Dyskusja autora:Antoni Kucharczyk

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tomy poezji[edytuj]

 1. Pamiętnik Icka Bombelesa, obiwatela miasta Krzianowa. Figlarz 1913 nr 8–24.
 2. Śpiewniczek polskiego żołnierza. [Podp.: Jantek z Bugaja]. Kr. 1916.
 3. Wesele Magdusi. [Sztuka regionalna]. Powst. 1934. Wyst. teatr w Wadowicach.
 4. Erotyczne życie wsi. Powstała ok. 1935. Praca zniszczona podczas wojny.
 5. Wybór utworów. [Podp.: Jantek z Bugaja]. W-wa 1954. Bibl. Dawnych Pisarzy Chłopskich.

Teksty w czasopismach[edytuj]

Wiersze, artykuły, opowiadania i utwory satyryczne A. Kucharczyka umieszczane były w następujących czasopismach i wydawnictwach zbiorowych:

 • Boruta [1906, 1907],
 • Cepy [dod. do Wieńca-Pszczółki; 1908–1912],
 • Chłopi poeci. (Wybór wierszy) [Łódź; 1945],
 • Chłopski Sztandar [Chocznia, 1931–1932],
 • Chłopski Zew [1945],
 • Dziennik Chicagowski [1905, 1907, 1911),
 • Dziennik Cieszyński [1907],
 • Dziennik Ludowy [1946],
 • Dziennik Wileński [1906, 1930],
 • Dzwon Niedzielny [1925, 1929, 1934–1937, 1939],
 • Figlarz [1911, 1913, 1916, 1917, 1919],
 • Gaz. Niedzielna [Lw. 1919],
 • Gaz. Podhalańska [1916–1919, 1925],
 • Głos Narodu [Jersey City; 1923],
 • Głos Narodu [Kr.; 1909, 1928],
 • Głos Ziemi Żywieckiej [1928],
 • Gospodarz [1909],
 • Gospodarz. Kalendarz [Kr.; 1911],
 • Gromada [W-wa],
 • Gwiazdka Cieszyńska [1907–1913, 1915–1919, 1921–1938],
 • Ilustr. Kalendarz „Roli” [Kr.; 1911],
 • Ilustr. Kur. Codz. [1916, 1921, 1939],
 • Jednodniówka ku czci [...] J. Bójki i A. Średniawskiego [Kr.; 1924],
 • Kalendarz brata Alberta [Kr.; , 1939],
 • Kalendarz „Dzien. Bydgoskiego” [1925],
 • Kalendarz „Gaz. Niedzielnej” [Kr.; 1910],
 • Kalendarz Gospodarski [Częstochowa; 1936],
 • Kalendarz Królowej Korony Polskiej [Miejsce Piastowe; 1930],
 • Kalendarz „Niewiasty” [Biała; 1906],
 • Kalendarz „Ojczyzny” [Kr.; 1909],
 • Kalendarz „Piasta” [Kr.; 1917],
 • Kalendarz „Tarnowianin” [Tarnów; 1909],
 • Kalendarz „Wieńca-Pszczółki” [Biała; 1906],
 • Kobieta Polska [1919],
