Aniół Stróż/Litania o świętym Józefie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Litania o świętym Józefie
Pochodzenie Aniół Stróż chrześcianina katolika
Data wyd. [przed 1900]
Druk Drukiem G. Jalkowskiego
Miejsce wyd. Grudziądz
Inne Zob. też Litanię o św. Józefie w Ołtarzyku polskim katolickiego nabożeństwa.
Indeks stron

LITANIA
o świętym Józefie.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się n. n.
Święta Trójco jedyny Boże, z. s. n. n.
Święta Maryo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Józefie, Oblubieńcze P. M.,
Święty Józefie, plemie Dawidowe,
Święty Józefie, źródło czystości,
Święty Józefie, Strażniku Arki przymierza,
Święty Józefie, świadku narodzenia Chrystusowego,

Módl się za nami!

Święty Józefie, Szafarzu pokarmu niebieskiego,
Święty Józefie, Ojcze mniemany Słowa przedwiecznego,
Święty Józefie, czujny Opiekunie Jezusa i Maryi,
Święty Józefie, bolejący nad ubóstwem w żłobie złożonego Zbawiciela,
Święty Józefie, bolejący nad obrzezaniem Jezusowém,
Święty Józefie, bolejący z powodu proroctwa Symeonowego,
Święty Józefie, bolejący przy ucieczce do Egiptu,
Święty Józefie, narażony na niewygody w czasie podróży,
Święty Józefie, bolejący nad stratą Jezusa w kościele Jerozolimskim,

Módl się za nami!

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Od pokus wszelkich i zdrożności światowych,
Od grzechu śmiertelnego,
Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia,
Od gniewu Twego,
Od wszelkiéj niesławy, potwarzy i napaści ludzkiéj,
Przez przyczynę świętego Józefa,
Przez boleści i radości Jego,

Wybaw nas Panie!

Abyśmy woli Twojéj Boskiéj we wszystkim powolni byli, racz nam dać, Panie.

Abyśmy w prawéj wierze, gorącéj miłości
i mocnéj nadziei Tobie służyć mogli,
Abyśmy Majestatowi Twojemu
we wszystkiém podobać się mogli,
Abyśmy Ciebie z Matką Twoją
i z Józefem przytomnych mieć mogli,

Racz nam dać Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj, nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami, święty Józefie.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.


Módlmy się.

Prosimy Cię przez zasługi oblubieńca najświętszéj Rodzicielki Twéj, Panie, wspomóż nas w tém wszystkiém, w czém jesteśmy niedołężni i bezsilni. Za jego przyczyną użycz nam tego, Panie, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i z Duchem św. w Trójcy jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).