Encyklopedja Kościelna/Campeggi Tomasz i in.

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Encyklopedja Kościelna (tom III)
Redaktor Michał Nowodworski
Data wyd. 1874
Druk Czerwiński i Spółka
Miejsce wyd. Warszawa
Źródło Skany na Commons
Indeks stron
2. Tomasz, brat poprzedniego, towarzyszył mu w licznych jego poselstwach. R. 1540 mianowany biskupem Feltry, pojechał do Worms na kollokwium, jakie miało się odbyć między Eck’iem a Melanchtonem. Roku 1545 był przy otwarciu soboru trydenckiego i na drugiém posiedzeniu był za tém, ażeby jednocześnie obradowano nad kwestjami dogmatycznemi i dyscyplinarnemi. Um. w Rzymie 11 Stycz. 1564. Z liczby znakomitych dzieł jego, szczególniej godne uwagi De auctoritate s. conciliorum, Wenecja 1561, dedykowane Papieżowi Piusowi IV. W dziele tém, którego obszerna treść podana w XIII t. Nouvelle bibliothéque Du Pin’a, dowodzi, że sobór w jednym tylko razie, t. j. za herezję może złożyć Papieża; że według reguł, do Papieża należy zwoływanie soborów, jako też potwierdzanie i ogłaszanie ich postanowień. Nieomylność przyznaje soborom tylko w postanowieniach dotyczących wiary. Inne jego pisma traktują o powadze Papieży, o obowiązkach chrześcjańskich monarchów, o własności kościelnej, o beneficjach, o symonji, o annatach, o rezerwacji beneficjów, o egzemcjach, o exkommunice, o obserwowaniu świąt i t. p. Wyszły w Wenecji 1555, odznaczają się dosadnością, jasnością i stosowném uporządkowaniem treści. — 3. Aleksander, syn Wawrzyńca, ur. 2 Kwietnia 1504 r., odznaczał się dobrocią i nauką. Juliusz III kreował go 1551 kardynałem; um. 25 Września 1554. Przypisują mu dzieło De auctoritate pontificis romani. — 4. Jan, brat poprzedniego, biskup Majorki, sławny kaznodzieja, na soborze trydenckim miał mowę De tuenda religione, Venet. 1561. (Gams).W. B.