy, człowiek strapiony, 215
Psalm CXXII.Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy, 216
Psalm CXXIII.Boże, który mieszkasz nad wszystkiemi nieby, 217
Psalm CXXIV.By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie, 217
Psalm CXXV.Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu, ... 218
Psalm CXXVI.Gdy z okrutnej Babilony ....... 219
Psalm CXXVII.Jeśli domu sam Pan nie zbuduje, .... 220
Psalm CXXVIII.Szczęśliwy człowiek prawdziwie, .... 221
Psalm CXXIX.Mogą rzec pańscy wybrani: ...... 222
Psalm CXXX.W troskach głębokich ponurzony, .... 223
Psalm CXXXI.Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu mojem, 224
Psalm CXXXII.Pomni, Panie, Dawida i jego trudności, . 224
Psalm CXXXIII.Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjemna . 226
Psalm CXXXIV.Teraz, o wierni Pańscy służebnicy, .. 226
Psalm CXXXV.O słudzy Pańscy, ze wszech Naświętszemu 227
Psalm CXXXVI.Chwalcie Pana z dobroci jego nieprzebranej, 228
Psalm CXXXVII.Siedząc po niskich brzegach Babilońskiej wody, 230
Psalm CXXXVIII.Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi 231
Psalm CXXXIX.Tobie rządźca niebieski, Tobie, mój Boże, 232
Psalm CXL.Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych .. 234
Psalm CXLI.Ciebie, Ojcze, wzywam łaskawy, Ty moje . 235
Psalm CXLII.Pana wołam, Pana proszę, ....... 237
Psalm CXLIII.Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje, . 238
Psalm CXLIV.Tobie, Panie, pokim żyw, ja muszę dziękować, 239
Psalm CXLV.Ciebie chwalę, Boże mój, Imieniowi Twemu 241
Psalm CXLVI.Tobie, nieśmiertelny Panie, ...... 243
Psalm CXLVII.Chwalcie Pana! godno dać cześć Panu temu, 244
Psalm CXLVIII.Duchy próżne śmiertelności, ..... 246
Psalm CXLIX.Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi, 247
Psalm CL.Chwalcie Pana z Jego świątobliwości, .... 248
PHAENOMENA ................ 249
MONOMACHIA ................ 275
EPITHALAMIUM ............... 293
ALCESTIS .................. 299

M. Jaroszyński.w Poznaniu.1867.r.

PORTRET J. KOCHANOWSKIEGO, (rys. przez M. Jaroszyńskiego),
POMIESZCZONY PRZY POZNAŃSKIEJ EDYCYI „PSAŁTERZA“
R. 1867 (wyd. L. Rzepeckiego).


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Kochanowski.