Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 24 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 3, poz. 12.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 24 sierpnia 1944 r.
o rozwiązaniu tajnych organizacyj wojskowych na terenach wyzwolonych.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art. 1. Wielkie zadanie uwolnienia Ojczyzny spod okupacji hitlerowskiej i zapewnienia narodowi naszemu trwałego pokoju, wymagają szybkiej organizacji, rozbudowy i ujednolicenia odrodzonego Wojska Polskiego, aby w sojuszu z bratnią Armią Czerwoną, z Armiami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych doprowadzić do pełnego zwycięstwa. Z chwilą powołania jednolitego Wojska Polskiego i uwolnienia wielkich połaci kraju, tracą rację bytu wszystkie tajne organizacje wojskowe i pomocniczo-wojskowe na terenach wyzwolonych.
Obecnie obowiązkiem każdego żołnierza — każdego oficera, podoficera i szeregowca tajnych organizacyj wojskowych jest oddać swe siły, wiedzę i talent dla Polski w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego.
Zgodnie z powyższym rozwiązuje się wszystkie tajne organizacje wojskowe na terenach wyzwolonych.
Art. 2. Cały dorobek tych organizacyj jak również broń i zaopatrzenie winny być przekazane władzom Wojska Polskiego.
Art. 3. Wszyscy członkowie tajnych organizacyj wojskowych, o ile nie podlegają mobilizacji na podstawie ogłoszonego dekretu, mogą wstąpić jako ochotnicy do Wojska Polskiego.
Art. 4. Służba w tajnych organizacjach wojskowych będzie zaliczona do służby w Wojsku Polskim.
Art. 5. Uznaje się wszystkie stopnie i odznaczenia wojskowe nadane przez kompetentnych Dowódców tajnych organizacyj wojskowych do dnia oswobodzenia terenów. Sposób weryfikacyj tych stopni i odznaczeń zostanie ustalony rozkazem Kierownika Resortu Obrony Narodowej.
Art. 6. Za uchylanie się od postanowień niniejszego dekretu winni będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej według przepisów wojskowego kodeksu karnego.
Art. 7. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Obrony Narodowej w porozumieniu z Kierownikiem Resortu Bezpieczeństwa Publicznego.
Art. 8. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut
Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski
Kierownik Resortu Obrony Narodowej:
Michał Rola-Żymierski generał broni


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.