Indeks:PL Hugo Zathey - Antologia rzymska.djvu

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
PL Hugo Zathey - Antologia rzymska.djvu
Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Antologia rzymska

Autor

zbiorowy

Tłumacz

zbiorowy

Redaktor

Hugo Zathey

Wydawnictwo

Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Rok wydania

1898

Miejsce wydania

Lwów

Źródło

Skany na Commons

Strony

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

Postęp

Nie wszystkie strony zostały przepisane

Status dod.

Nie zamieszczono ilustracji

Uwagi

Tłumacze

Hugo Zathey

Jan Wolfram

Karol Mecerzyński

Ignacy Stein (1875-1964) - tłumaczenia jego autorstwa zaczernione lub usunięte z listy skanów, do uzupełnienia w 2035 roku.

Euzebiusz Słowacki

Franciszek Wężyk

Bruno Kiciński (1794-1844)

Jan Czubek (1849-1932)

Lucjan Siemieński (1807-1877)

Jan Kochanowski (1530-1584)

Józef Bohdan Zaleski (1802-1886)

Szymon Baranowski (fl. 1839)

Józef Kallenbach (1861-1929)

Marceli Motty (1818-1898)

Felicjan Faleński (1825-1910)

Władysław Michał Dębicki (1853-1911)

Franciszek Ksawery Dmochowski (1762-1808)

Ks. Adam Stanisław Krasiński (1810-1891)

Józef Epifani Minasowicz (1792-1849)

Józef Lipiński (1764-1828)

Antoni Julian Mierzyński (1829-1907)

Franciszek Habura (1843-1921)

Stanisław Rzepiński(1861-1944)

Józef Maksymilian Ossoliński (1748-1826)

Adam Naruszewicz (1733-1796)

Erazm Rykaczewski (1803-1873)

Roman Ziołecki (fl. 1837 r.)

Józef Łukaszewicz

Spis treści:
SPIS RZECZY.
Stronica
Wstęp 
 3
a) POEZYA
I. Poezya dramatyczna 
 7
a) Tragedya 
 10
b)Komedya 
 14
Plautus. Z komedyi „Jeńcy“ (Captivi). Tłóm. J. Wolfram.
Prolog 
 18
Akt III. scena 4 — 5 
 23
Akt V. 
 30
II. Poezya epiczna 
 41
Lukrecyusz. Z poematu: „O wszechświecie" (De rerum natura).
Spokój ducha. Tłóm. K. Mecherzyński 
 58
Wergiliusz. Z poematu „Georgiki".
Pochwała Italii (II. 136 — 176). Tłóm. dla tego dzieła Ignacy Stein. 
 59
Pochwała życia wiejskiego (II 458 — 640). Tłóm. Euz. Słowacki 
 60
Z "Eneidy. Tłóm. F. Wężyk.
Burza (1 — 204) 
 62
Zburzenie Troi (II. 1 — 313) 
 66
Droga do piekła (z ks. VI.) 
 73
Śmierć Euryala (IX. 392 — 460 i 482 — 514) 
 93
Owidyusz. Z „Przemian“ (Metamorfoz). Tłóm. Bruno Kiciński.
Cztery wieki (I. 89 — 162) 
 96
Faeton (II. 1 — 363) 
 97
Niobe (VI. 146 — 312) 
 105
Dedal i Ikar (VIII. 189 — 235)) 
 108
Filemon i Baucis (VIII. 622 — 720) 
 110
Z "Fasti". Tłóm dla tego dzieła Ignacy Stein.
Pogrom Fabiuszów (II. 198 — 242). 
 112
Zdobycie Gabii (II. 687 — 710) 
 113

Stronica
III. Poezya liryczna 
 115
Z „Pieśni" Katulla. Tłóm. J. Czubek 
 125
Z „Ód“ Horacego.
Ks. I. ody 3, 4, 7, 11, 22, 34. Tłóm. Luc. Siemieński 
 131
Ks. II oda 3. Tłóm. J. Kochanowski 
 136
oda 14. Tłóm. Luc. Siemieński 
 136
Ks. III. oda 1. Tłóm. J. Kochanowski 
 137
ody 18 i 30. Tłóm. Luc. Siemieński 
 138
Ks. IV. ody 3 i 9. Tłóm. Luc. Siemieński 
 139
Z „Epod“.
Ep, 2. Tłóm. Bogdan Zaleski. 
 141
Ep. 4 Tłóm. L u c. S i e m i e ń s k i 
 143
EłegueTyballa. Tłóm. dla tego dziełalg. Stein.
Ks. I. el. 1. Życie wiejskie 
 144
Ks. 1. el. 10. Pochwała pokoju 
 145
Magie Propercyusza
Ks. IV. el. 17. Tłóm Szym. Baranowski. 
 146
Ks. V. el. 7. Tłóm. Szym. Baranowski . 
 147
Królowa elegii (V, 11). Tłóm. J. Kallenbach. 
 149
Owidyusz. Z „Źalówu (TrisHa). Pożegnanie z Rzymem. (I. 3). Tłóm. E u z. Słowacki 
 151
Satyra. list poetycki, epigram, bajka, sielanka
155
Satyra
Z Satyr Horacego
Ks. 1. sat 1. Tłóm. M. Motty. 
 161
Ks II sat. 6. Tłóm. F. Faleński. 
 163
Petroniusz. Z „Uczty Trymalchionau. (Urywek). Tłóm. W. M. Dębicki. 
 167
Juwenalia. Tłóm. F. Kaleński.
Satyra wstępna (w skróceniu) 
 170
Sat. X. w. 220—310 . ... 
 174
Listy poetyckie.
Z nList/nvu Horacego.
Ks. L list 7. Tłóm. E. Dmochowski. 
 177
Ks. I. list 10. Tłóm. F. Faleński 179 
 179
Do Ihzonów. (Ks. IL list. 3. w. 308—422). Tłóm. X, A. K r asińsk i. . 
 181
Epigram.
Z Marcyalisa. Tłóm. dla tego dzieła J. Czubek 
 184

Strona:PL Hugo Zathey - Antologia rzymska.djvu/11

Strona:PL Hugo Zathey - Antologia rzymska.djvu/12

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: