Antologia współczesnych poetów polskich/Przypisek

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Przypisek
Pochodzenie Antologia współczesnych poetów polskich
Redaktor Kazimierz Króliński
Wydawca Księgarnia Maniszewskiego i Meinharta
Data wyd. 1908
Druk Aleksander Ripper
Miejsce wyd. Lwów
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cała antologia
Indeks stron
Przypisek.

Niniejsza książka stanowi niejako wystawę i przeznaczona jest dla szerokiego ogółu, któremu staraliśmy się przedstawić, jacy poeci obecnie żyją, co i jak piszą. Poezye bowiem wydawane przez poszczególnych autorów obecnie prawie żadnego nie mają pokupu i są znane jedynie szczupłemu gronu miłośników.
Wybraliśmy przedewszystkiem takie prace autorów, które ten najszerszy ogół mogą zainteresować, bądź to jako najwybitniejsze, bądź mało lub wcale nieznane.
Okoliczność, te z jednego autora wybraliśmy więcej, z drugiego mniej, nie stanowi, jakobyśmy przez to oceniali wielkość tego lub owego talentu. Myśmy bowiem w zasadzie nie odgrywali roli sędziów ani ocenicieli talentów, ich kierunków indywidualności itd. Rzeczy te znajdzie każdy w podręcznikach i studyach z zakresu literatury. Być może, te krytyka zarzuci nam, iż ten i ów nie zasługiwał na miejsce w niniejszej »Antologii«. Ta sama krytyka jednak nie może przewidzieć, czy ten lub ów autor, dziś lekceważony, nie zdobędzie się jutro na epokowe dzieło, które odrazu zrobi go wielkim. Być może również, że spotkamy się z zarzutem, iż niejeden talent pominęliśmy. Na to odpowiadamy z góry: Piszących obecnie i drukujących wiersze jest przeszło 300 osób. Myśmy jednak mogli pomieścić 107 i to z wielkim trudem, bo książka niniejsza osiągnęła liczbę 40 arkuszy, a więc stanowczo przeszła poza tom.
Co do dat statystycznych zauważamy, że nie mając w naszej literaturze odpowiedniego schematyzmu, zwracaliśmy się o nie drogą listową i za pośrednictwem wszystkich prawie pism polskich. Niestety, nadesłało ledwie kilku.
Tak samo nie mogliśmy się na czas wystarać o fotografie wszystkich autorów. Pomieściliśmy więc tylko te, o które nie było trudno.
W końcu uważamy za miły obowiązek złożenia podzięki za cenne rady i wskazówki przy układzie książki pp. Maryi Wolskiej, dr. H. Biegeleisenowi, Kornelowi Makuszyńskiemu, Józefowi Wiśniowskiemu i H. Zbierzchowskiemu.

Redakcya.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Jan Denes.