Geopolityka (Sykulski)/Wybór literatury

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Autor Leszek Sykulski
Tytuł Geopolityka
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Grategia sp. z o.o.
Data wyd. 2014
Miejsce wyd. Częstochowa
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron


Wybór literatury
Podręczniki, skrypty, syntezy
Bartosiewicz P., Geografia polityczna i geopolityka, Chełm 2008.
Blacksell M., Geografia polityczna, Warszawa 2008.
Dybczyński A. (red.), Geopolityka, Warszawa 2013.
Flint C., Wstęp do geopolityki, Warszawa 2008.
Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003.
Krzeczunowicz A., Geopolityka i geostrategia, Częstochowa 2010.
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
Otok S., Geografia polityczna. Geopolityka. Ekopolityka. Globalistyka, wyd. IX, Warszawa 2008.
Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.
Rykiel Z., Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2008.
Monografie i artykuły
Balcerowicz B., Marczak J., Pawłowski J., Koncepcja strategicznej obrony Polski lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1991.
Balcerowicz B., Marczak J., Pawłowski J., Problemy strategii obrony Polski. Opracowanie studyjne, Warszawa 1993.
Balcerowicz B., Czynniki geograficzne w strategii wojennej RP. Skrypt, Warszawa 1991.
Bäcker R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.
Bączkowski W., O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, oprac. Paweł Kowal, Kraków 2000.
Bieleń S., Myślenie geopolityczne o ładzie międzynarodowym, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1.
Brzeziński Z., Wielka Szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1996.
Cenckiewicz S., Ignacy Matuszewski jako geopolityk, „Arcana” 2001, nr 38.
Cenckiewicz S., Z dziejów realizmu czyli geopolityka w Polsce, „Niepodległość” 1996, t. XLVIII.
Charaszkiewicz E., Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, oprac., wstęp i przypisy Andrzej Grzywacz, Marcin Kwiecień, Grzegorz Mazur, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, tom 9, Kraków 2000.
Ciechański J., Teoria geopolityki a realia Europy Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1991, T. XLIV, nr 2.
Cimek G., Znaczenie geopolityki w warunkach procesów globalizacji, „Zeszyty Naukowe AMW” 2009, nr 3.
Czajowski A., Geopolityka, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, t. II, Wrocław 1998.
Czaputowicz J., Paradygmat realistyczny w stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, nr 3.
Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
Czekam na Iwana Groźnego (rozmowa Grzegorza Górnego z Aleksandrem Duninem), „Fronda” 1998, nr 11-12.
Danek A., Myśl geopolityczna Wacława Mejbauma, „Geopolityka”, 2009, nr 2(3).
Danek A., Stanisław Bukowiecki jako geopolityk, Częstochowa 2010.
Dmowski R., Niemcy, Rosja i kwesta polska, Wrocław 2000.
Domke R., John Halford Mackinder (1861-1947): zarys biografii naukowej, „Geopolityka”, 2009, nr 2(3).
Domke R., Położenie geopolityczne Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Próba porównania, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2.
Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.
Eberhardt P., Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006.
Eberhardt P., Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, „Przegląd Geograficzny” 2010, nr 82, z. 2, s. 221-240.
Eberhardt P., Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana, „Przegląd Geograficzny” 2013, nr 85, z. 4, s. 629-654.
Eberhardt P., Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geopolityczny” 2013, tom 6, s. 9-16.
Eberhardt P., Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica, „Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5, s. 99-104.
Eberhardt P., „Rosja i Europa” według Mikołaja Danilewskiego, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 4, s. 597-616.
Eberhardt P., Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 2, s. 313-332.
Eberhardt P., Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 2, s. 251-266.
Eberhardt P., Prekursorzy niemieckiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 4, s. 453-482.
Eberhardt P., Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny” 2010, tom 2, s. 43-63.
Eberhardt P., Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, „Przegląd Geograficzny”, 2010, nr 82 z. 4, s. 509-529.
Eberhardt P., Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 4, s. 527-549.
Eberhardt P., Twórcy ukraińskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 2, s. 145-171.
Eberhardt P., Koncepcja „Paneuropy” Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, „Przegląd Geograficzny” 2007, nr 79, z.3/4, s. 439-460.
Eberhardt P., Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2006, nr 78, z. 4, s. 455-472.
Eberhardt P., Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, nr 77, z. 2, s.171-192.
Eberhardt P., Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, „Przegląd Geograficzny”, 2005, nr 77, z. 4, s. 463-483.
Eberhardt P., Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921), „Przegląd Geograficzny”, 1999, nr 71, z.1/2, s. 3-25.
Fiderkiewicz A., Podboje Stalina, „Stańczyk”, 1995, nr 1.
