Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r. o emitowaniu biletów skarbowych
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 24 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 3, poz. 11.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 24 sierpnia 1944 r.
o emitowaniu biletów skarbowych.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:
Art. 1. Upoważnia się Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów do emitowania przez Centralną Kasę Skarbową biletów skarbowych z napisem „Narodowy Bank Polski“ do wysokości jednego miliarda (1.000.000.000) złotych.

Art. 2. Emitowane bilety skarbowe mają obieg jako środek płatniczy w zakupie, sprzedaży i rozrachunku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są zabezpieczone całym majątkiem państwowym i dochodami Skarbu Państwa.

Art. 3. Ze względu na sytuację wojenną czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się do obrotu pieniężnego również i walutę Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich po kursie 1 rubel równa się 1 złotemu, 1 czerwoniec równa się 10 złotym.

Art. 4. Bilety złotowe tzw. „Banku Emisyjnego w Polsce“ wydane w Krakowie pozostają nadal jako obiegowy środek płatniczy na terenach Polski, na których był w obiegu według wartości określonej na banknotach po kursie jeden do jednego.

Art. 5. Bilon groszowy, będący dotychczas w obiegu, oraz czasowo bilon kopiejkowy pozostaje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zdawkową monetą obiegową według wartości określonej na monetach.

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów.

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski

Kierownik Resortu Gospodarki
Narodowej i Finansów: Jan Stefan Haneman


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.