Biblia Królowéj Zofii/Daniel

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Daniel
Pochodzenie Biblia Królowéj Zofii
Wydawca Nakładem ks. Jerzego Henryka Lubomirskiego
Data powstania XV w.
Data wyd. 1871
Druk Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz zbiorowy
Inne Cały tekst
Indeks stron
DANIEL.[1]
(Strona przednia, kolumna 1).
(II, 37).

...byeski krolewstwo a syló̗ y przikazowanye y slawó̗ dal gest tobye, y wszitki rzeczi, w nychszeto sinowye lyuczsci bidlyó̗. a szwyerz polni a ptasztwo nyebyeske dal gest w twó̗ ró̗kó̗, a pot twim posluszenstwem wszitki rzeczi ustawyl. Przetosz krolyu, ti gesz glowa zlota. A po tobye powstanye gyne krolewstwo, mnyeysze cyebye. A krolewstwo gyne, trzecye, myedzane, geszto bó̗dze panowacz nad wszitkó̗ sz[emyó̗]. A krolewstwo czwarte bó̗dze iako szelyazo. iako szelyazo trze a skracza wszitki rzeczi, tak stroskoce (zdruzgoce) te wszitki rzeczi a zetrze. Ale ze gesz...

(Kolumna 2).
(II, 44).

...tich krolewstw, wzbudzi bog nyebyeski krolewstwo, geszto na wyeki nye bó̗dze zruszono. a krolewstwo gego, lyudu gynemu nye bó̗dze dano. A setrze a zgladzi wszitka krolewstwa tato, a same stanye asz na wyeki. Podle tego, geszesz wydzal, ze z gori odlomyl syó̗ kamyen przes ró̗ku, a stroskotal w skorupó̗ a szelyazo y myedz y srzebro y zloto: [bog] wyelyki ukazał gest krolowi ti rzeczi, geszto maió̗ przicz [pote]m. A prawi gest sen, a wyerne wiloszenye gego. Tedi krol Nabuchodonozor padl gest na swó̗ twarz, a Danielowy syó̗ pomodlyl. sziwe obiecie a zapalne przikazal, abi obyatowaly...

(Strona odwrotna, kolumna 1).
(II, 49).

...Sydracha, Mysacha, Abdenago. A sam tak Daniel biwal we wrocyech krolyowich, to gest só̗dzyl[2].

III.
Nabuchodonozor, krol Babylonski, uczinyl sochó̗ zlotó̗ wzwisz szeszczdzesyó̗t lokcyow, a w szirzó̗ szeszcz lokcyow, y postawyl ió̗ na polyu gymyenyem Duram wloscy babylonskey. A tak Nabuchodonozor krol poslal zbyracz slug, mystrzow, a só̗dz, a wogewod, a szlyachcyczow y wlodarzow, y wszech ksió̗szó̗t ze wszech wloscy, abi syó̗ seszly ku poswyó̗cenyu sochy, ió̗szto bil wzdzalal Nabuchodonozor. Tedi só̗ syó̗ sebraly slugy, mystrzowye a só̗dze, wogewodi, a szlyachcyci, a lepszi...
(Kolumna 2).
(III, 6).

...nye bó̗dze syó̗ modlycz, w tó̗sz godzinó̗ wrzuczon bó̗dze w pyecz ognya goró̗cego. Tedi potem natichmyast iako só̗ usliszely wszitci lyudze szwyó̗k tró̗b, pysczely a gó̗szly, bzowich gó̗szlyczek a szaltarza, a gó̗dzebnego swyó̗ku y wszelkego stroia spyewaió̗cego: padaió̗cz wszitci lyudze y narodowye y ió̗zikowye, modlyly só̗ syó̗ zlotey sosze, ió̗szto bil postawyl Nabuchodonozor krol. A natichmyast w tem czassu* przistó̗pywszi mó̗szowye kaldeysci, zalawaly* só̗ na szidi a rzekó̗cz Nabuchodonozorowy: Sziw bó̗dz na wyeki krolyu. Ty krolyu ulosziles ustawyenye, abi wszelki...

separator poziomy

Przypisy

  1. Jest to urywek Proroctwa Daniela, znajdujący się na połowie karty luźnéj znalezionéj w Wrocławiu, (podług podobizny Stronczyńskiego).
  2. Tego nie ma w Wulg.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: zbiorowy.