Fiderkiewicz A., Wielka wojna kontynentów: Rozważania o konflikcie żywiołów, eurazjatyzmie i atlantyzmie, „Stańczyk” 1998, nr 1(32).
Fiszer J., Geneza i działalność Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, „Studia Polityczne” 2000, nr 11.
Furmański P., Indywidualność geograficzna Polski w koncepcjach Eugeniusza Romera, „Geopolityka” 2008, nr 1.
Gabiś T., Powrót geopolityki, „Stańczyk” 1995, nr 1.
Gabiś T., Imperium Europæum, czyli powrót do przyszłości, „Stańczyk” nr 34/1999.
Gabiś T., Gry imperialne, Kraków 2008.
Gajowniczek T., Koncepcja „Międzymorza” w polskiej myśli politycznej XX wieku, [w:] B. Fijałkowska, A. Żukowski (red.), Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, Warszawa 2002.
Gałganek A., Zmiana w globalnym systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań 1992.
Gawrycki M. F., Geopolityka w myśli i praktyce politycznej Ameryki Łacińskiej, Warszawa 2007.
Gołembski F., Geokulturowy model w badaniach stosunków międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe” 2009, t. 40, nr 3-4;
A. de Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1996.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.
Jędrzejczyk D., Antropogeografia polska XIX i XX wieku, Warszawa 1997.
Jędrzejczyk D., Myśl geograficzna Wacława Nałkowskiego, Warszawa 1999.
Jędrzejczyk D., Wilk W., Eugeniusz Romer jako geograf społeczno polityczny, Warszawa 1999.
Kazanecki W., Narodziny geopolityki we Francji, „Geopolityka” 2009, nr 1(3).
Klin T., Geopolityka. Spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolityka” 2008, nr 1.
Klin T., Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej, Toruń 2008.
Klin T., Wątki geopolityczne w dorobku Roberta Strausz-Hupé, „Przegląd Geopolityczny” 2009, nr 1.
Kobzdej T., Myśl geopolityczna: Nauka czy ideologia?, „Społeczeństwo i Polityka” 2005, nr 1.
Koneczny F., O wielości cywilizacji, Kraków 1996.
Kornat M., Polska Szkoła Sowietologiczna 1930-1939, Kraków 2003.
Kornat M., Ruch prometejski — ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 2.
Kuźniar R., Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski, „Sprawy Międzynarodowe” 1993, nr 1.
Kuźniar R., Geostrategiczne uwarunkowania współzależności Polski i środowiska międzynarodowego, [w:] E. Haliżak, M. Tabor (red.), Polska w środowisku międzynarodowym. Problemy współzależności, Warszawa 1993.
Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, „Sprawy Międzynarodowe” 2000, nr 1.
Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2005.
Lach Z., Europa Środkowa jako region geostrategiczny – sprawozdanie z konferencji naukowej, Warszawa 2001.
Lach Z., Łaszczuk A. (red.), Europa Środkowa jako region geostrategiczny. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2002.
Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenia zewnętrzne – przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności o bezpieczeństwa państwa, [w:] K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, Warszawa 2008.
Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
Lach Z., Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej, Warszawa 2008.
Lach Z., Skrzyp J., Łaszczuk A., Analiza przestrzeni euroatlantyckiej NATO – ujęcie geograficzne – wyniki badań, Warszawa 2000.
Lach Z., Skrzyp J., Łaszczuk A., Geografia bezpieczeństwa państw regionu środkowoeuropejskiego, Warszawa 2001.
Lach Z., Łaszczuk A., Skrzyp J., Wojskowo-geograficzna charakterystyka Niemiec (Republika Federalna Niemiec), Warszawa 2000.
Lach Z., Wendt J. (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010.
Litwin J., Szkice krytyczne o determinizmie geograficznym i geopolityce, Warszawa 1956.
Ługowski W., Metafilozofia geopolityki: przyrodniczo-naukowe komponenty mitologii politycznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008, t. 44, nr 3-4.
Macała J., Blok kontynentalny Karla Haushofera, „Geopolityka”, 2009, nr 2(3).
Macała J., Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010.
Macała J., Nieco zapomniany Karl Haushofer, „Geopolityka” 2008, nr 1.
Massaka I., Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu, Wrocław 2001.
Maśnica A., Polityka Polska. Obrachunki z Przeszłością i uwagi na Przyszłość, „Stańczyk” 1994, nr 4.
Maśnica A., Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda McKindera, „Stańczyk” 1995, nr 1.
Mikulicz S., Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971.
Miszczuk A., Wpływ uwarunkowań geopolitycznych na organizację terytorialną Polski w XX wieku, [w:] P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, „Prace Geograficzne” nr 218, Warszawa 2008.
Moczulski L., Dylematy: wstęp do historii Europy Zachodniej 1945-1970, Warszawa 1971;
Moczulski L., Europa Ojczyzn 2004: geopolityka, gospodarka, cywilizacja, Warszawa 2003.
