Bezpieczeństwo Publiczne

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki

prawdziwie bezpieczny system definiowany jest jako
wyidealizowane urządzenie
które poprawnie
i w całości
realizuje tylko i wyłącznie cele zgodne z intencjami
właściciela

publiczność

typ zbiorowości cechujący się szacowaniem i kontrolą ryzyka
wynikającego z korzystania z środków masowego
przekazu komputerów i sieci
komputerowych rozpatrywany z perspektywy poufności integralności i dostępności

publiczność

odbiera te same treści dzięki środkom
masowego bezpieczeństwa i kontrolowania

ze względu na możliwość powtórzenia identycznego komunikatu
członkowie publiczności nie muszą uczestniczyć
w tym samym czasie
nie muszą znać się

mogą mieć poczucie przynależności do tej rozproszonej zbiorowości

i identyfikować się z nią.

sytuacje, w których publiczność nie realizuje prawidłowo funkcji zamierzonych przez
autora oraz właściciela systemu
towarzyszą ludziom od zarania dziejów
często prowadząc do
kosztownych

wypadków i tragedii

przegląd zagrożeń znajduje się poniżej

błędy projektowe: sytuacje w których założenia dla systemu opierały się na błędnych przesłankach na przykład na mylnym rozumieniu zasad funkcjonowania
błędy implementacyjne: wszelkie pomyłki techniczne popełniane przez publiczność na skutek niewiedzy lub nieuwagi
błędy konfiguracyjne: pomyłki popełniane przez właściciela systemu

błędy operatora: (zobacz też: inżynieria społeczna) beztroska jest poważnym problemem według badań ponad 70% ankietowanych deklaruje wolę wymiany systemu

za tabliczkę czekolady

liczba stwierdzanych poważnych problemów każdego roku wzrasta i staje się coraz poważniejszym
problemem

dlatego

stworzono języki
które wymagają przestrzegania ścisłego rygoru

zapewnienie bezpieczeństwa sprowadza się w praktyce do
zarządzania ryzykiem

zobacz także: tłum opinia publiczna kultura masowa społeczeństwo
konsumpcyjne


Źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Publiczność
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpieczeństwo_teleinformatyczne


Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję i/lub modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.
Kopia tekstu licencji umieszczona została pod hasłem GFDL. Dostepne jest również jej polskie tłumaczenie.

Informacje o pochodzeniu tekstu możesz znaleźć w dyskusji tego tekstu.