 • Lirnik [1924],
 • Lud. Pol. [Tarnów; 1924],
 • Lud. Pol. [Kr.; 1928],
 • Mazur [Szczytno; 1906],
 • Młoda Polska [1921–1925],
 • Młody Narodowiec [Bielsko-Biała; 1929, 1931],
 • Młody Polak [Kat.; 1927],
 • Młodzież Pol. [1922],
 • Naród Pol. [Chicago; 1905, 1906, 1910],
 • Nasz Kraj [1906, 1907, 1910],
 • Niedziela [1901],
 • Niewiasta [dod. do Wieńca-Pszczóki; 1908–1912],
 • Nowiny Spisko-Orawskie [1919],
 • Nurty [1938],
 • Obrona ludu [Kr.; 1906],
 • Ognisko [Paryż; 1931],
 • Ojczyzna [1909, 1910, 1919],
 • Orzeł Biały [Lubl.; 1926],
 • Piast [1914–1917, 1924–1935, 1938],
 • Piast [1946, 1947],
 • Placówka Kresowa [1926–1928, 1932],
 • Polak. Kalendarz [Kr.; 1909, 1911],
 • Pol. Kalendarz Mariański [Kr.; 1910],
 • Poradnik Teatrów i Chórów Włościańskich. [Lw.; 1909, 1914],
 • Postęp [Kr.; 1907],
 • Potępieńcy. Sąd wieków nad Niemcami. Antologia [Łódź; 1947],
 • Praca [Kr.; 1912, 1913],
 • Praca [Poz.; 1919],
 • Praca Świetlicowa [1954, 1956],
 • Prawda [Kr.; 1908, 1910, 1919],
 • Promień [1928, 1929],
 • Przewodnik Kółek Rolniczych,
 • Przodownica [1902–1907],
 • Przyjaciel Ludu [Wil.; 1906],
 • Rola [1907–1913, 1934, 1936, 1938],
 • Rozwój [1924–1926],
 • Satyr Częstochowski [1922],
 • Scena Oświatowa [1937],
 • Słowo Polskie [1906, 1907],
 • Słowo Zamojskie [1930],
 • Sprawa Lud. [1926],
 • Stańczyk [1923],
 • Stojałowczyk [1927],
 • Śmigus, Tarnowianin [1909],
 • Tydzień [1905],
 • Tyg. Nar. Ilustr. [1910],
 • Twórczość Młodej Polski [1924],
 • W obronie prawdy [Kr.; 1911],
 • Wici, Wieniec-Pszczółka [1901–1904, 1910–1912, 1919, 1921–1928],
 • Wieś [1945, 1947, 1951],
Winieta organu Literatów Ludowych w Polsce
 • Wieś, jej pieśń [1933, 1934],
 • Wola Ludu [1924–1926],
 • Wybór pisarzy Ludowych. Cz. 2: Poeci i gawędziarze. Oprac. S. Pigoń [Wr; 1943],
 • Wyzwolenie [1931],
 • Zagroda Wzorowa [1928],
 • Zaranie [1908, 1909],
 • Zgoda [Chicago; 1904, 1907, wyd. dla kobiet],
 • Zielony Sztandar [1934],
 • Zielony Sztandar [1949],
 • Ziemia Lubelska [1906],
 • Znaki Czasu [1948].