Moczulski L., Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
Moczulski L., Geopolityka: ZSRR przed wielkim zwrotem, między Rosją a Polską, sprawa niemiecka, Karlsbad [1987].
Moczulski L., Narodziny Międzymorza. Ukształtowanie ojczyzn, powstanie państw oraz układy geopolityczne wschodniej części
Europy w późnej starożytności i we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2007.
Moczulski L., Polska pomiędzy Niemcami a Rosją: mit geopolityczny a rzeczywistość, [w:] P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa 2008.
Moczulski L., Przeobrażenia geopolityki i problem potencjału geopolitycznego, „Racja Stanu” 2007, nr 2(2).
Moczulski L., Strategia a geopolityka, [w:] M. Galon, A. Gorgosz, J. Szajnert (red.), Politikon. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2009.
Moczulski L., Wśród zmiennych prądów. Dziesięć układów geopolitycznych, przez które przeszła Polska, Warszawa 1988.
Mondry J., Powrót geopolityki, Elbląg 2004.
Mondry J., W objęciach geopolityki, Londyn 2000
Mondry J., Wczoraj, dziś i jutro geopolityki, [w:] J. Mondry, W objęciach geopolityki: Polska, Japonia, Eurazja: Publicystyka na łamach „Kultury” 1981-2000, Londyn 2000.
Okulewicz P., Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926, Poznań 2001.
Okulewicz P., Koncepcja „Międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2002, nr 2.
Olszewicz B. (red.), Wacław Nałkowski. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu (1911-1961), Warszawa 1962.
Otręba T., Punkty zwrotne dziejów Polski XX wieku, [w:] P. Eberhardt (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa 2008.
Otremba T., Wyżyna Polska. O zachowaniu całości i niepodległości Polski, Gdańsk 1997.
Paradowski R., Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Warszawa 2003.
Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926-1939, Lublin 2005.
Piskozub A., Dziedzictwo polskiej przestrzeni, Wrocław 1987.
Piskozub A., Elementy nauki o cywilizacji, Gdańsk 1992.
Piskozub A., Europa Bałtycka między Niemcami i Rosją, [w:] Między dawnymi a nowymi laty. Publicystyka 1989-1996, Toruń 2004.
Piskozub A., Gniazdo Orła Białego, Warszawa 1968.
Piskozub A., Kształty polskiej przestrzeni, Warszawa 1970.
Piskozub A., Polska w cywilizacji zachodniej. Elementy nauki o cywilizacji II, Gdańsk 1995;
Piskozub A., Rzeki w dziejach cywilizacji, Toruń 2001;
Potocki R., Koncepcje geostrategiczne Jerzego Niezbrzyckiego, [w:] W. Paruch, K. Trembecka (red.), Świat wokół Rzeczypospolitej: problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2007.
Potocki R., Oś Paryż-Berlin-Moskwa, [w:] J. Farys, H. Kocój, M. Szczerbiński (red.), Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki: Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, Gorzów Wielkopolski 2006.
Potulski J., Geopolityka w świecie ponowoczesnym, Częstochowa 2011.
Potulski J., O statusie badawczym współczesnej geopolityki, „Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2008, vol. 6, nr 1-2.
Potulski J., Polskie stereotypy a geopolityczne interesy Polski, [w:] E. Polak, M. Malinowski(red.), Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, Gdańsk 2007.
Potulski J., Rosyjska geopolityka jako problem poznawczy współczesnej politologii w Polsce, [w:] A. J. Chodurski, M. J. Malinowski (red.), Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, Gdańsk 2006.
Potulski J., Wienamin Siemionow Tien-Szanski jako twórca rosyjskiej szkoły geopolityki, „Przegląd Geopolityczny” 2009, nr 1.
Potulski J., Wprowadzenie do geopolityki, Gdańsk 2010.
Potulski J., Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką, Gdańsk 2010.
Rościszewski M., Geopolityczny wymiar „Pomostu bałtyckoczarnomorskiego”, Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego” 2000, nr 63.
Rościszewski M., Granica wschodnia Polski. Próba refleksji geopolitycznej, [w:] J. Kitowski, Z. Zioło, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych obszarów przygranicznych, Warszawa 1995.
Rościszewski M., Europa Środkowa i jej specyfika przestrzenna, „Przegląd Geograficzny” 1992, t. 64, z. 1-2.
Rościszewski M., Podstawy geopolityczne i gospodarcze współczesnej mapy politycznej świata, [w:] D. Licińska, M. Rościszewski, B. Puszczewicz (red.), Przestrzeń globalna. Zmiany i trendy, Warszawa 1990.
Rościszewski M., Polska i jej uwarunkowania geograficznopolityczne, [w:] Współczesna geografia polityczna, Conference Papers 17, Warszawa 1993.
