Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Dekret • Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych
Dekret
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych
z dnia 22 lutego 1918r.
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego z 1918 r., nr 4, poz. 7. Organ wydający: Rada Regencyjna.

DEKRET

Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie przepisów dla woźnych.

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:

Tymczasowo obowiązywać będą następujące przepisy dla woźnych sądowych:

Art. 1. Woźni sądowi urzędują przy Sądach Pokoju, Okręgowych, Apelacyjnych oraz Najwyższym.

Art. 2. Woźnych sądowych mianuje prezes właściwego Sądu; woźnych sądowych przy Sądach Pokoju mianuje prezes Sądu Okręgowego.

Art. 3. Woźni sądowi noszą specjalną oznakę przy sprawowaniu obowiązków swego urzędu, zatwierdzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Art. 4. Woźni sądowi doręczają wezwania, zawiadomienia, utrzymują porządek na posiedzeniach sądowych, wykonywują czynności, wskazane w ustawie postępowania sądowego, oraz wszelkie zlecenia sądu.

Art.5. Woźni sądowi pobierają wynagrodzenie podług kategorii XV płac urzędników wymiaru sprawiedliwości, niezależnie od opłat za wręczenie w sprawach cywilnych.

Art.6. Woźni sądowi pobierają 50 fen. za doręczenie wezwania, zawiadomienia.

Art.7. Jeżeli woźny sądowy doręcza poza obrębem miejscowości, w której ma siedzibę, pobiera jako zwrot kosztów podróży 40 fen. od kilometra w jedną stronę, licząc od najbliższej stacji kolejowej, nie mniej jednak niż 3 marki, oraz zwrot za bilet III klasy.

Art.8. Diety pobierają woźni sądowi stosownie do art. 19 i 20 przepisów tymczasowych o wynagrodzeniu urzędników wymiaru sprawiedliwości.

Dan w Warszawie, dnia 22 lutego 1918 roku.

L. S.

Aleksander Kakowski
Zdz. Lubomirski
Józef Ostrowski
Prezydent Ministrów:
Jan Kucharzewski


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.