Autor o sobie[edytuj]

 • Poeta w siermiędze. [Autobiografia]. Słowo Polskie 1906 nr 34.
 • Moja Magdusia. Nasz Kraj 1906 nr 9.
 • Syn o matce. Rola 1910 nr 51.
 • Parę słów o sobie. Piast 1930 nr 22.
 • U poety ludowego Jantka z Bugaja z wizytą. Dzwon Niedzielny 1933 nr 17.

Inni o Kucharczyku[edytuj]

 • L. Rydel: Pierwsi poeci chłopscy. Czas 1905 nr 256.
 • A. Sadzewicz: Chłopi-poeci [Jantek z Bugaja i Ferdynand Kuraś]. Słowo Pol. 1906 nr 123.
 • A. S. Bassary: Rola 1908 nr 35.
 • J. Biodka: Jantkowi z Bugaja w upominku. Przyjaciel Ludu 1909 nr 4.
 • S. Chaisk: Dwaj chłopi-poeci. Kalendarz „Ojczyzny”. Kr. 1909 s. 121–124.
 • R. Rydz: Dwom naszym pieśniarzom ludowym: Jantkowi z Bugaja i Józefowi Nockowi. Niewiasta (dod. do Wieńca-Pszczółki 1909 nr 15.
 • F. Kuras: O Jantkowej pieśni. (Jantkowi z Bugaja). Rola (Kr.) 1910 nr 23.
 • A. Krupiński: Jantek z Bugaja – pieśniarz wiejski. Gromada 1914 nr 18, 19. – Z polskiej twórczości ludowej. Ilustr. Kur. Codz. 1916 nr 187.
 • F. Reyman: Słowo o pieśni ludowej. (Jantkowi z Bugaja). Młoda Polska 1925 nr 22, 23.
 • I. Brodnicki: List do Jantka Kantka dwojga imion z Bugaja. Piast 1928 nr 15. – Jantek z Bugaja (A. Kucharczyk). Gwiazdka Cieszyńska 1930 nr 65. – J. P.: Chłop-poeta. (Jantek z Bugaja). Głos Narodu 1930 nr 148.
 • W. Skuza: Pieśń spod strzechy. (O Jantku z Bugaja). Znicz 1930 nr 5. – Trzydziestolecie Jantka z Bugaja. Znicz 1930 nr 7.
 • W. Breowicz: Polska literatura ludowa z wypisami. (Studium do monografii). Kurytyba 1934.
 • L. Tomanek: Jantek z Bugaja ma 60 lat. Kur. Lit.-Nauk. 1934 nr 25.
 • K. L. Koniński: Pisarze ludowi. Lw. 1938 t. 2 s. 169–173.
 • S. Pigoń: Pisarze ludowi na manowcach doktryny. [W:] Na drogach i manowcach kultury ludowej. Lw. 1939 s. 253–271.
 • P. Wyrobek: Wspomnienie o Jantku z Bugaja. Wieś 1945 nr 10.
 • S. Kafel, A. Olcha: Wieś pisząca. Kr. 1946, passim.
 • J. Kapuściński: Jantek z Bugaja – poeta chłopek. Wieś 1946 nr 27/28.
 • J. Kapuściński: Cierniste ścieżki literatury ludowej. Kr. 1946 s. 40–41.
 • A. Król: „One wiele dobrego zdziałały...” Wieś 1946 nr 2.
 • F. Kuś: O Jantku z Bugaja. Wieś 1946 nr 12.
 • W. Pawłowski: Jantek z Bugaja. Wieś i Państwo 1946 nr 10 s. 771–779.
 • W. Pawłowski: O zapomnianym chłopie-poecie Jantku z Bugaja. Zdrój 1946 nr 5.
 • S. Pigoń: Zarys nowszej literatury ludowej. Kr. 1946 s. 147–149, 213–214.
 • M. Czuła: Jantek z Bugaja jako humorysta. Mies. Lud. 1947 nr 6/7 s. 42–45.
 • J. A. Król: Drogowskazy na manowcach kultury ludowej. W-wa 1947 s. 280–282.
 • W. Pawłowski: Jantek z Bugaja. Piast 1947 nr 11–12.
 • W. Pawłowski: Wieś i Państwo 1947 nr 2.
 • S. Kucharczyk: W czwartą rocznicę śmierci chłopa-poety. Pamięci Jantka z Bugaja. Piast 1948 nr 10.
 • S. Pigoń: Wybór pisarzy ludowych. Cz. 2: Poeci i gawędziarze. Wr. 1948 s. 147–148.
 • S. Czernik: Chłopskie pisarstwo samorodne. W-wa 1954 s. 127. – [Notatka biograficzna]. Praca Świetlicowa 1956 nr 4/5 s. 111.
 • JAF: Wspomnienia o Jantku z Bugaja. Wieści 1957 nr 5 s. 6–7.
 • Roman Zajączek, Jantek z Bugaja. wspomnienie wnuka. Katolik 1958 nr 51/52.
 • Roman Rosiak, Jantek z Bugaja, Kamena 1966 nr 18
 • Józef Andrzej Frasik, Wspomnienie o Antonim Kucharczyku, Wieści 1974 nr 30.
 • Edward Chudziński, W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939, LSW Warszawa 1985.
 • Jan Szczawiej, Antologia poezji ludowej, LSW Warszawa 1985.
 • W. Kubaszewski: Wspomnienie o Jantku z Bugaja w 50. rocznicę jego śmierci, Wieści nr 1968 z 12.04.1994.