Rościszewski M., Polska granica wschodnia, „Geopolitical Studies”, vol 1. Warszawa 1997.
Rościszewski M., Wschodni sąsiedzi Polski (geopolityczne zagadnienia sąsiedztwa), „Geografia w Szkole” 1993, t. 46, nr 1.
Skrzyp J., Geostrategiczne aspekty bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1999.
Skrzyp J., Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998.
Skrzyp J., Środkowoeuropejski region strategiczny jako element przestrzeni euroatlantyckiej, Warszawa 2001.
Skrzyp J., Wojskowo-geograficzna charakterystyka Federacji Rosyjskiej – część europejska, Warszawa 1997.
Skrzyp J., Znaczenie strategiczne regionu środkowoeuropejskiego, [w:] Europa Środkowa jako region geostrategiczny. Materiały z konferencji naukowej, Warszawa 2002.
Skrzyp J., Lach Z., Łaszczuk A., Geografia wojenna RP i krajów ościennych – synteza wyników badań, Warszawa 2000.
Skrzyp J., Lach Z., Obwód Kaliningradzki – charakterystyka wojskowo-geograficzna, Warszawa 1997.
Skrzyp J., Lach Z., Wojskowo-geograficzna charakterystyka Ukrainy, Warszawa 1995.
Stańczyk J., Europa Środkowa – kryteria wyodrębniania, „Studia Polityczne” 2001, nr 12.
Stańczyk J., Środkowoeuropejska „Jesień Ludów” (na przełomie lat 80. i 90. XX w.), [w:] Z.
Stańczyk J., Uwarunkowania bezpieczeństwa postsocjalistycznych państw Europy Środkowej, „Studia Europejskie, 1998, nr 4.
Strządała G., Niemcy w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Opole 2011.
Studnicki W., Pisma wybrane, Toruń 2009.
Sułek M., Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.
Sułek M., Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001.
Sykulski Leszek, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.
Sykulski L., „Rosja-wyspa i Wielki Limitrof”. Myśl geopolityczna Wadima Cymburskiego, [w:] R. Fedan, B. Petrecka, S. Dyrda-Maciałek, Problemy współczesnej Europy – ujęcie interdyscyplinarne, Jarosław 2014, s. 355-363.
Sykulski L., Geneza rosyjskiej geopolityki, [w:] L. Sykulski (red.), Studia nad rosyjską geopolityką, Częstochowa 2014, s. 7-24.
Sykulski L., Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa 2013, s. 349-363.
Sykulski L., Geopolitics and the Political Geography – Similarities and Differences, [in:] L. Sykulski (ed.), Geopolitics: Grounded in the Past Geared Toward the Future, Polish Geopolitical Society, Częstochowa 2013, s. 19-28.
Sykulski L., Geopolityka – zakres i znaczenie pojęcia, [w:] L. Sykulski (red.), Przestrzeń i polityka. Czynnik geograficzny w badaniach politologicznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013, s. 9-32.
Sykulski L., Geopolityka akademicka – między nauką a paradygmatem. Spór wokół semiotyki geopolitycznej, [w:] R. Domke (red.), Między historią a geopolityką, Częstochowa 2009.
Sykulski L., Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i perspektyw rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, nr 1.
Sykulski L., Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczeństwa Polski i Unii Europejskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2014, tom 8, s. 229-242.
Sykulski L., Oskar Żebrowski – prekursor geopolityki polskiej, „Przegląd Geopolityczny” 2010, t. 2.
Sykulski L., Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą a polityką, Częstochowa 2009.
Sykulski L., Wybrane problemy współczesnej ontologii i epistemologii geopolityki, [w:] Lach Z., Wendt J., Geopolityka. Elementy teorii, metody i badania, Częstochowa 2010.
Szczepański T., Dlaczego nie dążymy do rewizji granic, „Gazeta Polska. Pismo Konfederacji Polski Niepodległej” 1992, nr 2.
Szczepański T., Międzymorze. Polityka Środkowoeuropejska KPN, Warszawa 1993.
Szczerski K., Analiza neogeopolityczna (neo-geo), [w:] K. Szczerski, Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityka zagraniczną, Warszawa 2009.
Szczerski K. (red.), Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną, Warszawa 2009.
Wallerstein I., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa 2007.
Wendt J., Geopolityczne aspekty tranzytu w Europie Środkowej, „Geopolitical Studies”, vol. 6, Warszawa 1999.
Wolff-Powęska A., Doktryna geopolityki w Niemczech, Poznań 1979.
Wolff-Powęska A., Schultz E., Przestrzeń i polityka w niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (oprac.), Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Poznań 2000.
Wolff-Powęska A., Schulz E. (red.), Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Poznań 2000.


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.