Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Crystal Clear action info.png
Prawo uchylone


Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich • Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
z dnia 15 sierpnia 1944 r.
Publikator: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1944 r., nr 2, poz. 4.

DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO

z dnia 15 sierpnia 1944 r.

o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzędów ziemskich.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1 poz. 3) Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Art. 1. Resort Rolnictwa i Reform Rolnych wykonuje swoje zadania, dotyczące opieki państwowej nad rolnictwem i przeprowadzenia reformy rolnej, przez wojewódzkie i powiatowe urzędy ziemskie, hierarchicznie związane z centralą resortu.

Art. 2. Wojewódzkie urzędy ziemskie zasadniczo działają jako instancja nadzorcza i wytyczająca kierunek działalności powiatowych urzędów ziemskich. Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych określi drogą rozporządzenia, jakie sprawy zostaną zastrzeżone do bezpośredniego zakresu działania wojewódzkich urzędów ziemskich.

Art. 3. Kontrolę społeczną w sprawach, dotyczących rolnictwa i reform rolnych, sprawują właściwe Rady Narodowe poprzez komisje ziemskie, a to Główną Komisję Ziemską przy Kierowniku Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, Wojewódzką przy Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim i Powiatową przy Powiatowym Urzędzie Ziemskim.

Art. 4. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele rolnictwa zarówno małorolni jak średniorolni i bezrolni, fachowcy z dziedziny produkcji rolnej, melioracji, przemysłu rolnego, spółdzielczości rolniczej, handlu rolnymi produktami.

Główna Komisja Ziemska składa się z 12-tu członków, Komisje Wojewódzkie i Powiatowe liczą w miarę potrzeby 8—12 członków.

Główną Komisję Ziemską powołuje Krajowa Rada Narodowa, Wojewódzką Komisję Ziemską — Wojewódzka Rada Narodowa, a Powiatową Komisję Ziemską — Powiatowa Rada Narodowa.

Okres funkcyjny Komisji Ziemskiej wynosi trzy lata.

W Głównej Komisji Ziemskiej przewodniczy Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych, w Wojewódzkiej — Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego, w Powiatowej — kierownik Powiatowego Urzędu Ziemskiego. Członkowie Komisji mają głos doradczy.

Art. 5. Kierownik Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych drogą rozporządzenia określi sposób powoływania i funkcjonowania gminnych komisarzy ziemskich i gminnych komisji ziemskich, pochodzących z wyboru miejscowej ludności rolniczej, małorolnej, średniorolnej i bezrolnej.

Art. 6. Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Kierownikowi Resortu Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art. 7. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej
Rady Narodowej: Bolesław Bierut

Przewodniczący Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Narodowego:
Edward Bolesław Osóbka-Morawski

Kierownik Resortu Rolnictwa
i Reform Rolnych: Andrzej Witos


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.